Filipeni  


Capitolul 1
 • EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE FILIPENI
 • 1 Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în* Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii1 şi diaconii:
 • * 1 Cor 1:2;
 • 2 Har* vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
 • * Rom 1:7; 2 Cor 1:2; 1 Pet 1:2;
 • 3 Mulţumesc* Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi.
 • * Rom 1:8; Rom 1:9; 1 Cor 1:4; Efes 1:15; Efes 1:16; Col 1:3; 1 Tes 1:2; 2 Tes 1:3;
 • 4 În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie,
 • 5 pentru* partea pe care o luaţi la Evanghelie din cea dintâi zi până acum.
 • * Rom 12:13; Rom 15:26; 2 Cor 8:1; Fil 4:14; Fil 4:15;
 • 6 Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare* o va isprăvi până** în ziua lui Isus Hristos.
 • * Ioan 6:29; 1 Tes 1:3; ** Fil 1:10;
 • 7 Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanţurile* mele, cât şi în apărarea** şi întărirea Evangheliei, voi†† sunteţi toţi părtaşi aceluiaşi har.
 • * Fil 1:17; ** 2 Cor 3:2; 2 Cor 7:3; Efes 3:1; Efes 6:20; Col 4:3; Col 4:18; 2 Tim 1:8; †† Fil 4:14;
 • 8 Căci martor îmi este Dumnezeu*** vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos.
 • * Rom 1:9; Rom 9:1; Gal 1:20; 1 Tes 2:5; ** Fil 2:26; Fil 4:1;
 • 9 Şi mă rog ca* dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere,
 • * 1 Tes 3:12; Filim 1:6;
 • 10 ca să* deosebiţi lucrurile alese, pentru ca** să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos,
 • * Rom 2:18; Rom 12:2; Efes 5:10; ** Fapte 24:16; 1 Tes 3:13; 1 Tes 5:23; 1 Cor 1:8;
 • 11 plini de roada neprihănirii, prin* Isus Hristos, spre slava** şi lauda lui Dumnezeu.
 • * Ioan 15:4; Ioan 15:5; Efes 2:10; Col 1:6; ** Ioan 15:8; Efes 1:12; Efes 1:14;
 • 12 Vreau să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei.
 • 13 În adevăr, în* toată curtea împărătească şi pretutindeni aiurea, toţi ştiu că sunt pus în lanţuri din pricina lui Isus Hristos.
 • * Fil 4:22;
 • 14 Şi cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile mele, au şi mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu.
 • 15 Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă*; dar alţii, din bunăvoinţă.
 • * Fil 2:3;
 • 16 Aceştia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care ştiu că eu sunt însărcinat* cu apărarea Evangheliei;
 • * Fil 1:7;
 • 17 cei dintâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanţurile mele.
 • 18 Ce ne pasă? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta şi mă voi bucura.
 • 19 Căci ştiu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre* şi prin ajutorul Duhului** lui Isus Hristos.
 • * 2 Cor 1:11; ** Rom 8:9;
 • 20 Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie* că nu voi fi dat de ruşine** cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea.
 • * Rom 8:19; ** Rom 5:5; Efes 6:19; Efes 6:20;
 • 21 Căci, pentru mine, a trăi este Hristos şi a muri este un câştig.
 • 22 Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; şi nu ştiu ce trebuie să aleg.
 • 23 Sunt strâns* din două părţi: aş dori să mă mut** şi să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine,
 • * 2 Cor 5:8; ** 2 Tim 4:6;
 • 24 dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup.
 • 25 Şi sunt încredinţat* şi ştiu că voi rămâne şi voi trăi cu voi toţi pentru înaintarea şi bucuria credinţei voastre,
 • * Fil 2:24;
 • 26 pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveţi în mine o mare pricină de laudă* în Isus Hristos.
 • * 2 Cor 1:14; 2 Cor 5:12;
 • 27 Numai purtaţi-vă* într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că** rămâneţi tari în acelaşi duh şi că luptaţi cu un suflet†† pentru credinţa Evangheliei,
 • * Efes 4:1; Col 1:10; 1 Tes 2:12; 1 Tes 4:1; ** Fil 4:1; 1 Cor 1:10; †† Iuda 1:3;
 • 28 fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta* este pentru ei o dovadă de pierzare şi** de mântuirea voastră, şi aceasta de la Dumnezeu.
 • * 2 Tes 1:5; ** Rom 8:17; 2 Tim 2:11;
 • 29 Căci cu privire la Hristos, vouă* vi s-a dat harul nu** numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El
 • * Fapte 5:41; Rom 5:3; ** Efes 2:8;
 • 30 şi să şi duceţi*, cum şi faceţi, aceeaşi luptă pe care** aţi văzut-o la mine şi pe care auziţi că o duc şi acum.
 • * Col 2:1; ** Fapte 16:19; 1 Tes 2:2;
 • 1. Sau: priveghetori.
Filipeni, capitolul 1