Geneza  


Capitolul 1
 • GENEZA (FACEREA) SAU ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE
 • VREMURILE STRĂVECHI DE LA FACEREA LUMII PÂNĂ LA AVRAAM (CAPITOLELE 1—11:9)
 • Facerea lumii
 • 1 La început*, Dumnezeu a făcut** cerurile şi pământul.
 • * Ioan 1:1; Ioan 1:2; Evr 1:10; ** Ps 8:3; Ps 33:6; Ps 89:11; Ps 89:12; Ps 102:25; Ps 136:5; Ps 146:6; Isa 44:24; Ier 10:12; Ier 51:15; Zah 12:1; Fapte 14:15; Fapte 17:24; Col 1:16; Col 1:17; Evr 11:3; Apoc 4:11; Apoc 10:6;
 • Lumina
 • 2 Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul* lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.
 • * Ps 33:6; Isa 40:13; Isa 40:14;
 • 3 Dumnezeu* a zis: „Să fie** lumină!” Şi a fost lumină.
 • * Ps 33:9; ** 2 Cor 4:6;
 • 4 Dumnezeu a văzut că lumina era bună şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.
 • 5 Dumnezeu a numit lumina zi*, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.
 • * Ps 74:16; Ps 104:20;
 • Cerul
 • 6 Dumnezeu a zis: „Să fie* o întindere între ape şi ea să despartă apele de ape.”
 • * Iov 37:18; Ps 136:5; Ier 10:12; Ier 51:15;
 • 7 Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit* apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra** întinderii. Şi aşa a fost.
 • * Prov 8:28; ** Ps 148:4;
 • 8 Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.
 • Pământul
 • 9 Dumnezeu a zis: „Să se strângă* la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost.
 • * Iov 26:10; Iov 38:8; Ps 33:7; Ps 95:5; Ps 104:9; Ps 136:6; Prov 8:29; Ier 5:22; 2 Pet 3:5;
 • 10 Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
 • 11 Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea* pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori**, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.” Şi aşa a fost.
 • * Evr 6:7; ** Luca 6:44;
 • 12 Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei şi pomi care fac rod şi care îşi au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
 • 13 Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.
 • Soarele, luna şi stelele
 • 14 Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători* în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne** care să arate vremurile, zilele şi anii
 • * Deut 4:19; Ps 74:16; Ps 136:7; ** Ps 74:17; Ps 104:19;
 • 15 şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost.
 • 16 Dumnezeu* a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua, şi** luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele.
 • * Ps 136:7; Ps 136:8; Ps 136:9; Ps 148:3; Ps 148:5; ** Ps 8:3; Iov 38:7;
 • 17 Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul,
 • 18 să stăpânească* ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
 • * Ier 31:35;
 • 19 Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.
 • Vieţuitoarele mării
 • 20 Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.”
 • 21 Dumnezeu* a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.
 • * Gen 6:20; Gen 7:14; Gen 8:19; Ps 104:26;
 • 22 Dumnezeu le-a binecuvântat şi a zis: „Creşteţi*, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ.”
 • * Gen 8:17;
 • 23 Astfel a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea.
 • Vieţuitoarele pământului
 • 24 Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor; vite, târâtoare şi fiare pământeşti după soiul lor.” Şi aşa a fost.
 • 25 Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
 • 26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem* om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească** peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
 • * Gen 5:1; Gen 9:6; Ps 100:3; Ecl 7:29; Fapte 17:26; Fapte 17:28; Fapte 17:29; 1 Cor 11:7; Efes 4:24; Col 3:10; Iac 3:9; ** Gen 9:2; Ps 8:6;
 • 27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul* Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească** şi parte femeiască i-a făcut.
 • * 1 Cor 11:7; ** Gen 5:2; Mal 2:15; Mat 19:4; Marc 10:6;
 • 28 Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi*, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”
 • * Gen 9:1; Gen 9:7; Lev 26:9; Ps 127:3; Ps 128:3; Ps 128:4;
 • 29 Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana* voastră.
 • * Gen 9:3; Iov 36:31; Ps 104:14; Ps 104:15; Ps 136:25; Ps 146:7; Fapte 14:17;
 • 30 Iar tuturor* fiarelor pământului, tuturor păsărilor** cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.
 • * Ps 145:15; Ps 145:16; Ps 147:9; ** Iov 38:41;
 • 31 Dumnezeu S-a uitat* la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.
 • * Ps 104:24; 1 Tim 4:4;
Geneza, capitolul 1