Faptele apostolilor  


Capitolul 11
 • Petru îşi îndreptăţeşte purtarea
 • 1 Apostolii şi fraţii care erau în Iudeea au auzit că şi neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu.
 • 2 Şi când s-a suit Petru la Ierusalim, îl* mustrau cei tăiaţi împrejur
 • * Fapte 10:45; Gal 2:12;
 • 3 şi ziceau: „Ai* intrat în casă la nişte oameni netăiaţi împrejur şi** ai mâncat cu ei.”
 • * Fapte 10:28; ** Gal 2:12;
 • 4 Petru a început să le spună pe* rând cele întâmplate. El a zis:
 • * Luca 1:3;
 • 5 „Eram* în cetatea Iope şi, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească şi am avut o vedenie: un vas, ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, se cobora din cer şi a venit până la mine.
 • * Fapte 10:9;
 • 6 Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele şi păsările cerului.
 • 7 Şi am auzit un glas, care mi-a zis: ‘Petre, scoală-te, taie şi mănâncă.’
 • 8 Dar eu am răspuns: ‘Nicidecum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea.’
 • 9 Şi glasul mi-a zis a doua oară din cer: ‘Ce a curăţit Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.’
 • 10 Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăşi în cer.
 • 11 Şi iată că, îndată, trei oameni trimişi din Cezareea la mine au stat la poarta casei în care eram.
 • 12 Duhul* mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Aceşti** şase fraţi m-au însoţit şi ei şi am intrat în casa omului.
 • * Ioan 16:13; Fapte 10:19; Fapte 15:7; ** Fapte 10:23;
 • 13 El* ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui şi zicându-i: ‘Trimite la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru,
 • * Fapte 10:30;
 • 14 care-ţi va spune cuvinte prin care vei fi mântuit, tu şi toată casa ta.’
 • 15 Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei ca* şi peste noi la început.
 • * Fapte 2:4;
 • 16 Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: ‘Ioan* a botezat cu apă, dar voi** veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.’
 • * Mat 3:11; Ioan 1:26; Ioan 1:33; Fapte 1:5; Fapte 19:4; ** Isa 44:3; Ioel 2:28; Ioel 3:18;
 • 17 Deci*, dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi dar ca şi nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine** eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?”
 • * Fapte 15:8; Fapte 15:9; ** Fapte 10:47;
 • 18 După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu şi au zis: „Dumnezeu a dat deci* şi neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa.”
 • * Rom 10:12; Rom 10:13; Rom 15:9; Rom 15:16;
 • Barnaba şi Saul la Antiohia
 • 19 Cei ce* se împrăştiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia şi propovăduiau Cuvântul numai iudeilor.
 • * Fapte 8:1;
 • 20 Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirene, care au venit în Antiohia, au vorbit şi grecilor* şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus.
 • * Fapte 6:1; Fapte 9:29;
 • 21 Mâna* Domnului era cu ei şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au** întors la Domnul.
 • * Luca 1:66; Fapte 2:47; ** Fapte 9:35;
 • 22 Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba* până la Antiohia.
 • * Fapte 9:27;
 • 23 Când a ajuns el şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi i-a îndemnat* pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul.
 • * Fapte 13:43; Fapte 14:22;
 • 24 Căci Barnaba era un om de bine, plin* de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi** destul de mult norod s-a adăugat la Domnul.
 • * Fapte 6:5; ** Fapte 11:21; Fapte 5:14;
 • 25 Barnaba s-a dus apoi la Tars*, ca să caute pe Saul
 • * Fapte 9:30;
 • 26 şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâiaşi dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.
 • O foamete prorocită de Agab
 • 27 În vremea aceea, s-au coborât nişte proroci* din Ierusalim la Antiohia.
 • * Fapte 2:17; Fapte 13:1; Fapte 15:32; Fapte 21:9; 1 Cor 12:28; Efes 4:11;
 • 28 Unul din ei, numit Agab*, s-a sculat şi a vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Şi a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu.
 • * Fapte 21:10;
 • 29 Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea lui, un ajutor* fraţilor care locuiau în Iudeea,
 • * Rom 15:26; 1 Cor 16:1; 2 Cor 9:1;
 • 30 ceea ce* au şi făcut, şi au trimis acest ajutor la prezbiteri1 prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul.
 • * Fapte 12:25;
 • 1. Sau: bătrâni.
  Faptele apostolilor, capitolul 11  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta