Faptele apostolilor  


Capitolul 12
 • Petru izbăvit din temniţă
 • 1 Cam pe aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din Biserică, pentru ca să-i chinuiască,
 • 2 şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele* lui Ioan.
 • * Mat 4:21; Mat 20:20;
 • 3 Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna şi pe Petru. (Erau zilele* Praznicului Azimilor.)
 • * Exod 12:14; Exod 12:15; Exod 23:15;
 • 4 După ce l-a prins* şi l-a băgat în temniţă, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostaşi, cu gând ca după Paşte să-l scoată înaintea norodului.
 • * Ioan 21:18;
 • 5 Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.
 • 6 În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfăţişeze la judecată, Petru dormea între doi ostaşi, legat de mâini cu două lanţuri, şi nişte păzitori păzeau temniţa la uşă.
 • 7 Şi iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neaşteptate şi o lumină a strălucit în temniţă. Îngerul* a deşteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: „Scoală-te, iute!” Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini.
 • * Fapte 5:19;
 • 8 Apoi, îngerul i-a zis: „Încinge-te şi leagă-ţi încălţămintea.” Şi el a făcut aşa. Îngerul i-a mai zis: „Îmbracă-te în haină şi vino după mine.”
 • 9 Petru a ieşit afară şi a mers după el, fără* să ştie dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are** o vedenie.
 • * Ps 126:1; ** Fapte 10:3; Fapte 10:17; Fapte 11:5;
 • 10 După ce au trecut de straja întâi şi a doua, au ajuns la poarta de fier, care dă în cetate, şi ea* li s-a deschis singură; au ieşit şi au trecut într-o uliţă. Îndată, îngerul a plecat de lângă el.
 • * Fapte 16:26;
 • 11 Când şi-a venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a* trimis pe îngerul Său şi m-a** scăpat din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeu.”
 • * Ps 34:7; Dan 3:28; Dan 6:22; Evr 1:14; ** Iov 5:19; Ps 33:18; Ps 33:19; Ps 34:22; Ps 41:2; Ps 97:10; 2 Cor 1:10; 2 Pet 2:9;
 • 12 După ce şi-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a* îndreptat spre casa Mariei, mama lui** Ioan, zis şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi laolaltă şi se rugau.
 • * Fapte 4:23; ** Fapte 15:37; Fapte 12:5;
 • 13 A bătut la uşa care dădea în pridvor, şi o slujnică, numită Roda, a venit să vadă cine e.
 • 14 A cunoscut glasul lui Petru şi, de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porţii.
 • 15 „Eşti nebună!” i-au zis ei. Dar ea stăruia şi spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau: „Este* îngerul lui.”
 • * Gen 48:16; Mat 18:10;
 • 16 Petru însă bătea mereu. Au deschis şi au rămas încremeniţi când l-au văzut.
 • 17 Petru le-a făcut* semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniţă şi a zis: „Spuneţi lucrul acesta lui Iacov şi fraţilor.” Apoi a ieşit şi s-a dus într-alt loc.
 • * Fapte 13:16; Fapte 19:33; Fapte 21:40;
 • 18 Când s-a făcut ziuă, ostaşii au fost într-o mare fierbere, ca să ştie ce s-a făcut Petru.
 • 19 Irod, după ce l-a căutat în toate părţile şi nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori şi a poruncit să-i omoare. În urmă, s-a coborât din Iudeea la Cezareea, ca să rămână acolo.
 • Moartea lui Irod
 • 20 Irod era foarte mâniat pe cei din Tir şi din Sidon. Dar aceştia au venit toţi într-un gând la el şi, după ce au câştigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace, pentru că ţara* lor se hrănea din ţara împăratului.
 • * 1 Imp 5:9; 1 Imp 5:11; Ezec 27:17;
 • 21 Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărăteşti, a şezut pe scaunul lui împărătesc şi le vorbea.
 • 22 Norodul a strigat: „Glas de Dumnezeu, nu de om!”
 • 23 Îndată l-a* lovit un înger al Domnului, pentru că nu** dăduse slavă lui Dumnezeu. Şi a murit mâncat de viermi.
 • * 1 Sam 25:38; 2 Sam 24:17; ** Ps 115:1;
 • 24 Însă Cuvântul* lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, şi numărul ucenicilor se mărea.
 • * Isa 55:11; Fapte 6:7; Fapte 19:20; Col 1:6;
 • 25 Barnaba şi Saul, după ce şi-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând* cu ei pe Ioan**, zis şi Marcu.
 • * Fapte 13:5; Fapte 13:13; Fapte 15:37; ** Fapte 12:12;
  Faptele apostolilor, capitolul 12