Faptele apostolilor  


Capitolul 15
 • Adunarea Bisericii din Ierusalim
 • 1 Câţiva* oameni veniţi din Iudeea învăţau pe fraţi şi ziceau: „Dacă** nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi.”
 • * Gal 2:12; ** Ioan 7:22; Fapte 15:5; Gal 5:2; Fil 3:2; Col 2:8; Col 2:11; Col 2:16; Gen 17:10; Lev 12:3;
 • 2 Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi păreri deosebite, şi fraţii au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câţiva dintre ei să* se suie la Ierusalim, la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri.
 • * Gal 2:1;
 • 3 După ce au fost petrecuţi* de Biserică până afară din cetate, şi-au urmat drumul prin Fenicia şi Samaria, istorisind** întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, şi au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor.
 • * Rom 15:24; 1 Cor 16:6; 1 Cor 16:11; ** Fapte 14:27;
 • 4 Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de Biserică, de apostoli şi de prezbiteri şi au* istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei.
 • * Fapte 15:12; Fapte 14:27; Fapte 21:19;
 • 5 Atunci, unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat şi au zis că* neamurile trebuie să fie tăiate împrejur şi să li se ceară să păzească Legea lui Moise.
 • * Fapte 15:1;
 • 6 Apostolii şi prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut.
 • 7 După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru şi le-a zis:„Fraţilor*, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă.
 • * Fapte 10:20; Fapte 11:12;
 • 8 Şi Dumnezeu, care cunoaşte* inimile, a mărturisit pentru ei şi le-a dat** Duhul Sfânt ca şi nouă.
 • * 1 Cron 28:9; Fapte 1:24; ** Fapte 10:44;
 • 9 N-a făcut nicio* deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţit** inimile prin credinţă.
 • * Rom 10:11; ** Fapte 10:15; Fapte 10:28; Fapte 10:43; 1 Cor 1:2; 1 Pet 1:22;
 • 10 Acum dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi* puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta?
 • * Mat 23:4; Gal 5:1;
 • 11 Ci credem* că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.”
 • * Rom 3:24; Efes 2:8; Tit 2:11; Tit 3:4; Tit 3:5;
 • 12 Toată adunarea a tăcut* şi a ascultat pe Barnaba şi pe Pavel, care au istorisit toate semnele şi minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor.
 • * Fapte 14:27;
 • Hotărârea Bisericii
 • 13 Când au încetat ei de vorbit, Iacov a* luat cuvântul şi a zis:„Fraţilor, ascultaţi-mă!
 • * Fapte 12:17;
 • 14 Simon* a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele.
 • * Fapte 15:7;
 • 15 Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris:
 • 16 ‘După* aceea, Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou,
 • * Amos 9:11; Amos 9:12;
 • 17 pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate neamurile peste care este chemat Numele Meu’,
 • 18 zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie.
 • 19 De aceea, eu* sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre neamuri care se** întorc la Dumnezeu,
 • * Fapte 15:28; ** 1 Tes 1:9;
 • 20 ci să li se scrie doar să se ferească de* pângăririle idolilor, de** curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge.
 • * Gen 35:2; Exod 20:3; Exod 20:23; Ezec 20:30; 1 Cor 8:1; 1 Cor 10:20; 1 Cor 10:28; Apoc 2:14; Apoc 2:20; ** 1 Cor 6:9; 1 Cor 6:18; Gal 5:19; Efes 5:3; Col 3:5; 1 Tes 4:3; 1 Pet 4:3; Gen 9:4; Lev 3:17; Deut 12:16; Deut 12:23;
 • 21 Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit* în sinagogi în toate zilele de Sabat.”
 • * Fapte 13:15; Fapte 13:27;
 • 22 Atunci, apostolii şi prezbiterii1 şi întreaga Biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei şi să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba. Şi au ales pe Iuda, zis şi Barsaba*, şi pe Sila, oameni cu vază între fraţi.
 • * Fapte 1:23;
 • 23 Şi au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii şi fraţii: către fraţii dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune!
 • 24 Fiindcă am auzit că unii*, plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea,
 • * Fapte 15:1; Gal 2:4; Gal 5:12; Tit 1:10; Tit 1:11;
 • 25 noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi, împreună cu preaiubiţii noştri Barnaba şi Pavel,
 • 26 oamenii* aceştia care şi-au pus în joc viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos.
 • * Fapte 13:50; Fapte 14:19; 1 Cor 15:30; 2 Cor 11:13; 2 Cor 11:26;
 • 27 Am trimis dar pe Iuda şi pe Sila, care vă vor spune, prin viu grai, aceleaşi lucruri.
 • 28 Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie,
 • 29 adică să* vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge**, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi.”
 • * Fapte 15:20; Fapte 21:25; Apoc 2:14; Apoc 2:20; ** Lev 17:14;
 • Hotărârea adusă în Antiohia
 • 30 Ei deci şi-au luat rămas-bun de la Biserică şi s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulţimii adunate.
 • 31 După ce au citit-o, fraţii s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea.
 • 32 Iuda şi Sila, care şi ei erau proroci, au* îndemnat pe fraţi şi i-au întărit cu multe cuvinte.
 • * Fapte 14:22; Fapte 18:23;
 • 33 După câtăva vreme, fraţii i-au* lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimişi.
 • * 1 Cor 16:11; Evr 11:31;
 • 34 Totuşi Sila a găsit cu cale să rămână acolo.
 • 35 Pavel* şi Barnaba au rămas în Antiohia şi învăţau pe norod şi propovăduiau, cu mulţi alţii, Cuvântul Domnului.
 • * Fapte 13:1;
 • Pavel cercetează Bisericile
 • 36 După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: „Să ne întoarcem şi să mergem pe la fraţii din* toate cetăţile în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac.”
 • * Fapte 13:4; Fapte 13:13; Fapte 13:14; Fapte 13:51; Fapte 14:1; Fapte 14:6; Fapte 14:24; Fapte 14:25;
 • 37 Barnaba voia să ia cu el şi pe Ioan*, numit Marcu,
 • * Fapte 12:12; Fapte 12:25; Fapte 13:5; Col 4:10; 2 Tim 4:11; Filim 1:24;
 • 38 dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi* părăsise din Pamfilia şi nu-i însoţise în lucrarea lor.
 • * Fapte 13:13;
 • 39 Neînţelegerea aceasta a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu şi a plecat cu corabia la Cipru.
 • 40 Pavel şi-a ales pe Sila şi a plecat după ce a fost încredinţat* de fraţi în grija harului Domnului.
 • * Fapte 14:26;
 • 41 El a străbătut Siria şi Cilicia, întărind* Bisericile.
 • * Fapte 16:5;
 • 1. Sau: bătrânii.
  Faptele apostolilor, capitolul 15