Ezra  


Capitolul 9
 • Rugăciunea lui Ezra
 • 1 După ce s-a sfârşit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine şi au zis: „Poporul lui Israel, preoţii şi leviţii nu s-au despărţit* de popoarele acestor ţări şi au făcut** urâciunile lor, ale canaaniţilor, hetiţilor, fereziţilor, iebusiţilor, amoniţilor, moabiţilor, egiptenilor şi amoriţilor.
 • * Ezra 6:21; Neem 9:2; ** Deut 12:30; Deut 12:31;
 • 2 Căci şi-au* luat neveste din fetele lor pentru ei şi pentru fiii lor şi au amestecat** neamul sfânt cu popoarele ţărilor acestora. Şi căpeteniile şi dregătorii au fost cei dintâi care au săvârşit păcatul acesta.”
 • * Exod 34:16; Deut 7:3; Neem 13:23; ** Exod 19:6; Exod 22:31; Deut 7:6; Deut 14:2; 2 Cor 6:14;
 • 3 Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâşiat* hainele şi mantaua, mi-am smuls părul din cap şi perii din barbă şi am stat jos mâhnit**.
 • * Iov 1:20; ** Ps 143:4;
 • 4 Atunci s-au strâns la mine toţi cei ce se temeau* de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina păcatului fiilor robiei. Şi eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară**.
 • * Ezra 10:3; Isa 66:2; ** Exod 29:39;
 • 5 Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele şi mantaua sfâşiate, am căzut în genunchi, am întins* mâinile spre Domnul Dumnezeul meu şi am zis:
 • * Exod 9:29; Exod 9:33;
 • 6 „Dumnezeule, sunt uluit şi mi-e* ruşine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile** noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre şi greşelile noastre au ajuns până la ceruri.
 • * Dan 9:7; Dan 9:8; ** Ps 38:4; 2 Cron 28:9; Apoc 18:5;
 • 7 Din zilele părinţilor noştri, am fost foarte* vinovaţi până în ziua de azi şi din pricina fărădelegilor noastre am** fost daţi noi, împăraţii noştri şi preoţii noştri în mâinile împăraţilor străini, pradă sabiei, robiei, jafului şi ruşinii care ne acoperă astăzi faţa.
 • * Ps 106:6; Dan 9:5; Dan 9:6; Dan 9:8; ** Deut 28:36; Deut 28:64; Neem 9:30; Dan 9:7; Dan 9:8;
 • 8 Şi totuşi Domnul Dumnezeul nostru S-a îndurat de noi, lăsându-ne câţiva oameni scăpaţi şi dându-ne un adăpost în locul Lui cel sfânt, ca să ne lumineze* ochii şi să ne dea puţină răsuflare în mijlocul robiei noastre.
 • * Ps 13:3; Ps 34:5;
 • 9 Căci* suntem robi, dar Dumnezeu** nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoinţa împăraţilor perşilor şi ei ne-au dat o nouă putere de viaţă, ca să putem zidi Casa Dumnezeului nostru şi să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost†† în Iuda şi la Ierusalim.
 • * Neem 9:36; ** Ps 136:23; Ezra 7:28; †† Isa 5:2;
 • 10 Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile Tale,
 • 11 pe care ni le porunciseşi prin robii Tăi, prorocii, zicând: ‘Ţara în care intraţi s-o stăpâniţi este o ţară întinată* de necurăţiile popoarelor din aceste ţinuturi, de urâciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul, cu necurăţiile lor.
 • * Ezra 6:21;
 • 12 Să nu* daţi deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luaţi pe fetele lor de neveste pentru fiii voştri şi să nu vă pese** niciodată nici de propăşirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veţi ajunge tari, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării şi o veţi lăsa pe veci moştenire fiilor voştri.’
 • * Exod 23:32; Exod 34:16; Deut 7:3; ** Deut 23:6; Prov 13:22; Prov 20:7;
 • 13 După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele şi a marilor greşeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit* după fărădelegile noastre, se cuvine ca, acum, când ne-ai păstrat pe aceşti oameni scăpaţi,
 • * Ps 103:10;
 • 14 să începem iarăşi să călcăm* poruncile Tale şi să ne încuscrim** cu aceste popoare urâcioase? N-ar izbucni atunci iarăşi mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămăşiţă, nici robi izbăviţi?
 • * Ioan 5:14; 2 Pet 2:20; 2 Pet 2:21; ** Ezra 9:2; Neem 13:23; Neem 13:27; Deut 9:8;
 • 15 Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu eşti drept*, căci astăzi noi suntem o rămăşiţă de robi izbăviţi. Iată-ne înaintea** Ta ca nişte vinovaţi şi din această pricină nu putem sta†† înaintea Ta.”
 • * Neem 9:33; Dan 9:14; ** Rom 3:19; 1 Cor 15:17; †† Ps 130:3;
  Ezra, capitolul 9