Faptele apostolilor  


Capitolul 19
 • Ucenicii lui Ioan se fac creştini
 • 1 Pe când era Apolo* în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ţinuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câţiva ucenici
 • * 1 Cor 1:12; 1 Cor 3:5; 1 Cor 3:6;
 • 2 şi le-a zis: „Aţi primit voi Duhul Sfânt când aţi crezut?” Ei i-au răspuns: „Nici n-am* auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt.”
 • * 1 Sam 3:7; Fapte 8:16;
 • 3 „Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?” le-a zis el. Şi ei au răspuns: „Cu* botezul lui Ioan.”
 • * Fapte 18:25;
 • 4 Atunci Pavel a zis: „Ioan* a botezat cu botezul pocăinţei şi spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Isus.”
 • * Mat 3:11; Ioan 1:15; Ioan 1:27; Ioan 1:30; Fapte 1:5; Fapte 11:16; Fapte 13:24; Fapte 13:25;
 • 5 Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în* Numele Domnului Isus.
 • * Fapte 8:16;
 • 6 Când* şi-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a coborât peste ei şi vorbeau** în alte limbi şi proroceau.
 • * Fapte 6:6; Fapte 8:17; ** Fapte 2:4; Fapte 10:46;
 • 7 Erau cam doisprezece bărbaţi de toţi.
 • Pavel învaţă pe norod la Efes
 • 8 În urmă*, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la** Împărăţia lui Dumnezeu şi căuta să înduplece pe cei ce-l ascultau.
 • * Fapte 17:2; Fapte 18:4; ** Fapte 1:3; Fapte 28:23;
 • 9 Dar, fiindcă* unii rămâneau împietriţi şi necredincioşi şi vorbeau de rău** Calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărţit pe ucenici de ei şi a învăţat în fiecare zi pe norod în şcoala unuia numit Tiran.
 • * 2 Tim 1:15; 2 Pet 2:2; Iuda 1:10; ** Fapte 9:2; Fapte 19:23; Fapte 22:4; Fapte 24:14;
 • 10 Lucrul acesta* a ţinut doi ani, aşa că toţi cei ce locuiau în Asia, iudei şi greci, au auzit Cuvântul Domnului.
 • * Fapte 20:31;
 • 11 Şi Dumnezeu făcea* minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel,
 • * Marc 16:20; Fapte 14:3;
 • 12 până acolo* că peste cei bolnavi se puneau basmale sau şorţuri care fuseseră atinse de trupul lui şi-i lăsau bolile şi ieşeau din ei duhurile rele.
 • * 2 Imp 4:29; Fapte 5:15;
 • Exorciştii iudei
 • 13 Nişte* exorcişti iudei, care umblau din loc în loc, au** încercat să cheme Numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhuri rele, zicând: „Vă jur pe Isus, pe care-L propovăduieşte Pavel, să ieşiţi afară!”
 • * Mat 12:27; ** Marc 9:38; Luca 9:49;
 • 14 Cei ce făceau lucrul acesta erau şapte feciori ai lui Sceva, un preot iudeu din cei mai de seamă.
 • 15 Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc şi pe Pavel îl ştiu, dar voi cine sunteţi?”
 • 16 Şi omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi şi i-a schingiuit în aşa fel că au fugit goi şi răniţi din casa aceea.
 • 17 Lucrul acesta a fost cunoscut de toţi iudeii, de toţi grecii care locuiau în Efes, şi* i-a apucat frica pe toţi, şi Numele Domnului Isus era proslăvit.
 • * Luca 1:65; Luca 7:16; Fapte 2:43; Fapte 5:5; Fapte 5:11;
 • 18 Mulţi din cei ce crezuseră veneau să mărturisească* şi să spună ce făcuseră.
 • * Mat 3:6;
 • 19 Şi unii din cei ce făcuseră vrăjitorii şi-au adus cărţile şi le-au ars înaintea tuturor; preţul lor s-a socotit la cincizeci de mii de arginţi.
 • 20 Cu atâta* putere se răspândea şi se întărea Cuvântul Domnului.
 • * Fapte 6:7; Fapte 12:24;
 • Răscoala argintarului Dimitrie
 • 21 După ce* s-au petrecut aceste lucruri, Pavel şi-a** pus de gând să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia şi Ahaia. „După ce voi merge acolo”, îşi zicea el, „trebuie să văd şi Roma.”
 • * Rom 15:25; Gal 2:1; ** Fapte 20:22; Fapte 18:21; Fapte 23:11; Rom 15:24-28;
 • 22 A trimis în Macedonia pe două din* ajutoarele lui, pe Timotei şi Erast**, iar el a mai rămas câtăva vreme în Asia.
 • * Fapte 13:5; ** Rom 16:23; 2 Tim 4:20;
 • 23 Pe vremea aceea*, s-a făcut o mare tulburare cu privire la Calea** Domnului.
 • * 2 Cor 1:8; ** Fapte 9:2;
 • 24 Un argintar, numit Dimitrie, făcea temple de argint de-ale Dianei şi aducea lucrătorilor săi nu puţin* câştig cu ele.
 • * Fapte 16:16; Fapte 16:19;
 • 25 I-a adunat la un loc, împreună cu cei de aceeaşi meserie, şi le-a zis: „Oamenilor, ştiţi că bogăţia noastră atârnă de meseria aceasta
 • 26 şi vedeţi şi auziţi că Pavel acesta, nu numai în Efes, dar aproape în toată Asia, a înduplecat şi a abătut mult norod şi zice că zeii făcuţi de mâini nu* sunt dumnezei.
 • * Ps 115:4; Isa 44:10-20; Ier 10:3;
 • 27 Primejdia care vine din acest fapt nu este numai că meseria noastră cade în dispreţ, dar şi că templul marii zeiţe Diana este socotit ca o nimica, şi chiar măreţia aceleia care este cinstită în toată Asia şi în toată lumea este nimicită.”
 • 28 Cuvintele acestea i-au umplut de mânie şi au început să strige: „Mare este Diana efesenilor!”
 • 29 Toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toţii într-un gând în teatru şi au luat cu ei pe macedonenii Gaius* şi Aristarh**, tovarăşii de călătorie ai lui Pavel.
 • * Rom 16:23; 1 Cor 1:14; ** Fapte 20:4; Fapte 27:2; Col 4:10; Filim 1:24;
 • 30 Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat ucenicii.
 • 31 Chiar şi unii din mai-marii Asiei, care-i erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru.
 • 32 Unii strigau una, alţii alta, căci adunarea era în învălmăşeală şi cei mai mulţi nici nu ştiau pentru ce se adunaseră.
 • 33 Atunci, au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru* a făcut** semn cu mâna şi voia să se apere înaintea norodului.
 • * 1 Tim 1:20; 2 Tim 4:14; ** Fapte 12:17;
 • 34 Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toţi într-un glas, timp de aproape două ceasuri: „Mare este Diana efesenilor!”
 • 35 Totuşi logofătul a potolit norodul şi a zis: „Bărbaţi efeseni, cine este acela care nu ştie că cetatea efesenilor este păzitoarea templului marii Diane şi a chipului ei căzut din cer?
 • 36 Fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta, trebuie să vă potoliţi şi să nu faceţi nimic cu pornire nechibzuită.
 • 37 Căci aţi adus aici pe oamenii aceştia, care nu sunt vinovaţi nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiţei noastre.
 • 38 Deci, dacă, în adevăr, Dimitrie şi meşterii lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată şi sunt dregători; să se pârască unii pe alţii.
 • 39 Dar, dacă umblaţi după altceva, se va hotărî într-o adunare legiuită.
 • 40 Noi, de fapt, suntem în primejdie să fim învinuiţi de răscoală pentru cele întâmplate astăzi, căci n-avem niciun temei ca să putem îndreptăţi zarva aceasta.”
 • 41 După aceste cuvinte, a dat drumul adunării.
  Faptele apostolilor, capitolul 19