Geneza  


Capitolul 18
 • Isaac este făgăduit încă o dată
 • 1 Domnul i S-a arătat la stejarii* lui Mamre, pe când Avraam şedea la uşa cortului, în timpul zădufului zilei.
 • * Gen 13:18; Gen 14:13;
 • 2 Avraam a ridicat ochii* şi s-a uitat, şi iată că trei bărbaţi stăteau în picioare lângă el. Când** i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la uşa cortului, şi s-a plecat până la pământ.
 • * Evr 13:2; ** Gen 19:1; 1 Pet 4:9;
 • 3 Apoi a zis: „Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece, rogu-Te, pe lângă robul Tău.
 • 4 Îngăduie să se aducă puţină* apă, ca să vi se spele picioarele, şi odihniţi-vă sub copacul acesta.
 • * Gen 19:2; Gen 43:24;
 • 5 Am să mă duc să iau o bucată de pâine*, ca să prindeţi la inimă**, şi după aceea vă veţi vedea de drum, căci pentru aceasta treceţi pe lângă robul vostru.” „Fă cum ai zis”, i-au răspuns ei.
 • * Jud 6:18; Jud 13:15; ** Jud 19:5; Ps 104:15; Gen 19:8; Gen 33:10;
 • 6 Avraam s-a dus repede în cort la Sara şi a zis: „Ia repede trei măsuri de făină albă, frământă şi fă turte.”
 • 7 Şi Avraam a alergat la vite, a luat un viţel tânăr şi bun şi l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă.
 • 8 Apoi a luat* unt şi lapte, împreună cu viţelul pe care-l gătise, şi le-a pus înaintea lor. El însuşi a stat lângă ei, sub copac, şi le-a slujit până ce au mâncat.
 • * Gen 19:3;
 • 9 Atunci, ei i-au zis: „Unde este nevastă-ta, Sara?” „Uite-o în cort*”, a răspuns el.
 • * Gen 24:67;
 • 10 Unul dintre ei a zis: „La anul pe vremea* aceasta, Mă voi întoarce** negreşit la tine şi iată că Sara, nevastă-ta, va avea un fiu.” Sara asculta la uşa cortului care era înapoia lui.
 • * Gen 18:14; ** 2 Imp 4:16; Gen 17:19; Gen 17:21; Gen 21:2; Rom 9:9;
 • 11 Avraam* şi Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă, şi Sarei nu-i mai venea rânduiala** femeilor.
 • * Gen 17:17; Rom 4:19; Evr 11:11; Evr 11:12; Evr 11:19; ** Gen 31:35;
 • 12 Sara* a râs în sine, zicând: „Acum**, când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu bărbatul de asemenea este bătrân.”
 • * Gen 17:17; ** Luca 1:18; 1 Pet 3:6;
 • 13 Domnul a zis lui Avraam: „Pentru ce a râs Sara, zicând: ‘Cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sunt bătrână?’
 • 14 Este* oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul** pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, şi Sara va avea un fiu.”
 • * Ier 32:17; Zah 8:6; Mat 3:9; Mat 19:26; Luca 1:37; ** Gen 17:21; Gen 18:10; 2 Imp 4:16;
 • 15 Sara a tăgăduit şi a zis: „N-am râs.” Căci i-a fost frică. Dar El a zis: „Ba da, ai râs.”
 • Avraam mijloceşte pentru Sodoma
 • 16 Bărbaţii aceia s-au sculat să plece şi s-au uitat înspre Sodoma. Avraam a plecat cu ei, să-i petreacă*.
 • * Rom 15:24; 3 Ioan 1:6;
 • 17 Atunci, Domnul a zis: „Să ascund* Eu oare de Avraam ce am să fac?…
 • * Ps 25:14; Amos 3:7; Ioan 15:15;
 • 18 Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic şi în el vor fi binecuvântate* toate neamurile pământului.
 • * Gen 12:3; Gen 22:18; Fapte 3:25; Gal 3:8;
 • 19 Căci Eu îl cunosc şi ştiu că are să poruncească fiilor* lui şi casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept şi bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit.”
 • * Deut 4:9; Deut 4:10; Deut 6:7; Ios 24:15; Efes 6:4;
 • 20 Şi Domnul a zis: „Strigătul* împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu.
 • * Gen 4:14; Gen 19:13; Iac 5:4;
 • 21 De aceea Mă voi coborî* acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine şi, dacă nu va fi aşa, voi şti**.”
 • * Gen 11:5; Exod 3:8; ** Deut 8:2; Deut 13:3; Ios 22:22; Luca 16:15; 2 Cor 11:11;
 • 22 Bărbaţii* aceia s-au depărtat şi au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea** tot înaintea Domnului.
 • * Gen 19:1; ** Gen 18:1;
 • 23 Avraam s-a apropiat* şi a zis: „Vei nimici** Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău?
 • * Evr 10:22; ** Num 16:22; 2 Sam 24:17;
 • 24 Poate* că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare şi pe ei şi nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei?
 • * Ier 5:1;
 • 25 Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, aşa ca* cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel rău, departe de Tine aşa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă** tot pământul nu va face oare dreptate?”
 • * Iov 8:20; Isa 3:10; Isa 3:11; ** Iov 8:3; Iov 34:17; Ps 58:11; Ps 94:2; Rom 3:6;
 • 26 Şi Domnul a zis: „Dacă voi* găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.”
 • * Ier 5:1; Ezec 22:30;
 • 27 Avraam a luat din nou cuvântul şi a zis: „Iată*, am îndrăznit să vorbesc Domnului eu, care nu sunt decât** praf şi cenuşă.
 • * Luca 18:1; ** Gen 3:19; Iov 4:19; Ecl 12:7; 1 Cor 15:47; 1 Cor 15:48; 2 Cor 5:1;
 • 28 Poate că din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toată cetatea?” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici dacă voi găsi în ea patruzeci şi cinci de oameni buni.”
 • 29 Avraam I-a vorbit mai departe şi a zis: „Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici pentru cei patruzeci.”
 • 30 Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni.”
 • 31 Avraam a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai douăzeci de oameni buni.” Şi Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei douăzeci.”
 • 32 Avraam a zis: „Să* nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Şi Domnul** a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.”
 • * Jud 6:39; ** Iac 5:16;
 • 33 După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. Şi Avraam s-a întors la locuinţa lui.
  Geneza, capitolul 18