Faptele apostolilor  


Capitolul 28
 • Trei luni în insula Malta
 • 1 După ce am scăpat de primejdie, am aflat că ostrovul* se chema Malta.
 • * Fapte 27:26;
 • 2 Barbarii* ne-au arătat o bunăvoinţă puţin obişnuită, ne-au primit pe toţi la un foc mare, pe care-l aprinseseră din pricină că ploua şi se lăsase un frig mare.
 • * Rom 1:14; 1 Cor 14:11; Col 3:11;
 • 3 Pavel strânsese o grămadă de mărăcini şi-i pusese pe foc; o năpârcă a ieşit afară din pricina căldurii şi s-a lipit de mâna lui.
 • 4 Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alţii: „Cu adevărat, omul acesta este un ucigaş, căci Dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare.”
 • 5 Pavel a scuturat năpârca în foc şi n-a simţit niciun rău.
 • 6 Oamenii aceia se aşteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort, dar, după ce au aşteptat mult şi au văzut că nu i se întâmplă niciun* rău, şi-au schimbat părerea şi ziceau** că este un zeu.
 • * Marc 16:18; Luca 10:19; ** Fapte 14:11;
 • Vindecarea tatălui lui Publius
 • 7 În împrejurimi erau moşiile mai-marelui ostrovului, numit Publius. El ne-a primit şi ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoinţă, trei zile.
 • 8 Tatăl lui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri şi de urdinare. Pavel s-a dus la el, s-a rugat*, a pus** mâinile peste el şi l-a vindecat.
 • * Iac 5:14; Iac 5:15; ** Marc 6:5; Marc 7:32; Marc 16:18; Luca 4:40; Fapte 19:11; Fapte 19:12; 1 Cor 12:9; 1 Cor 12:28;
 • 9 Atunci au venit şi ceilalţi bolnavi din ostrovul acela şi au fost vindecaţi.
 • 10 Ni s-a dat mare cinste* şi, la plecarea noastră cu corabia, ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum.
 • * Mat 15:6; 1 Tim 5:17;
 • Sosirea la Roma
 • 11 După o şedere de trei luni, am pornit cu o corabie din Alexandria, care iernase în ostrov şi care purta semnul Dioscurilor.
 • 12 Am ajuns la Siracusa şi am rămas acolo trei zile.
 • 13 De acolo, am mers înainte, pe lângă coastă şi am venit la Regio, iar a doua zi, fiindcă sufla vântul de miazăzi, după două zile, am venit la Puzole,
 • 14 unde am dat peste nişte fraţi, care ne-au rugat să mai rămânem şapte zile cu ei. Şi aşa am ajuns la Roma.
 • 15 Din Roma ne-au ieşit înainte, până în „Forul lui Apiu” şi până la „Cele Trei Cârciumi”, fraţii, care auziseră despre noi. Când i-a văzut Pavel, a mulţumit lui Dumnezeu şi s-a îmbărbătat.
 • 16 Când am ajuns la Roma, sutaşul a dat pe cei întemniţaţi căpitanului străjerilor palatului, iar lui* Pavel i s-a îngăduit să rămână într-un loc deosebit, cu un ostaş care-l păzea.
 • * Fapte 24:25; Fapte 27:3;
 • Pavel propovăduieşte la Roma
 • 17 După trei zile, Pavel a chemat pe mai-marii iudeilor şi, când s-au adunat, le-a zis: „Fraţilor, fără să fi făcut* ceva împotriva norodului sau obiceiurilor părinţilor noştri, am** fost băgat la închisoare în Ierusalim şi de acolo am fost dat în mâinile romanilor.
 • * Fapte 24:12; Fapte 24:13; Fapte 25:8; ** Fapte 21:33;
 • 18 După ce m-au supus la cercetare*, ei aveau de gând să-mi dea drumul, pentru că nu era în mine nicio vină vrednică de moarte.
 • * Fapte 22:24; Fapte 24:10; Fapte 25:8; Fapte 26:31;
 • 19 Dar iudeii s-au împotrivit şi am* fost silit să cer să fiu judecat de Cezar, fără să am de altfel niciun gând să pârăsc neamul meu.
 • * Fapte 25:11;
 • 20 De aceea, v-am chemat să vă văd şi să vorbesc cu voi, căci din pricina* nădejdii lui Israel port eu acest** lanţ.”
 • * Fapte 26:6; Fapte 26:7; ** Fapte 26:29; Efes 3:1; Efes 4:1; Efes 6:20; 2 Tim 1:16; 2 Tim 2:9; Filim 1:10; Filim 1:13;
 • 21 Ei i-au răspuns: „Noi n-am primit din Iudeea nicio scrisoare cu privire la tine şi n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine.
 • 22 Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că ştim că partida aceasta pretutindeni stârneşte* împotrivire.”
 • * Luca 2:34; Fapte 24:5; Fapte 24:14; 1 Pet 2:12; 1 Pet 4:14;
 • 23 I-au hotărât o zi şi au venit mai mulţi la locuinţa lui. Pavel le-a vestit* Împărăţia lui Dumnezeu, le-a adus dovezi şi a căutat să-i încredinţeze, prin** Legea lui Moise şi prin Proroci, despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ţinea de dimineaţă până seara.
 • * Luca 24:27; Fapte 17:3; Fapte 19:8; ** Fapte 26:6; Fapte 26:22;
 • 24 Unii* au crezut ce le spunea el, iar alţii n-au crezut.
 • * Fapte 14:4; Fapte 17:4; Fapte 19:9;
 • 25 Fiindcă ei au plecat acasă în neînţelegere unii cu alţii, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: „Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinţii voştri,
 • 26 când a zis: ‘Du-te* la poporul acesta şi zi-i: «Veţi auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; cu ochii voştri veţi privi, şi nu veţi vedea.
 • * Isa 6:9; Ier 5:21; Ezec 12:2; Mat 13:14; Mat 13:15; Marc 4:12; Luca 8:10; Ioan 12:40; Rom 11:8;
 • 27 Căci inima acestui norod s-a împietrit; ei aud greu cu urechile, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.»’
 • 28 Să ştiţi dar că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor* şi o vor asculta.”
 • * Mat 21:41; Mat 21:43; Fapte 13:46; Fapte 13:47; Fapte 18:6; Fapte 22:21; Fapte 26:17; Fapte 26:18; Rom 11:11;
 • 29 Când a zis aceste vorbe, iudeii au plecat, vorbind cu aprindere între ei.
 • Pavel stă şi propovăduieşte doi ani la Roma
 • 30 Pavel a rămas doi ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toţi care veneau să-l vadă,
 • 31 propovăduia* Împărăţia lui Dumnezeu şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos.
 • * Fapte 4:31; Efes 6:19;
  Faptele apostolilor, capitolul 28