Geneza  


Capitolul 13
 • Întoarcerea lui Avram în Canaan. Despărţirea de Lot
 • 1 Avram s-a suit din Egipt în ţara de la miazăzi*, el, nevastă-sa şi tot ce avea, împreună cu Lot.
 • * Gen 12:9;
 • 2 Avram* era foarte bogat în vite, în argint şi în aur.
 • * Gen 24:35; Ps 112:3; Prov 10:22;
 • 3 Din ţara de la miazăzi* s-a îndreptat şi a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel şi Ai,
 • * Gen 12:8; Gen 12:9;
 • 4 în locul* unde era altarul pe care-l făcuse mai înainte. Şi acolo, Avram a chemat** Numele Domnului.
 • * Gen 12:7; Gen 12:8; ** Ps 116:17;
 • 5 Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea şi el oi, boi şi corturi.
 • 6 Şi ţinutul* acela nu-i încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau aşa de mari încât nu puteau să locuiască împreună.
 • * Gen 36:7;
 • 7 S-a iscat* o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram şi păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii** şi fereziţii locuiau atunci în ţară.
 • * Gen 26:20; ** Gen 12:6;
 • 8 Avram a zis lui Lot: „Te rog, să* nu fie ceartă între mine şi tine şi între păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi.
 • * 1 Cor 6:7;
 • 9 Nu-i* oare toată ţara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacă** apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga.”
 • * Gen 20:15; Gen 34:10; ** Rom 12:17; Evr 12:14; Iac 3:17;
 • 10 Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată Câmpia* Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici** Domnul Sodoma şi Gomora, până la Ţoar, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului.
 • * Gen 19:17; Deut 34:3; Ps 107:34; ** Gen 19:24; Gen 19:25; Gen 2:10; Gen 14:2; Gen 14:8; Gen 19:22; Isa 51:3;
 • 11 Lot şi-a ales toată Câmpia Iordanului şi a mers spre răsărit. Astfel s-au despărţit ei unul de altul.
 • 12 Avram a locuit în ţara Canaan, iar Lot* a locuit în cetăţile din Câmpie şi şi-a întins** corturile până la Sodoma.
 • * Gen 19:29; ** Gen 14:12; Gen 19:1; 2 Pet 2:7; 2 Pet 2:8;
 • 13 Oamenii din Sodoma erau* răi şi afară din cale de păcătoşi** împotriva Domnului.
 • * Gen 18:24; Ezec 16:49; 2 Pet 2:7; 2 Pet 2:8; ** Gen 6:11;
 • Făgăduinţa dată lui Avram
 • 14 Domnul a zis lui Avram după ce s-a despărţit* Lot de el: „Ridică-ţi ochii şi, din locul în care eşti, priveşte spre miazănoapte** şi spre miazăzi, spre răsărit şi spre apus;
 • * Gen 13:11; ** Gen 28:14;
 • 15 căci toată ţara pe care o vezi ţi-o dau ţie* şi seminţei** tale în veac.
 • * Gen 12:7; Gen 15:18; Gen 17:8; Gen 24:7; Gen 25:4; Num 34:12; Deut 34:4; Fapte 7:5; ** 2 Cron 20:7; Ps 37:22; Ps 37:29; Ps 112:2;
 • 16 Îţi voi face sămânţa* ca pulberea pământului de mare; aşa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, şi sămânţa ta va putea să fie numărată.
 • * Gen 15:5; Gen 22:17; Gen 26:4; Gen 28:14; Gen 32:12; Num 23:10; Deut 1:10; 1 Imp 4:20; 1 Cron 7:23; Isa 48:19; Ier 33:22; Rom 4:16-18; Evr 11:12;
 • 17 Scoală-te, străbate ţara în lung şi în lat, căci ţie ţi-o voi da.”
 • 18 Avram şi-a ridicat corturile şi a venit de a locuit* lângă stejarii lui Mamre, care sunt** lângă Hebron. Şi acolo a zidit un altar Domnului.
 • * Gen 14:13; ** Gen 35:27; Gen 37:14;
  Geneza, capitolul 13