Faptele apostolilor  


Capitolul 18
 • Pavel la Corint
 • 1 După aceea, Pavel a plecat din Atena şi s-a dus la Corint.
 • 2 Acolo, a găsit pe un iudeu numit Aquila*, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă-sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toţi iudeii să plece din Roma. A venit la ei.
 • * Rom 16:3; 1 Cor 16:19; 2 Tim 4:19;
 • 3 Şi, fiindcă avea acelaşi meşteşug, a rămas la ei şi* lucrau – meseria lor era facerea corturilor.
 • * Fapte 20:34; 1 Cor 4:12; 1 Tes 2:9; 2 Tes 3:8;
 • 4 Pavel* vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat şi îndupleca pe iudei şi pe greci.
 • * Fapte 17:2;
 • 5 Dar când au venit* Sila şi Timotei din Macedonia, Pavel s-a** dedat în totul propovăduirii şi dovedea iudeilor că Isus este Hristosul.
 • * Fapte 17:14; Fapte 17:15; ** Iov 32:18; Fapte 17:3; Fapte 18:28;
 • 6 Fiindcă iudeii i se împotriveau* şi-l batjocoreau, Pavel şi-a scuturat** hainele şi le-a zis: „Sângele vostru să cadă asupra capului vostru; eu†† sunt curat. De acum*† încolo, mă voi duce la neamuri.”
 • * Fapte 13:45; 1 Pet 4:4; ** Neem 5:13; Mat 10:14; Fapte 13:51; Lev 20:9; Lev 20:11; Lev 20:12; 2 Sam 1:16; Ezec 18:13; Ezec 33:4; †† Ezec 3:18; Ezec 3:19; Ezec 33:9; Fapte 20:26; *† Fapte 13:46; Fapte 28:28;
 • 7 Şi după ce a ieşit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga.
 • 8 Dar* Crisp, fruntaşul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Şi mulţi dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut şi ei şi au fost botezaţi.
 • * 1 Cor 1:14;
 • 9 Noaptea, Domnul* a zis lui Pavel într-o vedenie: „Nu te teme, ci vorbeşte şi nu tăcea,
 • * Fapte 23:11;
 • 10 căci* Eu sunt cu tine şi nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ţi facă rău; vorbeşte, fiindcă am mult norod în această cetate.”
 • * Ier 1:18; Ier 1:19; Mat 28:20;
 • 11 Aici a rămas un an şi şase luni şi învăţa printre corinteni Cuvântul lui Dumnezeu.
 • Răscoala iudeilor
 • 12 Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată
 • 13 şi au zis: „Omul acesta aţâţă pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva Legii.”
 • 14 Pavel voia să înceapă vorba, când Galion a zis iudeilor:„Dacă* ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăţie, v-aş asculta după cuviinţă, iudeilor!
 • * Fapte 23:29; Fapte 25:11; Fapte 25:19;
 • 15 Dar, dacă este vorba de neînţelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume şi asupra Legii voastre, treaba voastră; eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri.”
 • 16 Şi i-a alungat de la scaunul de judecată.
 • 17 Atunci, au pus toţi mâna pe Sosten*, fruntaşul sinagogii, şi-l băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese.
 • * 1 Cor 1:1;
 • Pavel la Ierusalim şi Antiohia
 • 18 Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, şi-a luat ziua bună de la fraţi şi a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila şi Aquila, după ce şi-a tuns* capul în Chencrea**, căci făcuse o juruinţă.
 • * Num 6:18; Fapte 21:24; ** Rom 16:1;
 • 19 Au ajuns în Efes; şi Pavel a lăsat acolo pe însoţitorii lui. A intrat în sinagogă şi a stat de vorbă cu iudeii,
 • 20 care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit,
 • 21 ci şi-a luat rămas-bun de la ei şi a zis: „Trebuie* numaidecât ca sărbătoarea care vine s-o fac în Ierusalim. Dacă** va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăşi la voi.” Şi a plecat din Efes.
 • * Fapte 19:21; Fapte 20:16; ** 1 Cor 4:19; Evr 6:3; Iac 4:15;
 • 22 S-a dat jos din corabie în Cezareea, s-a suit la Ierusalim şi, după ce a urat de bine Bisericii, s-a coborât în Antiohia.
 • A treia călătorie. Apolo
 • 23 După ce a petrecut câtăva vreme în Antiohia, Pavel a plecat şi a străbătut din loc în loc ţinutul Galatiei* şi Frigiei, întărind** pe toţi ucenicii.
 • * Gal 1:2; Gal 4:14; ** Fapte 14:22; Fapte 15:32; Fapte 15:41;
 • 24 La Efes, a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii şi era tare în Scripturi.
 • 25 El era învăţat în ce priveşte Calea Domnului, avea un duh înfocat* şi vorbea şi învăţa amănunţit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoştea** decât botezul lui Ioan.
 • * Rom 12:11; ** Fapte 19:3;
 • 26 A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila şi Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei şi i-au arătat mai cu de-amănuntul Calea lui Dumnezeu.
 • 27 Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, fraţii l-au îmbărbătat să se ducă şi au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a* ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră,
 • * 1 Cor 3:6;
 • 28 căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului şi le dovedea* din Scripturi că Isus este Hristosul.
 • * Fapte 9:22; Fapte 17:3; Fapte 18:5;
  Faptele apostolilor, capitolul 18