Ezra  


Capitolul 7
 • Venirea lui Ezra la Ierusalim
 • 1 După aceste lucruri, sub domnia lui* Artaxerxe, împăratul perşilor, a venit Ezra, fiul** lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia,
 • * Neem 2:1; ** 1 Cron 6:14;
 • 2 fiul lui Şalum, fiul lui Ţadoc, fiul lui Ahitub,
 • 3 fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot,
 • 4 fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi,
 • 5 fiul lui Abişua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot.
 • 6 Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit* în Legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeul lui Israel. Şi, fiindcă mâna** Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse.
 • * Ezra 7:11; Ezra 7:12; Ezra 7:21; ** Ezra 7:9; Ezra 8:22; Ezra 8:31;
 • 7 Mulţi din copiii lui Israel, din preoţi şi din leviţi*, din cântăreţi, din uşieri şi din slujitorii** Templului au venit şi ei la Ierusalim în al şaptelea an al împăratului Artaxerxe.
 • * Ezra 2:43; Ezra 8:20; ** Ezra 8:1; Ezra 8:15;
 • 8 Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al şaptelea al împăratului.
 • 9 Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi şi a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună* a Dumnezeului său fiind peste el.
 • * Ezra 7:6; Neem 2:8; Neem 2:18;
 • 10 Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească* Legea Domnului şi să înveţe** pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile.
 • * Ps 119:45; ** Ezra 7:6; Ezra 7:25; Deut 33:10; Neem 8:1-8; Mal 2:7;
 • 11 Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxe preotului şi cărturarului Ezra, care învăţa poruncile şi legile Domnului cu privire la Israel:
 • 12 „Artaxerxe, împăratul* împăraţilor, către Ezra, preotul şi cărturarul iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, şi aşa mai departe:
 • * Ezec 26:7; Dan 2:37;
 • 13 Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoţii şi din leviţii lui care se află în împărăţia mea şi care vor să plece cu tine la Ierusalim.
 • 14 Tu eşti trimis de împăratul şi de cei şapte sfetnici* ai lui să cercetezi în Iuda şi Ierusalim, după Legea Dumnezeului tău, care este în mâinile tale,
 • * Estera 1:14;
 • 15 şi să duci argintul şi aurul pe care împăratul şi sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuinţă* este la Ierusalim,
 • * 2 Cron 6:2; Ps 135:21;
 • 16 tot argintul şi aurul* pe care-l vei găsi în tot ţinutul Babilonului şi darurile de bunăvoie făcute de popor** şi preoţi pentru Casa Dumnezeului lor la Ierusalim.
 • * Ezra 8:25; ** 1 Cron 29:6; 1 Cron 29:9;
 • 17 Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viţei, berbeci, miei şi ce trebuie pentru darurile* de mâncare şi jertfele de băutură şi să** le aduci pe altarul Casei Dumnezeului vostru la Ierusalim.
 • * Num 15:13; ** Deut 12:5; Deut 12:11;
 • 18 Cu celălalt argint şi aur să faceţi ce veţi crede de cuviinţă, tu şi fraţii tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru.
 • 19 Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care-ţi vor fi încredinţate pentru slujba Casei Dumnezeului tău.
 • 20 Să scoţi din casa vistieriilor împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la Casa Dumnezeului tău.
 • 21 Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de râu să dea îndată lui Ezra, preot şi cărturar iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere,
 • 22 până la o sută de talanţi de argint, o sută de cori de grâu, o sută de baţi de vin, o sută de baţi de untdelemn şi sare câtă va vrea.
 • 23 Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru Casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină mânia Lui asupra împărăţiei, asupra împăratului şi asupra fiilor săi.
 • 24 Vă facem cunoscut că nu puteţi pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul din preoţi, din leviţi, din cântăreţi, din uşieri, din slujitorii Templului şi din slujitorii acestei Case a lui Dumnezeu.
 • 25 Şi tu, Ezra, după înţelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune* judecători şi dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău şi fă-le cunoscute celor ce nu le cunosc**.
 • * Exod 18:21; Exod 18:22; Deut 16:18; ** Ezra 7:10; 2 Cron 17:7; Mal 2:7; Mat 23:2; Mat 23:3;
 • 26 Oricine nu va păzi întocmai Legea Dumnezeului tău şi legea împăratului să fie osândit la moarte, la surghiun, la o gloabă sau la temniţă.”
 • 27 Binecuvântat* să fie Domnul Dumnezeul părinţilor noştri, care** a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel Casa Domnului la Ierusalim
 • * 1 Cron 29:10; ** Ezra 6:22;
 • 28 şi a îndreptat* asupra mea bunăvoinţa împăratului, a sfetnicilor săi şi a tuturor căpeteniilor puternice ale lui! Întărit de mâna** Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns pe căpeteniile lui Israel ca să plece cu mine.
 • * Ezra 9:9; ** Ezra 5:5; Ezra 7:6; Ezra 7:9; Ezra 8:18;
  Ezra, capitolul 7