Galateni  


Capitolul 4
 • Moştenitorul şi credinţa
 • 1 Dar câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot.
 • 2 Ci este sub epitropi şi îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său.
 • 3 Tot aşa şi noi, când eram nevârstnici, eram* sub robia învăţăturilor începătoare ale lumii.
 • * Gal 4:9; Gal 2:4; Gal 5:1; Col 2:8; Col 2:20; Evr 9:10;
 • 4 Dar când* a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut** din femeie, născut sub†† Lege,
 • * Gen 49:10; Dan 9:24; Marc 1:15; Efes 1:10; ** Ioan 1:14; Rom 1:3; Fil 2:7; Evr 2:14; Gen 3:15; Isa 7:14; Mica 5:3; Mat 1:23; Luca 1:31; Luca 2:7; †† Mat 5:17; Luca 2:27;
 • 5 ca să* răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca** să căpătăm înfierea.
 • * Mat 20:28; Gal 3:13; Efes 1:7; Tit 2:14; Evr 9:12; 1 Pet 1:18; 1 Pet 1:19; ** Ioan 1:12; Gal 3:26; Efes 1:5;
 • 6 Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul* Fiului Său, care strigă: „Ava!”, adică „Tată!”
 • * Rom 5:5; Rom 8:15;
 • 7 Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă* eşti fiu, eşti şi moştenitor prin Dumnezeu.
 • * Rom 8:16; Rom 8:17; Gal 3:29;
 • Galatenii şi învăţătorii mincinoşi
 • 8 Odinioară, când nu cunoşteaţi* pe Dumnezeu, eraţi robiţi** celor ce, din firea lor, nu sunt dumnezei.
 • * Efes 2:12; 1 Tes 4:5; ** Rom 1:25; 1 Cor 12:2; Efes 2:11; Efes 2:12; 1 Tes 1:9;
 • 9 Dar acum, după ce* aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum** vă mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi din nou?
 • * 1 Cor 8:3; 1 Cor 13:12; 2 Tim 2:19; ** Gal 3:3; Col 2:20; Rom 8:3;
 • 10 Voi păziţi zile*, luni, vremuri şi ani.
 • * Rom 14:5; Col 2:16;
 • 11 Mă tem să* nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.
 • * Gal 2:2; Gal 5:2; Gal 5:4; 1 Tes 3:5;
 • 12 Fraţilor, vă rog să fiţi ca mine, căci şi eu sunt ca voi. Nu* mi-aţi făcut nicio nedreptate.
 • * 2 Cor 2:5;
 • 13 Dimpotrivă, ştiţi că* în neputinţa trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia** dată.
 • * 1 Cor 2:3; 2 Cor 11:30; 2 Cor 12:7; 2 Cor 12:9; ** Gal 1:6;
 • 14 Şi n-aţi arătat nici dispreţ, nici dezgust faţă de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, dimpotrivă, m-aţi primit ca* pe un înger al lui Dumnezeu, ca** pe Însuşi Hristos Isus.
 • * 2 Sam 19:27; Zah 12:8; Mal 2:7; ** Mat 10:40; Luca 10:16; Ioan 13:20; 1 Tes 2:13;
 • 15 Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putinţă, v-aţi fi scos până şi ochii şi mi i-aţi fi dat.
 • 16 M-am făcut oare vrăjmaşul vostru pentru că* v-am spus adevărul?
 • * Gal 2:5; Gal 2:14;
 • 17 Nu cu gând bun* sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiţi plini de râvnă faţă de ei.
 • * Rom 10:2; 2 Cor 11:2;
 • 18 Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de faţă la voi.
 • 19 Copilaşii mei*, pentru care iarăşi simt durerile naşterii până ce va lua Hristos chip în voi!
 • * 1 Cor 4:15; Filim 1:10; Iac 1:18;
 • 20 O, cum aş vrea să fiu acum de faţă la voi şi să-mi schimb glasul, căci nu ştiu ce să mai cred!
 • Pilda Agarei şi a Sarei
 • 21 Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi Legea?
 • 22 Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul* din roabă şi unul** din femeia slobodă.
 • * Gen 16:15; ** Gen 21:2;
 • 23 Dar cel din roabă s-a* născut în chip firesc, iar** cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă.
 • * Rom 9:7; Rom 9:8; ** Gen 18:10; Gen 18:14; Gen 21:1; Gen 21:2; Evr 11:11;
 • 24 Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înţeles – acestea sunt două legăminte: unul de pe muntele Sinai* naşte pentru robie şi este Agar,
 • * Deut 23:2;
 • 25 căci Agar este muntele Sinai din Arabia; şi răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi.
 • 26 Dar Ierusalimul* cel de sus este slobod şi el este mama noastră.
 • * Isa 2:2; Evr 12:22; Apoc 3:12; Apoc 21:2; Apoc 21:10;
 • 27 Fiindcă este scris: „Bucură-te*, stearpo, care nu naşti deloc! Izbucneşte de bucurie şi strigă, tu, care nu eşti în durerile naşterii! Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat.”
 • * Isa 54:1;
 • 28 Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii* ai făgăduinţei.
 • * Fapte 3:25; Rom 9:8; Gal 3:29;
 • 29 Şi cum s-a întâmplat atunci, că cel* ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot aşa** se întâmplă şi acum.
 • * Gen 21:9; ** Gal 5:11; Gal 6:12;
 • 30 Dar ce zice Scriptura*? „Izgoneşte** pe roabă şi pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moşteni împreună cu fiul femeii slobode.”
 • * Gal 3:8; Gal 3:22; ** Gen 21:10; Gen 21:12; Ioan 8:35;
 • 31 De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci* ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.
 • * Ioan 8:36; Gal 5:1; Gal 5:13;
  Galateni, capitolul 4