Geneza  


Capitolul 19
 • Cei doi îngeri la Sodoma
 • 1 Cei doi îngeri* au ajuns la Sodoma seara, şi Lot** şedea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat, le-a ieşit înainte şi s-a plecat până la pământ.
 • * Gen 18:22; ** Gen 18:1;
 • 2 Apoi a zis: „Domnii mei*, intraţi, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămâneţi peste noapte în ea, şi spălaţi-vă** picioarele; mâine vă veţi scula de dimineaţă şi vă veţi vedea de drum.” „Nu”, au răspuns ei, „ci vom petrece noaptea în uliţă.”
 • * Evr 13:3; ** Gen 18:4; Luca 24:28;
 • 3 Dar Lot a stăruit de ei până au venit şi au intrat în casa lui. Le-a pregătit* o cină, a pus să coacă azimi şi au mâncat.
 • * Gen 18:8;
 • 4 Dar nu se culcaseră încă, şi oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile.
 • 5 Au* chemat pe Lot şi i-au zis: „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i** afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei.”
 • * Isa 3:9; ** Jud 19:22; Gen 4:1; Rom 1:24; Rom 1:27; Iuda 1:7;
 • 6 Lot* a ieşit afară la ei la uşă, a încuiat uşa după el
 • * Jud 19:23;
 • 7 şi a zis: „Fraţilor, vă rog, nu faceţi o asemenea răutate!
 • 8 Iată* că am două fete care nu ştiu de bărbat; am să vi le aduc afară şi le veţi face ce vă va plăcea. Numai nu faceţi nimic acestor oameni, fiindcă** au venit sub umbra acoperişului casei mele.”
 • * Jud 19:24; ** Gen 18:5;
 • 9 Ei au strigat: „Pleacă!” Şi au zis: „Omul acesta* a venit să locuiască aici ca un străin şi acum vrea să facă** pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decât lor.” Şi, împingând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă uşa.
 • * 2 Pet 2:7; 2 Pet 2:8; ** Exod 2:14;
 • 10 Dar bărbaţii aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă şi au încuiat uşa.
 • 11 Iar pe oamenii care erau la uşa casei i-au lovit cu orbire*, de la cel mai mic până la cel mai mare, aşa că degeaba se trudeau să găsească uşa.
 • * 2 Imp 6:18; Fapte 13:11;
 • Nimicirea Sodomei şi Gomorei
 • 12 Bărbaţii aceia au zis lui Lot: „Pe cine mai ai aici? Gineri, fii şi fiice şi tot ce ai în cetate – scoate-i* din locul acesta.
 • * Gen 7:1; 2 Pet 2:7; 2 Pet 2:9;
 • 13 Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că* a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis** Domnul, ca să-l nimicim.”
 • * Gen 18:20; ** 1 Cron 21:15;
 • 14 Lot a ieşit şi a vorbit cu ginerii săi, care luaseră* pe fetele lui: „Sculaţi-vă”**, a zis el, „ieşiţi din locul acesta; căci Domnul are să nimicească cetatea.” Dar ginerii lui credeau că glumeşte.
 • * Mat 1:18; ** Num 16:21; Num 16:45; Exod 9:21; Luca 17:28; Luca 24:11;
 • 15 Când s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit de Lot zicând: „Scoală-te*, ia-ţi nevasta şi cele două fete, care se află aici, ca să nu pieri şi tu în nelegiuirea cetăţii.”
 • * Num 16:24; Num 16:26; Apoc 18:4;
 • 16 Şi, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia i-au apucat de mână pe el, pe nevastă-sa şi pe cele două fete ale lui, căci Domnul* voia să-i cruţe; l-au scos** şi l-au lăsat afară din cetate.
 • * Luca 18:13; Rom 9:15; Rom 9:16; ** Ps 34:22;
 • 17 După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: „Scapă-ţi* viaţa; să** nu te uiţi înapoi şi să nu te opreşti în vreun loc din câmpie. Scapă la munte, ca să nu pieri.”
 • * 1 Imp 19:3; ** Gen 19:26; Mat 24:16-18; Luca 9:62; Fil 3:13; Fil 3:14;
 • 18 Lot le-a zis: „O! nu*, Doamne!
 • * Fapte 10:14;
 • 19 Iată că am căpătat trecere înaintea Ta şi ai arătat mare îndurare faţă de mine, păstrându-mi viaţa, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul şi voi pieri.
 • 20 Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea şi este mică. O! de aş putea să fug acolo…, este aşa de mică… şi să scap cu viaţă!”
 • 21 Şi El i-a zis: „Iată* că-ţi fac şi hatârul acesta şi nu voi nimici cetatea de care vorbeşti.
 • * Iov 42:8; Iov 42:9; Ps 145:19;
 • 22 Grăbeşte-te de fugi în ea, căci nu* pot face nimic până nu vei ajunge acolo.” Pentru aceea s-a pus cetăţii aceleia numele** Ţoar1.
 • * Gen 32:25; Gen 32:26; Exod 32:10; Deut 9:14; Marc 6:5; ** Gen 13:10; Gen 14:2;
 • 23 Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Ţoar.
 • 24 Atunci, Domnul* a făcut să plouă peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din cer.
 • * Deut 29:23; Isa 13:19; Ier 20:16; Ier 50:40; Ezec 16:49; Ezec 16:50; Osea 11:8; Amos 4:11; Tef 2:9; Luca 17:29; 2 Pet 2:6; Iuda 1:7;
 • 25 A nimicit cu desăvârşire cetăţile acelea, toată câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor, şi tot ce creştea* pe pământ.
 • * Gen 14:3; Ps 107:34;
 • 26 Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi şi s-a prefăcut într-un stâlp* de sare.
 • * Luca 17:32;
 • 27 Avraam s-a sculat a doua zi dis-de-dimineaţă şi s-a dus la locul unde stătuse* înaintea Domnului.
 • * Gen 18:22;
 • 28 Şi-a îndreptat privirile spre Sodoma şi Gomora şi spre toată câmpia şi iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum*, ca fumul unui cuptor.
 • * Apoc 18:9;
 • 29 Când a nimicit Dumnezeu cetăţile câmpiei, Şi-a adus aminte* de Avraam şi a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetăţile unde îşi aşezase Lot locuinţa.
 • * Gen 8:1; Gen 18:23;
 • Păcatul fetelor lui Lot
 • 30 Lot a ieşit din Ţoar şi a rămas pe munte* cu cele două fete ale lui, căci s-a temut să rămână în Ţoar. A locuit într-o peşteră cu cele două fete ale lui.
 • * Gen 19:17; Gen 19:19;
 • 31 Cea mai mare a zis celei mai tinere: „Tatăl nostru este bătrân şi nu mai este niciun bărbat în ţinutul acesta ca să intre* la noi, după obiceiul tuturor ţărilor.
 • * Gen 16:2; Gen 16:4; Gen 38:8; Gen 38:9; Deut 25:5;
 • 32 Vino să punem pe tatăl nostru să bea vin şi să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm sămânţa* prin tatăl nostru.”
 • * Marc 12:19;
 • 33 Au făcut dar pe tatăl lor de a băut vin în noaptea aceea, şi cea mai mare s-a dus şi s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat.
 • 34 A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: „Iată, eu m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu; haidem să-i dăm să bea vin şi în noaptea aceasta, şi du-te de te culcă şi tu cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin tatăl nostru.”
 • 35 Au dat tatălui lor de a băut vin şi în noaptea aceea; apoi cea mai tânără s-a dus şi s-a culcat cu el. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat.
 • 36 Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor.
 • 37 Cea mai mare a născut un fiu, căruia i-a pus numele Moab. El* este tatăl moabiţilor din ziua de azi.
 • * Deut 2:9;
 • 38 Cea mai tânără a născut şi ea un fiu, căruia i-a pus numele Ben-Ammi. El* este tatăl amoniţilor din ziua de azi.
 • * Deut 2:19;
 • 1. Adică: Mic.
  Geneza, capitolul 19