Galateni  


Capitolul 5
 • 1 Rămâneţi dar tari* şi nu vă plecaţi iarăşi sub** jugul robiei.
 • * Ioan 8:32; Rom 6:18; 1 Pet 2:16; ** Fapte 15:10; Gal 2:4; Gal 4:9;
 • Slobozenia creştină
 • 2 Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă* vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.
 • * Fapte 15:1; Fapte 16:3;
 • 3 Şi mărturisesc iarăşi încă o dată oricărui om care primeşte tăierea împrejur că* este dator să împlinească toată Legea.
 • * Gal 3:10;
 • 4 Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi* despărţit de Hristos; aţi căzut din** har.
 • * Rom 9:31; Rom 9:32; Gal 2:21; ** Evr 12:15;
 • 5 Căci noi, prin Duhul, aşteptăm* prin credinţă nădejdea neprihănirii.
 • * Rom 8:24; Rom 8:25; 2 Tim 4:8;
 • 6 Căci*, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa** care lucrează prin dragoste.
 • * 1 Cor 7:19; Gal 3:28; Gal 6:15; Col 3:11; ** 1 Tes 1:3; Iac 2:18; Iac 2:20; Iac 2:22;
 • 7 Voi alergaţi* bine: Cine** v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr?
 • * 1 Cor 9:24; ** Gal 3:1;
 • 8 Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce* v-a chemat.
 • * Gal 1:6;
 • 9 Puţin* aluat face să se dospească toată plămădeala.
 • * 1 Cor 5:6; 1 Cor 15:33;
 • 10 Eu*, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiţi altfel. Dar cel** ce vă tulbură va purta osânda, oricine ar fi el.
 • * 2 Cor 2:3; 2 Cor 8:22; ** Gal 1:7; 2 Cor 10:6;
 • 11 Cât despre mine*, fraţilor, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce** mai sunt prigonit? Atunci, pricina de poticnire a crucii s-a dus.
 • * Gal 6:12; ** 1 Cor 15:30; Gal 4:29; Gal 6:17; 1 Cor 1:23;
 • 12 Şi* schilodească-se odată cei ce** vă tulbură!
 • * Ios 7:25; 1 Cor 5:13; Gal 1:8; Gal 1:9; ** Fapte 15:1; Fapte 15:2; Fapte 15:24;
 • Îndemn să trăiască în dragoste
 • 13 Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie* o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci** slujiţi-vă unii altora în dragoste.
 • * 1 Cor 8:9; 1 Pet 2:16; 2 Pet 2:19; Iuda 1:4; ** 1 Cor 9:19; Gal 6:2;
 • 14 Căci toată* Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să** iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
 • * Mat 7:12; Mat 22:40; Iac 2:8; ** Lev 19:18; Mat 22:39; Rom 13:8; Rom 13:9;
 • 15 Dar, dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii de alţii.
 • Faptele firii pământeşti şi Duhul
 • 16 Zic dar: umblaţi* cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.
 • * Rom 6:12; Rom 8:1; Rom 8:4; Rom 8:12; Rom 13:14; Gal 5:25; 1 Pet 2:11;
 • 17 Căci firea* pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul, împotriva firii pământeşti; sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că** nu puteţi face tot ce voiţi.
 • * Rom 7:23; Rom 8:6; Rom 8:7; ** Rom 7:15; Rom 7:19;
 • 18 Dacă* sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.
 • * Rom 6:14; Rom 8:2;
 • 19 Şi faptele* firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea,
 • * 1 Cor 3:3; Efes 5:3; Col 3:5; Iac 3:14; Iac 3:15;
 • 20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide,
 • 21 pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei* ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.
 • * 1 Cor 6:9; Efes 5:5; Col 3:6; Apoc 22:15;
 • 22 Roada* Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea**, facerea de bine, credincioşia††,
 • * Ioan 15:2; Efes 5:9; ** Col 3:12; Iac 3:17; Rom 15:14; †† 1 Cor 13:7;
 • 23 blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva* acestor lucruri nu este lege.
 • * 1 Tim 1:9;
 • 24 Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit* firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei.
 • * Rom 6:6; Rom 13:14; Gal 2:20; 1 Pet 2:11;
 • 25 Dacă* trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.
 • * Rom 8:4; Rom 8:5; Gal 5:16;
 • 26 * nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.
 • * Fil 2:3;
  Galateni, capitolul 5