Galateni  


Capitolul 2
 • Încuviinţarea apostolilor
 • 1 După paisprezece ani, m-am* suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba şi am luat cu mine şi pe Tit.
 • * Fapte 15:2;
 • 2 M-am suit, în urma unei descoperiri, şi le-am* arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg** sau să fi alergat în zadar.
 • * Fapte 15:12; ** Fil 2:16; 1 Tes 3:5;
 • 3 Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur
 • 4 din pricina fraţilor* mincinoşi, furişaţi şi strecuraţi printre noi ca să pândească slobozenia** pe care o avem în Hristos Isus, cu gând să ne aducă la robie;
 • * Fapte 15:1; Fapte 15:24; 2 Cor 11:26; ** Gal 3:25; Gal 5:1; Gal 5:13; 2 Cor 11:20; Gal 4:3; Gal 4:9;
 • 5 noi nu ne-am supus şi nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul* Evangheliei să rămână cu voi.
 • * Gal 2:14; Gal 3:1; Gal 4:16;
 • 6 Cei* ce sunt socotiţi ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu** nu caută la faţa oamenilor – aceştia, zic, ei, cei cu vază, nu mi-au adăugat nimic.
 • * Gal 6:3; ** Fapte 10:34; Rom 2:11; 2 Cor 12:11;
 • 7 Ba dimpotrivă, când au văzut* că mie îmi** fusese încredinţată Evanghelia pentru cei netăiaţi împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredinţată Evanghelia pentru cei tăiaţi împrejur –
 • * Fapte 13:46; Rom 1:5; Rom 11:13; 1 Tim 2:7; 2 Tim 1:11; ** 1 Tes 2:4;
 • 8 căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur făcuse* şi din mine apostolul neamurilor**
 • * Fapte 9:15; Fapte 13:2; Fapte 22:21; Fapte 26:17; Fapte 26:18; 1 Cor 15:10; Gal 1:16; Col 1:29; ** Gal 3:5;
 • 9 şi când au cunoscut harul* care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi**, mi-au dat mie şi lui Barnaba mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur.
 • * Mat 16:18; Efes 2:20; Apoc 21:14; ** Rom 1:5; Rom 12:3; Rom 12:6; Rom 15:15; 1 Cor 15:10; Efes 3:8;
 • 10 Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci, şi chiar aşa* am şi căutat să fac.
 • * Fapte 11:30; Fapte 24:17; Rom 15:25; 1 Cor 16:1; 2 Cor 8:9;
 • Pavel înfruntă pe Petru
 • 11 Dar* când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în faţă, căci era de osândit.
 • * Fapte 15:35;
 • 12 În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el* mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte de teama celor tăiaţi împrejur.
 • * Fapte 10:28; Fapte 11:3;
 • 13 Împreună cu el au început să se prefacă şi ceilalţi iudei, aşa că până şi Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei lor.
 • 14 Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul* Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa** tuturor: „Dacă tu, care eşti iudeu, trăieşti ca neamurile, şi nu ca iudeii, cum sileşti pe neamuri să trăiască în felul iudeilor?”
 • * Gal 2:5; ** 1 Tim 5:20; Fapte 10:28; Fapte 11:3;
 • 15 Noi* suntem iudei din fire, iar nu păcătoşi** dintre neamuri.
 • * Fapte 15:10; Fapte 15:11; ** Mat 9:11; Efes 2:3; Efes 2:12;
 • 16 Totuşi, fiindcă ştim* că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci** numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.
 • * Fapte 13:38; Fapte 13:39; ** Rom 1:17; Rom 3:22; Rom 3:28; Rom 8:3; Gal 3:24; Evr 7:18; Evr 7:19; Ps 143:2; Rom 3:20; Gal 3:11;
 • 17 Dar, dacă, în timp ce căutăm să fim socotiţi neprihăniţi în Hristos, şi noi înşine am fi găsiţi ca păcătoşi*, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nicidecum!
 • * 1 Ioan 3:8; 1 Ioan 3:9;
 • 18 Căci, dacă zidesc iarăşi lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege.
 • 19 Căci eu, prin* Lege, am** murit faţă de Lege, ca să trăiesc pentru Dumnezeu.
 • * Rom 8:2; ** Rom 6:14; Rom 7:4; Rom 7:6; Rom 6:11; 2 Cor 5:15; 1 Tes 5:10; Evr 9:14; 1 Pet 4:2;
 • 20 Am fost răstignit* împreună cu Hristos şi trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc** în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi pentru mine.
 • * Rom 6:6; Gal 5:24; Gal 6:14; ** 2 Cor 5:15; 1 Tes 5:10; 1 Pet 4:2; Gal 1:4; Efes 5:2; Tit 2:14;
 • 21 Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă* neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.
 • * Gal 3:21; Evr 7:11; Rom 11:6; Gal 5:4;
  Galateni, capitolul 2