Faptele apostolilor  


Capitolul 6
 • Cei şapte diaconi
 • 1 În zilele acelea, când s-a* înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte** cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţeala ajutoarelor de toate zilele.
 • * Fapte 2:41; Fapte 4:4; Fapte 5:14; Fapte 6:7; ** Fapte 9:29; Fapte 11:20; Fapte 4:35;
 • 2 Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis: „Nu* este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese.
 • * Exod 18:17;
 • 3 De aceea, fraţilor, alegeţi* dintre voi şapte bărbaţi vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.
 • * Deut 1:13; Fapte 1:21; Fapte 16:2; 1 Tim 3:7;
 • 4 Iar noi vom* stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.”
 • * Fapte 2:42;
 • 5 Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat* plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip**, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia.
 • * Fapte 11:24; ** Fapte 8:5; Fapte 8:26; Fapte 21:8; Apoc 2:6; Apoc 2:15;
 • 6 I-au adus înaintea apostolilor, care*, după ce s-au rugat, şi-au** pus mâinile peste ei.
 • * Fapte 1:24; ** Fapte 8:17; Fapte 9:17; Fapte 13:3; 1 Tim 4:14; 1 Tim 5:22; 2 Tim 1:6;
 • Ştefan învinuit de hulă
 • 7 Cuvântul* lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim şi o mare mulţime de** preoţi veneau la credinţă.
 • * Fapte 12:24; Fapte 19:20; Col 1:6; ** Ioan 12:42;
 • 8 Ştefan era plin de har şi de putere şi făcea minuni şi semne mari în norod.
 • 9 Unii din sinagoga numită a Izbăviţilor, a Cirinenilor şi a Alexandrinilor, împreună cu nişte iudei din Cilicia şi din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ştefan,
 • 10 dar* nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi Duhului cu care vorbea el.
 • * Luca 21:15; Fapte 5:39; Exod 4:12; Isa 54:17;
 • 11 Atunci* au pus la cale pe nişte oameni să zică: „Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu.”
 • * 1 Imp 21:10; 1 Imp 21:13; Mat 26:59; Mat 26:60;
 • 12 Au întărâtat norodul, pe bătrâni şi pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el şi l-au dus în sobor.
 • 13 Au scos nişte martori mincinoşi, care au zis: „Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaş sfânt şi împotriva Legii.
 • 14 În adevăr*, l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărâma** locaşul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise.”
 • * Fapte 25:8; ** Dan 9:26;
 • 15 Toţi cei ce şedeau în sobor s-au uitat ţintă la Ştefan, şi faţa lui li s-a arătat ca o faţă de înger.
  Faptele apostolilor, capitolul 6