Faptele apostolilor  


Capitolul 25
 • 1 Festus, când a venit în ţinutul său, după trei zile s-a suit de la Cezareea în Ierusalim.
 • 2 Preoţii cei mai de seamă* şi fruntaşii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. L-au rugat cu stăruinţă
 • * Fapte 24:1; Fapte 25:15;
 • 3 şi i-au cerut, ca un hatâr pentru ei, să trimită să-l aducă la Ierusalim. Prin aceasta îi întindeau* o cursă, ca să-l omoare pe drum.
 • * Fapte 23:12; Fapte 23:15;
 • 4 Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezareea şi că el însuşi are să plece în curând acolo.
 • 5 „Deci”, a zis el, „cei mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine şi, dacă* este ceva vinovat în omul acesta, să-l pârască.”
 • * Fapte 18:14; Fapte 25:18;
 • 6 Festus n-a zăbovit între ei decât opt sau zece zile, apoi s-a coborât la Cezareea. A doua zi, a şezut pe scaunul de judecător şi a poruncit să fie adus Pavel.
 • 7 Când a sosit Pavel, iudeii, care veniseră de la Ierusalim, l-au înconjurat şi au adus împotriva lui multe* şi grele învinuiri, pe care nu le puteau dovedi.
 • * Marc 15:3; Luca 23:2; Luca 23:10; Fapte 24:5; Fapte 24:13;
 • 8 Pavel a început să se apere şi a zis: „N-am păcătuit cu nimic nici* împotriva Legii iudeilor, nici împotriva Templului, nici împotriva Cezarului.”
 • * Fapte 6:13; Fapte 24:12; Fapte 28:17;
 • 9 Festus, care voia* să capete bunăvoinţa iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel: „Vrei** să te sui la Ierusalim şi să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea?”
 • * Fapte 24:27; ** Fapte 25:20;
 • 10 Pavel a zis: „Eu stau înaintea scaunului de judecată al Cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptăţit cu nimic, după cum ştii şi tu foarte bine.
 • 11 Dacă* am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte, dar, dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă pârăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer** să fiu judecat de Cezar.”
 • * Fapte 18:14; Fapte 23:29; Fapte 25:25; Fapte 26:31; ** Fapte 26:32; Fapte 28:19;
 • 12 Atunci, Festus, după ce s-a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns: „De Cezar ai cerut să fii judecat, înaintea Cezarului te vei duce.”
 • Împăratul Agripa la Cezareea
 • 13 După câteva zile, împăratul Agripa şi Berenice au sosit la Cezareea, ca să ureze de bine lui Festus.
 • 14 Fiindcă au stat acolo mai multe zile, Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel şi a zis: „Felix a lăsat în temniţă pe un* om
 • * Fapte 24:27;
 • 15 împotriva* căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoţii cei mai de seamă şi bătrânii iudeilor şi i-au cerut osândirea.
 • * Fapte 25:2; Fapte 25:3;
 • 16 Le-am* răspuns că la romani nu este obiceiul să se dea niciun om, înainte ca cel pârât să fi fost pus faţă cu pârâşii lui şi să fi avut putinţa să se apere de lucrurile de care este pârât.
 • * Fapte 25:4; Fapte 25:5;
 • 17 Ei au venit deci aici şi, fără întârziere*, am şezut a doua zi pe scaunul meu de judecător şi am poruncit să aducă pe omul acesta.
 • * Fapte 25:6;
 • 18 Pârâşii, când s-au înfăţişat, nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu.
 • 19 Aveau împotriva lui numai* nişte neînţelegeri cu privire la religia lor şi la un oarecare Isus, care a murit şi despre care Pavel spunea că este viu.
 • * Fapte 18:15; Fapte 23:29;
 • 20 Fiindcă nu ştiam ce hotărâre să iau în neînţelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim şi să fie judecat acolo pentru aceste lucruri.
 • 21 Dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ţinută ca să fie supusă hotărârii împăratului şi am poruncit să fie păzit până ce-l voi trimite la Cezar.”
 • 22 Agripa* a zis lui Festus: „Aş vrea să aud şi eu pe omul acela.” „Mâine”, a răspuns Festus, „îl vei auzi.”
 • * Fapte 9:15;
 • 23 A doua zi deci, Agripa şi Berenice au venit cu multă fală şi au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii şi cu oamenii cei mai de frunte ai cetăţii. La porunca lui Festus, Pavel a fost adus acolo.
 • 24 Atunci, Festus a zis: „Împărate Agripa şi voi toţi care sunteţi de faţă cu noi, uitaţi-vă la omul acesta, despre care toată* mulţimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim şi aici, strigând că nu trebuie să** mai trăiască.
 • * Fapte 25:2; Fapte 25:3; Fapte 25:7; ** Fapte 22:22;
 • 25 Fiindcă am înţeles că n-a făcut* nimic vrednic de moarte şi fiindcă singur** a cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să-l trimit.
 • * Fapte 23:9; Fapte 23:29; Fapte 26:31; ** Fapte 25:11; Fapte 25:12;
 • 26 Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el, de aceea l-am adus înaintea voastră, şi mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca, după ce se va face cercetarea, să am ce scrie.
 • 27 Căci mi se pare fără noimă să trimit pe un întemniţat, fără să arăt de ce este pârât.”
  Faptele apostolilor, capitolul 25