Faptele apostolilor  


Capitolul 11
 • Petru îşi îndreptăţeşte purtarea
 • 1 Apostolii şi fraţii care erau în Iudeea au auzit că şi neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu.
 • 2 Şi când s-a suit Petru la Ierusalim, îl* mustrau cei tăiaţi împrejur
 • * Fapte 10:45; Gal 2:12;
 • 3 şi ziceau: „Ai* intrat în casă la nişte oameni netăiaţi împrejur şi** ai mâncat cu ei.”
 • * Fapte 10:28; ** Gal 2:12;
 • 4 Petru a început să le spună pe* rând cele întâmplate. El a zis:
 • * Luca 1:3;
 • 5 „Eram* în cetatea Iope şi, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească şi am avut o vedenie: un vas, ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, se cobora din cer şi a venit până la mine.
 • * Fapte 10:9;
 • 6 Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele şi păsările cerului.
 • 7 Şi am auzit un glas, care mi-a zis: ‘Petre, scoală-te, taie şi mănâncă.’
 • 8 Dar eu am răspuns: ‘Nicidecum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea.’
 • 9 Şi glasul mi-a zis a doua oară din cer: ‘Ce a curăţit Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.’
 • 10 Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăşi în cer.
 • 11 Şi iată că, îndată, trei oameni trimişi din Cezareea la mine au stat la poarta casei în care eram.
 • 12 Duhul* mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Aceşti** şase fraţi m-au însoţit şi ei şi am intrat în casa omului.
 • * Ioan 16:13; Fapte 10:19; Fapte 15:7; ** Fapte 10:23;
 • 13 El* ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui şi zicându-i: ‘Trimite la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru,
 • * Fapte 10:30;
 • 14 care-ţi va spune cuvinte prin care vei fi mântuit, tu şi toată casa ta.’
 • 15 Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei ca* şi peste noi la început.
 • * Fapte 2:4;
 • 16 Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: ‘Ioan* a botezat cu apă, dar voi** veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.’
 • * Mat 3:11; Ioan 1:26; Ioan 1:33; Fapte 1:5; Fapte 19:4; ** Isa 44:3; Ioel 2:28; Ioel 3:18;
 • 17 Deci*, dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi dar ca şi nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine** eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?”
 • * Fapte 15:8; Fapte 15:9; ** Fapte 10:47;
 • 18 După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu şi au zis: „Dumnezeu a dat deci* şi neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa.”
 • * Rom 10:12; Rom 10:13; Rom 15:9; Rom 15:16;
 • Barnaba şi Saul la Antiohia
 • 19 Cei ce* se împrăştiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia şi propovăduiau Cuvântul numai iudeilor.
 • * Fapte 8:1;
 • 20 Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirene, care au venit în Antiohia, au vorbit şi grecilor* şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus.
 • * Fapte 6:1; Fapte 9:29;
 • 21 Mâna* Domnului era cu ei şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au** întors la Domnul.
 • * Luca 1:66; Fapte 2:47; ** Fapte 9:35;
 • 22 Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba* până la Antiohia.
 • * Fapte 9:27;
 • 23 Când a ajuns el şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi i-a îndemnat* pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul.
 • * Fapte 13:43; Fapte 14:22;
 • 24 Căci Barnaba era un om de bine, plin* de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi** destul de mult norod s-a adăugat la Domnul.
 • * Fapte 6:5; ** Fapte 11:21; Fapte 5:14;
 • 25 Barnaba s-a dus apoi la Tars*, ca să caute pe Saul
 • * Fapte 9:30;
 • 26 şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâiaşi dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.
 • O foamete prorocită de Agab
 • 27 În vremea aceea, s-au coborât nişte proroci* din Ierusalim la Antiohia.
 • * Fapte 2:17; Fapte 13:1; Fapte 15:32; Fapte 21:9; 1 Cor 12:28; Efes 4:11;
 • 28 Unul din ei, numit Agab*, s-a sculat şi a vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Şi a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu.
 • * Fapte 21:10;
 • 29 Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea lui, un ajutor* fraţilor care locuiau în Iudeea,
 • * Rom 15:26; 1 Cor 16:1; 2 Cor 9:1;
 • 30 ceea ce* au şi făcut, şi au trimis acest ajutor la prezbiteri1 prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul.
 • * Fapte 12:25;
 • 1. Sau: bătrâni.
  Faptele apostolilor, capitolul 11