Geneza  


Capitolul 12
 • Plecarea şi sosirea lui Avram în ţara Canaan
 • 1 Domnul* zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.
 • * Gen 15:7; Isa 41:2; Fapte 7:3; Evr 11:8;
 • 2 Voi face* din tine un neam mare şi te voi** binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.
 • * Gen 17:6; Gen 18:18; Deut 26:5; 1 Imp 3:8; ** Gen 24:35; Gen 28:4; Gal 3:14;
 • 3 Voi binecuvânta* pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate** în tine.”
 • * Gen 27:29; Exod 23:22; Num 24:9; ** Gen 18:18; Gen 22:18; Gen 26:4; Ps 72:17; Fapte 3:25; Gal 3:8;
 • 4 Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran.
 • 5 Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile* pe care le câştigaseră în Haran**. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan.
 • * Gen 14:14; ** Gen 11:31;
 • 6 Avram a străbătut* ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul** lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară.
 • * Evr 11:9; ** Deut 11:30; Jud 7:1; Gen 10:18; Gen 10:19; Gen 13:7;
 • 7 Domnul* S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei** tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase.
 • * Gen 17:1; ** Gen 13:15; Gen 17:8; Ps 105:9; Ps 105:11; Gen 13:4;
 • 8 De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului şi a chemat* Numele Domnului.
 • * Gen 13:4;
 • 9 Avram şi-a urmat* drumul, înaintând mereu spre miazăzi.
 • * Gen 13:3;
 • Avram în Egipt
 • 10 A venit însă o foamete* în ţară, şi Avram s-a coborât** în Egipt ca să locuiască pentru câtăva vreme acolo, căci era mare foamete în ţară.
 • * Gen 26:1; ** Ps 105:13; Gen 43:1;
 • 11 Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: „Iată, ştiu că eşti o femeie frumoasă* la faţă.
 • * Gen 12:14; Gen 26:7;
 • 12 Când te vor vedea egiptenii, vor zice: ‘Aceasta este nevasta lui!’ Şi pe mine mă vor omorî*, iar pe tine te vor lăsa cu viaţă.
 • * Gen 20:11; Gen 26:7;
 • 13 Spune*, rogu-te, că eşti sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta şi sufletul meu să trăiască datorită ţie.”
 • * Gen 20:5; Gen 20:13; Gen 26:7;
 • 14 Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut* că nevasta lui era foarte frumoasă.
 • * Gen 39:7; Mat 5:28;
 • 15 Slujbaşii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o şi ei şi au lăudat-o la Faraon, şi femeia a fost adusă* în casa lui Faraon.
 • * Gen 20:2;
 • 16 Pe Avram l-a primit bine* din pricina ei şi Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi şi roabe, măgăriţe şi cămile.
 • * Gen 20:14;
 • 17 Dar Domnul a lovit* cu mari urgii pe Faraon şi casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai.
 • * Gen 20:18; 1 Cron 16:2; Ps 105:14; Evr 13:4;
 • 18 Atunci, Faraon a chemat pe Avram şi i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru ce* nu mi-ai spus că este nevastă-ta?
 • * Gen 20:9; Gen 26:10;
 • 19 De ce ai zis: ‘Este sora mea’, şi am luat-o astfel de nevastă? Acum, iată-ţi nevasta; ia-o şi pleacă!”
 • 20 Şi Faraon* a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa şi tot ce avea.
 • * Prov 21:1;
  Geneza, capitolul 12