Faptele apostolilor  


Capitolul 9
 • Întoarcerea lui Saul
 • 1 Dar Saul* sufla încă ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot
 • * Fapte 8:3; Gal 1:13; 1 Tim 1:13;
 • 2 şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim.
 • 3 Pe drum, când* s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui.
 • * Fapte 22:6; Fapte 26:12; 1 Cor 15:8;
 • 4 El a căzut la pământ şi a auzit un glas, care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce* Mă prigoneşti?”
 • * Mat 25:40;
 • 5 „Cine eşti Tu, Doamne?” a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus, pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu* să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.”
 • * Fapte 5:39;
 • 6 Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce* vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”
 • * Luca 3:10; Fapte 2:37; Fapte 16:30;
 • 7 Oamenii* care-l însoţeau au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni.
 • * Dan 10:7; Fapte 22:9; Fapte 26:13;
 • 8 Saul s-a sculat de la pământ şi, măcar că ochii îi erau deschişi, nu vedea nimic. L-au luat de mâini şi l-au dus în Damasc.
 • 9 Trei zile n-a văzut şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic.
 • 10 În Damasc era un ucenic numit* Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă, Doamne”, a răspuns el.
 • * Fapte 22:12;
 • 11 Şi Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă Dreaptă şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars* . Căci iată, el se roagă.
 • * Fapte 21:39; Fapte 22:3;
 • 12 Şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi capete iarăşi vederea.”
 • 13 „Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulţi despre toate* relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim,
 • * Fapte 9:1;
 • 14 ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă ca să lege pe toţi care* cheamă Numele Tău.”
 • * Fapte 9:21; Fapte 7:59; Fapte 22:16; 1 Cor 1:2; 2 Tim 2:22;
 • 15 Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el* este un vas pe care l-am ales ca să ducă Numele Meu înaintea neamurilor** , înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel;
 • * Fapte 13:2; Fapte 22:21; Fapte 26:17; Rom 1:1; 1 Cor 15:10; Gal 1:15; Efes 3:7; Efes 3:8; 1 Tim 2:7; 2 Tim 1:11; ** Rom 1:5; Rom 11:13; Gal 2:7; Gal 2:8; Fapte 25:22; Fapte 25:23; Fapte 26:1;
 • 16 şi îi* voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.”
 • * Fapte 20:23; Fapte 21:11; 2 Cor 11:23;
 • 17 Anania* a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus** mâinile peste Saul şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.”
 • * Fapte 22:12; Fapte 22:13; ** Fapte 8:17; Fapte 2:4; Fapte 4:31; Fapte 8:17; Fapte 13:52;
 • 18 Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi, şi el şi-a căpătat iarăşi vederea. Apoi s-a sculat şi a fost botezat.
 • 19 După ce a mâncat, a prins iarăşi putere. Saul* a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc.
 • * Fapte 26:20;
 • 20 Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că* Isus este Fiul lui Dumnezeu.
 • * Fapte 8:37;
 • 21 Toţi cei ce-l ascultau rămâneau uimiţi şi ziceau: „Nu este el* acela care făcea prăpăd în Ierusalim, printre cei ce chemau Numele acesta? Şi n-a venit el aici ca să-i ducă legaţi înaintea preoţilor celor mai de seamă?”
 • * Fapte 8:3; Fapte 9:1; Gal 1:13; Gal 1:23;
 • 22 Totuşi Saul se întărea din ce în ce mai mult şi făcea de ruşine* pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul.
 • * Fapte 18:28;
 • Iudeii caută să omoare pe Saul
 • 23 După câtva timp, iudeii s-au* sfătuit să-l omoare,
 • * Fapte 23:12; Fapte 25:3; 2 Cor 11:26;
 • 24 şi uneltirea* lor a ajuns la cunoştinţa lui Saul. Porţile erau păzite zi şi noapte, ca să-l omoare.
 • * 2 Cor 11:32;
 • 25 Dar, într-o noapte, ucenicii l-au luat şi l-au* coborât prin zid, dându-l jos într-o coşniţă.
 • * Ios 2:15; 1 Sam 19:12;
 • 26 Când a ajuns* în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toţi se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic.
 • * Fapte 22:17; Gal 1:17; Gal 1:18;
 • 27 Atunci*, Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli şi le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, şi cum** în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus.
 • * Fapte 4:36; Fapte 13:2; ** Fapte 9:20; Fapte 9:22;
 • 28 De atunci se ducea* şi venea împreună cu ei în Ierusalim
 • * Gal 1:18;
 • 29 şi propovăduia cu îndrăzneală în Numele Domnului. Vorbea şi se întreba şi cu evreii care vorbeau greceşte*, dar** ei căutau să-l omoare.
 • * Fapte 6:1; Fapte 11:20; ** Fapte 9:23; 2 Cor 11:26;
 • 30 Când au aflat fraţii de lucrul acesta, l-au dus la Cezareea şi l-au pornit la Tars.
 • Vindecarea lui Enea
 • 31 Biserica* se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea sufleteşte şi umbla în frică de Domnul şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.
 • * Fapte 8:1;
 • 32 Pe când cerceta Petru pe* toţi sfinţii, s-a coborât şi la cei ce locuiau în Lida.
 • * Fapte 8:14;
 • 33 Acolo a găsit un om, anume Enea, care zăcea de opt ani olog în pat.
 • 34 „Enea”, i-a zis Petru, „Isus Hristos te* vindecă; scoală-te şi fă-ţi patul.” Şi Enea s-a sculat îndată.
 • * Fapte 3:6; Fapte 3:16; Fapte 4:10;
 • 35 Toţi locuitorii din Lida şi din Sarona* l-au văzut şi s-au** întors la Domnul.
 • * 1 Cron 5:16; ** Fapte 11:21;
 • Învierea Tabitei
 • 36 În Iope, era o uceniţă numită Tabita, nume care, în tălmăcire, se zice Dorca. Ea făcea o mulţime de* fapte bune şi milostenii.
 • * 1 Tim 2:10; Tit 3:8;
 • 37 În vremea aceea, s-a îmbolnăvit şi a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus*.
 • * Fapte 1:13;
 • 38 Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage: „Nu pregeta să vii până la noi.”
 • 39 Petru s-a sculat şi a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvele l-au înconjurat plângând şi i-au arătat hainele şi cămăşile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele.
 • 40 Petru a scos* pe toată lumea afară, a îngenuncheat** şi s-a rugat; apoi, s-a întors spre trup şi a zis: „Tabita, scoală-te!” Ea a deschis ochii şi, când a văzut pe Petru, a stat în capul oaselor.
 • * Mat 9:25; ** Fapte 7:60; Marc 5:41; Marc 5:42; Ioan 11:43;
 • 41 El i-a dat mâna şi a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinţi şi pe văduve şi le-a pus-o înainte vie.
 • 42 Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope şi* mulţi au crezut în Domnul.
 • * Ioan 11:45; Ioan 12:11;
 • 43 Petru a rămas multe zile în Iope, la un tăbăcar numit Simon*.
 • * Fapte 10:6;
  Faptele apostolilor, capitolul 9