Faptele apostolilor  


Capitolul 23
 • 1 Pavel s-a uitat ţintă la sobor şi a zis: „Fraţilor, eu* am vieţuit cu toată curăţia cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta…”
 • * Fapte 24:16; 1 Cor 4:4; 2 Cor 1:12; 2 Cor 4:2; 2 Tim 1:3; Evr 13:18;
 • 2 Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l* lovească peste gură.
 • * 1 Imp 22:24; Ier 20:2; Ioan 18:22;
 • 3 Atunci, Pavel i-a zis: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Tu şezi să mă judeci după Lege şi porunceşti* să mă lovească, împotriva Legii!”
 • * Lev 19:35; Deut 25:1; Deut 25:2; Ioan 7:51;
 • 4 Cei ce stăteau lângă el i-au zis: „Îţi baţi joc de marele preot al lui Dumnezeu?”
 • 5 Şi Pavel a zis: „N-am* ştiut, fraţilor, că este marele preot, căci este scris: ‘Pe** mai-marele norodului tău să nu-l grăieşti de rău.’”
 • * Fapte 24:17; ** Exod 22:28; Ecl 10:20; 2 Pet 2:10; Iuda 1:8;
 • 6 Pavel, ca unul care ştia că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: „Fraţilor, eu* sunt fariseu, fiu de fariseu; din pricina nădejdii** în învierea morţilor sunt dat în judecată.”
 • * Fapte 26:5; Fil 3:5; ** Fapte 24:15; Fapte 24:21; Fapte 26:6; Fapte 28:20;
 • 7 Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînţelegere între farisei şi saduchei, şi adunarea s-a dezbinat.
 • 8 Căci* saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă.
 • * Mat 22:23; Marc 12:18; Luca 20:27;
 • 9 S-a făcut o mare zarvă, şi câţiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă şi au zis: „Noi nu găsim nicio* vină în omul acesta; dar dacă** i-a vorbit un duh sau un înger?”…
 • * Fapte 25:25; Fapte 26:31; ** Fapte 22:7; Fapte 22:17; Fapte 22:18; Fapte 5:39;
 • 10 Fiindcă gâlceava creştea, căpitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăţi de ei. De aceea a poruncit ostaşilor să se coboare, să-l smulgă din mijlocul lor şi să-l ducă în cetăţuie.
 • 11 În* noaptea următoare, Domnul S-a arătat lui Pavel şi i-a zis: „Îndrăzneşte, Pavele, căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie să mărturiseşti şi în Roma.”
 • * Fapte 18:9; Fapte 27:23; Fapte 27:24;
 • Pavel este dus la Cezareea
 • 12 La ziuă, iudeii au* uneltit şi s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea până nu vor omorî pe Pavel.
 • * Fapte 23:21; Fapte 23:30; Fapte 25:3;
 • 13 Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulţi de patruzeci.
 • 14 Ei s-au dus la preoţii cei mai de seamă şi la bătrâni şi le-au zis: „Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorî pe Pavel.
 • 15 Acum dar, voi, împreună cu soborul, daţi de ştire căpitanului şi rugaţi-l să-l aducă mâine jos, înaintea voastră, ca şi cum aţi vrea să-i cercetaţi pricina mai cu de-amănuntul, şi până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm.”
 • 16 Fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetăţuie şi a spus lui Pavel.
 • 17 Pavel a chemat pe unul din sutaşi şi a zis: „Du pe tinerelul acesta la căpitan, căci are să-i spună ceva.”
 • 18 Sutaşul a luat pe tânăr cu el, l-a dus la căpitan şi a zis: „Pavel cel întemniţat m-a chemat şi m-a rugat să aduc la tine pe acest tinerel, care are să-ţi spună ceva.”
 • 19 Căpitanul l-a apucat de mână, l-a luat deoparte şi l-a întrebat: „Ce ai să-mi spui?”
 • 20 El a răspuns: „Iudeii* s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului, ca şi cum ai avea să-l cercetezi mai cu de-amănuntul.
 • * Fapte 23:12;
 • 21 Tu să nu-i asculţi, pentru că mai mulţi de patruzeci dintre ei îl pândesc şi s-au legat cu blestem să nu mănânce şi să nu bea nimic până nu-l vor omorî; acum stau gata şi n-aşteaptă decât făgăduiala ta.”
 • 22 Căpitanul a lăsat pe tinerel să plece şi i-a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri.
 • 23 În urmă, a chemat pe doi sutaşi şi le-a zis: „La ceasul al treilea din noapte, să aveţi gata două sute de ostaşi, şaptezeci de călăreţi şi două sute de suliţari, ca să meargă până la Cezareea.”
 • 24 Le-a poruncit să aducă şi dobitoace pentru Pavel, ca să-l pună călare şi să-l ducă sănătos şi teafăr la dregătorul Felix.
 • 25 Lui Felix, i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins:
 • 26 „Claudius Lisias către preaalesul dregător Felix: plecăciune!
 • 27 Acest* om, pe care l-au prins iudeii, era să fie omorât de ei, şi eu m-am dus repede cu ostaşi şi l-am scos din mâna lor, căci am aflat că este roman.
 • * Fapte 21:33; Fapte 24:7;
 • 28 Am* vrut să aflu pricina pentru care-l pârau şi l-am adus înaintea soborului lor.
 • * Fapte 22:30;
 • 29 Am găsit că era pârât pentru* lucruri privitoare la Legea lor, dar** că nu săvârşise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanţuri.
 • * Fapte 18:15; Fapte 25:19; ** Fapte 26:31;
 • 30 Mi s-a dat* însă de ştire că iudeii îl pândesc ca să-l omoare; l-am trimis îndată la tine şi am făcut cunoscut** şi celor ce-l învinuiesc să-ţi spună ţie ce au împotriva lui. Fii sănătos.”
 • * Fapte 23:20; ** Fapte 24:8; Fapte 25:6;
 • 31 Ostaşii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel şi l-au dus noaptea până la Antipatrida.
 • 32 A doua zi, au lăsat pe călăreţi să-şi urmeze drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetăţuie.
 • 33 Ajunşi în Cezareea, călăreţii au dat scrisoarea în mâna dregătorului şi au adus pe Pavel înaintea lui.
 • 34 Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ţinut este Pavel. Când a aflat că este din Cilicia*,
 • * Fapte 21:39;
 • 35 „te* voi asculta”, a zis el, „când vor veni pârâşii tăi”. Şi a poruncit să fie păzit în palatul** lui Irod.
 • * Fapte 24:1; Fapte 24:10; Fapte 25:16; ** Mat 27:27;
  Faptele apostolilor, capitolul 23