Faptele apostolilor  


Capitolul 5
 • Anania şi Safira
 • 1 Dar un om numit Anania a vândut o moşioară, cu nevastă-sa Safira,
 • 2 şi* a oprit o parte din preţ cu ştirea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă şi a pus-o la picioarele apostolilor.
 • * Fapte 4:37;
 • 3 Petru* i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a** umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei?
 • * Num 30:2; Deut 23:21; Ecl 5:4; ** Luca 22:3;
 • 4 Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.”
 • 5 Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut* jos şi şi-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toţi cei ce ascultau aceste lucruri.
 • * Fapte 5:10; Fapte 5:11;
 • 6 Flăcăii s-au sculat, l-au* învelit, l-au scos afară şi l-au îngropat.
 • * Ioan 19:40;
 • 7 Cam după trei ceasuri, a intrat şi nevastă-sa, fără să ştie ce se întâmplase.
 • 8 Petru i-a zis: „Spune-mi, cu atât aţi vândut moşioara?” „Da”, a răspuns ea, „cu atâta.”
 • 9 Atunci, Petru i-a zis: „Cum de v-aţi înţeles între voi să* ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi te vor lua şi pe tine.”
 • * Mat 4:7; Fapte 5:3;
 • 10 Ea* a căzut îndată la picioarele lui şi şi-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară şi au îngropat-o lângă bărbatul ei.
 • * Fapte 5:5;
 • 11 O* mare frică a cuprins toată adunarea şi pe toţi cei ce au auzit aceste lucruri.
 • * Fapte 5:5; Fapte 2:43; Fapte 19:17;
 • Izbânda apostolilor
 • 12 Prin* mâinile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în norod. Toţi** stăteau împreună în pridvorul lui Solomon
 • * Fapte 2:43; Fapte 14:3; Fapte 19:11; Rom 15:19; 2 Cor 12:12; Evr 2:4; ** Fapte 3:11; Fapte 4:32;
 • 13 şi* niciunul din ceilalţi nu cuteza să se lipească de ei, dar** norodul îi lăuda în gura mare.
 • * Ioan 9:22; Ioan 12:42; Ioan 19:38; ** Fapte 2:47; Fapte 4:21;
 • 14 Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult,
 • 15 până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe şi îi puneau pe paturi şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci când* va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei.
 • * Mat 9:21; Mat 14:36; Fapte 19:12;
 • 16 Mulţimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi pe cei* chinuiţi de duhuri necurate: şi toţi se vindecau.
 • * Marc 16:17; Marc 16:18; Ioan 14:12;
 • Apostolii închişi şi izbăviţi
 • 17 Însă* marele preot şi toţi cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă,
 • * Fapte 4:1; Fapte 4:2; Fapte 4:6;
 • 18 au* pus mâinile pe apostoli şi i-au aruncat în temniţa de obşte.
 • * Luca 21:12;
 • 19 Dar un înger* al Domnului a deschis uşile temniţei, noaptea, i-a scos afară şi le-a zis:
 • * Fapte 12:7; Fapte 16:26;
 • 20 „Duceţi-vă, staţi în Templu şi vestiţi norodului toate* cuvintele vieţii acesteia.”
 • * Ioan 6:68; Ioan 17:3; 1 Ioan 5:11;
 • 21 Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis-de-dimineaţă în Templu şi au început să înveţe pe norod. Marele preot* şi cei ce erau cu el au venit pe neaşteptate, au adunat soborul şi pe toată bătrânimea fiilor lui Israel şi au trimis la temniţă să aducă pe apostoli.
 • * Fapte 4:5; Fapte 4:6; Luca 22:4;
 • 22 Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniţă. S-au întors şi au spus astfel:
 • 23 „Temniţa am găsit-o încuiată cu toată grija, şi pe păzitori stând în picioare la uşi, dar, când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru.”
 • 24 Când au auzit aceste vorbe, căpitanul* Templului şi preoţii cei mai de seamă au rămas înmărmuriţi şi nu ştiau ce să creadă despre apostoli şi despre urmările acestei întâmplări.
 • * Fapte 4:1;
 • 25 Cineva a venit şi le-a spus: „Iată că oamenii pe care i-aţi băgat în temniţă stau în Templu şi învaţă pe norod.”
 • 26 Atunci, căpitanul Templului a plecat cu aprozii şi i-au adus, dar nu cu sila, căci* se temeau să nu fie ucişi cu pietre de norod.
 • * Mat 21:26;
 • 27 După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului. Şi marele preot i-a întrebat astfel:
 • 28 „Nu* v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învăţaţi pe norod în Numele acesta? Şi voi iată că aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră şi căutaţi** să aruncaţi asupra noastră sângele acelui om.”
 • * Fapte 4:18; ** Fapte 2:23; Fapte 2:36; Fapte 3:15; Fapte 7:52; Mat 23:35; Mat 27:25;
 • 29 Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie* să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!
 • * Fapte 4:19;
 • 30 Dumnezeul* părinţilor noştri a înviat pe Isus, pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L** pe lemn.
 • * Fapte 3:13; Fapte 3:15; Fapte 22:14; ** Fapte 10:39; Fapte 13:29; Gal 3:13; 1 Pet 2:24;
 • 31 Pe acest* Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn** şi Mântuitor, ca sㆆ dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.
 • * Fapte 2:33; Fapte 2:36; Fil 2:9; Evr 2:10; Evr 12:2; ** Fapte 3:15; Mat 1:21; †† Luca 24:47; Fapte 3:26; Fapte 13:38; Efes 1:7; Col 1:14;
 • 32 Noi* suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe** care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”
 • * Ioan 15:26; Ioan 15:27; ** Fapte 2:4; Fapte 10:44;
 • Apostolilor li se dă drumul
 • 33 Când* au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă şi s-au sfătuit să-i omoare.
 • * Fapte 2:37; Fapte 7:54;
 • 34 Dar un fariseu numit Gamaliel*, un învăţător al Legii preţuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor şi a poruncit să scoată puţin afară pe apostoli.
 • * Fapte 22:3;
 • 35 Apoi le-a zis: „Bărbaţi israeliţi, luaţi seama bine ce aveţi de gând să faceţi oamenilor acestora.
 • 36 Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva şi la care s-au alipit aproape patru sute de bărbaţi. El a fost omorât, şi toţi cei ce îl urmaseră au fost risipiţi şi nimiciţi.
 • 37 După el s-a ivit Iuda Galileeanul, pe vremea înscrierii, şi a tras mult norod de partea lui: a pierit şi el, şi toţi cei ce-l urmaseră au fost risipiţi.
 • 38 Şi acum, eu vă spun: Nu mai necăjiţi pe oamenii aceştia şi lăsaţi-i în pace! Dacă* încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici;
 • * Prov 21:30; Isa 8:10; Mat 15:13;
 • 39 dar*, dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi** împotriva lui Dumnezeu.”
 • * Luca 21:15; 1 Cor 1:25; ** Fapte 7:51; Fapte 9:5; Fapte 23:9;
 • 40 Ei au ascultat de el. Şi, după ce au chemat* pe apostoli, au pus să-i bată** cu nuiele, i-au oprit să vorbească în Numele lui Isus şi le-au dat drumul.
 • * Fapte 4:18; ** Mat 10:17; Mat 23:34; Marc 13:9;
 • 41 Ei au plecat dinaintea soborului şi s-au bucurat* că au fost învredniciţi să fie batjocoriţi pentru Numele Lui.
 • * Mat 5:12; Rom 5:3; 2 Cor 12:10; Fil 1:29; Evr 10:34; Iac 1:2; 1 Pet 4:13; 1 Pet 4:16;
 • 42 Şi în fiecare zi, în* Templu şi acasă, nu încetau** să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.
 • * Fapte 2:46; ** Fapte 4:20; Fapte 4:29;
  Faptele apostolilor, capitolul 5