Geneza  


Capitolul 14
 • Avram biruieşte pe împăraţi
 • 1 Pe vremea lui Amrafel, împăratul Şinearului*, a lui Arioc, împăratul Elasarului, a lui Chedorlaomer, împăratul Elamului**, şi a lui Tideal, împăratul Goiimului,
 • * Gen 10:10; Gen 11:2; ** Isa 11:11;
 • 2 s-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birşa, împăratul Gomorei, cu Şineab, împăratul Admei*, cu Şemeeber, împăratul Ţeboimului, şi cu împăratul Belei, sau Ţoarului**.
 • * Deut 29:23; ** Gen 19:22;
 • 3 Aceştia din urmă s-au adunat cu toţii în valea Sidim, adică* Marea Sărată.
 • * Num 34:12; Deut 3:17; Ios 3:16; Ps 107:34;
 • 4 Timp de doisprezece ani fuseseră supuşi* lui Chedorlaomer; şi în anul al treisprezecelea s-au răsculat.
 • * Gen 9:26;
 • 5 Dar, în anul al paisprezecelea, Chedorlaomer şi împăraţii care erau cu el au pornit şi au bătut pe refaimi* la Aşterot-Carnaim**, pe zuzimi la Ham, pe emimi†† la Şave-Chiriataim
 • * Gen 15:20; Deut 3:11; ** Ios 12:4; Ios 13:13; Deut 2:20; †† Deut 2:10; Deut 2:11;
 • 6 şi pe horiţi* în muntele lor, Seir, până la stejarul Paran, care este lângă pustie.
 • * Deut 2:12; Deut 2:22;
 • 7 Apoi s-au întors, au venit la En-Mişpat, sau Cades, şi au bătut pe amaleciţi pe tot ţinutul lor, ca şi pe amoriţi, care locuiau la Haţaţon-Tamar*.
 • * 2 Cron 20:2;
 • 8 Atunci au ieşit împăratul Sodomei, împăratul Gomorei, împăratul Admei, împăratul Ţeboimului şi împăratul Belei, sau Ţoarului, şi s-au aşezat în linie de bătaie împotriva lor, în valea Sidim,
 • 9 şi anume: împotriva lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, împotriva lui Tideal, împăratul Goiimului, împotriva lui Amrafel, împăratul Şinearului, şi împotriva lui Arioc, împăratul Elasarului; patru împăraţi împotriva a cinci.
 • 10 Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală*. Împăratul Sodomei şi împăratul Gomorei au luat-o la fugă şi au căzut în ele; ceilalţi au fugit spre munte**.
 • * Gen 11:3; ** Gen 19:17; Gen 19:30;
 • 11 Biruitorii au luat toate* bogăţiile Sodomei şi Gomorei şi toate merindele lor şi au plecat.
 • * Gen 14:16; Gen 14:21;
 • 12 Au luat şi pe Lot, fiul fratelui* lui Avram, care locuia** în Sodoma; au luat şi averile lui şi au plecat.
 • * Gen 12:5; ** Gen 13:12;
 • 13 A venit unul care scăpase şi a dat de ştire lui Avram, Evreul; acesta locuia* lângă stejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Eşcol şi fratele lui Aner, care făcuseră legătură** de pace cu Avram.
 • * Gen 13:18; ** Gen 14:24;
 • 14 Cum a auzit Avram că fratele* său fusese luat prins de război, a înarmat trei sute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, născuţi** în casa lui, şi a urmărit pe împăraţii aceia până la Dan.
 • * Gen 13:8; ** Gen 15:3; Gen 17:12; Gen 17:27; Ecl 2:7; Deut 34:1; Jud 18:29;
 • 15 Şi-a împărţit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut* şi i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului.
 • * Isa 41:2; Isa 41:3;
 • 16 A adus înapoi toate* bogăţiile; a luat înapoi şi pe fratele său Lot, cu averile lui, precum şi pe femei, şi norodul.
 • * Gen 14:11; Gen 14:12;
 • Melhisedec binecuvântează pe Avram
 • 17 După ce* s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedorlaomer şi a împăraţilor care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieşit** în întâmpinare în valea Şave, sau Valea Împăratului.
 • * Evr 7:1; ** Jud 11:34; 1 Sam 18:6; 2 Sam 18:18;
 • 18 Melhisedec*, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin – el era preot** al Dumnezeului celui Preaînalt.
 • * Evr 7:1; ** Ps 110:4; Evr 5:6; Mica 6:6; Fapte 16:17;
 • 19 Melhisedec a binecuvântat pe Avram şi a zis: „Binecuvântat* să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul** cerului şi al pământului!
 • * Rut 3:10; 2 Sam 2:5; ** Gen 14:22; Mat 11:25;
 • 20 Binecuvântat* să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!” Şi Avram i-a dat zeciuială** din toate.
 • * Gen 24:27; ** Evr 7:4;
 • 21 Împăratul Sodomei a zis lui Avram: „Dă-mi oamenii şi ţine bogăţiile pentru tine.”
 • 22 Avram a răspuns împăratului Sodomei: „Ridic* mâna spre Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului,
 • * Exod 6:8; Dan 12:7; Apoc 10:5; Apoc 10:6; Gen 14:19; Gen 21:33;
 • 23 şi jur că* nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de aţă, nici măcar o curea de încălţăminte, ca să nu zici: ‘Am îmbogăţit pe Avram.’ Nimic pentru mine,
 • * Estera 9:15; Estera 9:16;
 • 24 afară de ce au mâncat flăcăii şi partea oamenilor care* au mers cu mine: Aner, Eşcol şi Mamre; ei pot să-şi ia partea lor!”
 • * Gen 14:13;
  Geneza, capitolul 14