Geneza  


Capitolul 2
 • Ziua de odihnă
 • 1 Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată* oştirea lor.
 • * Ps 33:6;
 • 2 În ziua* a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse.
 • * Exod 20:11; Exod 31:17; Deut 5:14; Evr 4:4;
 • 3 Dumnezeu a binecuvântat* ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.
 • * Neem 9:14; Isa 58:13;
 • Facerea omului
 • 4 Iată* istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute.
 • * Gen 1:1; Ps 90:1; Ps 90:2;
 • 5 În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ şi ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel* de câmp şi nicio iarbă de pe câmp nu încolţea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie** pe pământ şi nu era niciun om ca să lucreze pământul.
 • * Gen 1:12; Ps 104:14; ** Iov 38:26-28; Gen 3:23;
 • 6 Ci un abur se ridica de pe pământ şi uda toată faţa pământului.
 • 7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna* pământului, i-a** suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut†† astfel un suflet viu.
 • * Gen 3:19; Gen 3:23; Ps 103:14; Ecl 12:7; Isa 64:8; 1 Cor 15:47; ** Iov 33:4; Fapte 17:25; Gen 7:22; Isa 2:22; †† 1 Cor 15:45;
 • Raiul
 • 8 Apoi, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină* în Eden**, spre răsărit, şi a pus†† acolo pe omul pe care-l întocmise.
 • * Gen 13:10; Isa 51:3; Ezec 28:13; Ioel 2:3; ** Gen 3:24; Gen 4:16; 2 Imp 19:12; Ezec 27:23; †† Gen 2:15;
 • 9 Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul* de pomi plăcuţi la vedere şi buni la mâncare şi pomul** vieţii în mijlocul grădinii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.
 • * Ezec 31:8; ** Gen 3:22; Prov 3:18; Prov 11:30; Apoc 2:7; Apoc 22:2; Apoc 22:14; Gen 2:17;
 • 10 Un râu ieşea din Eden şi uda grădina, şi de acolo se împărţea şi se făcea patru braţe.
 • 11 Numele celui dintâi este Pison; el înconjoară toată ţara Havila*, unde se găseşte aur.
 • * Gen 25:18;
 • 12 Aurul din ţara aceasta este bun; acolo se găseşte şi bedelion* şi piatră de onix.
 • * Num 11:7;
 • 13 Numele râului al doilea este Ghihon; el înconjoară toată ţara Cuş.
 • 14 Numele celui de al treilea este* Hidechel1. El curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul.
 • * Dan 10:4;
 • 15 Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat* în grădina Edenului ca s-o lucreze şi s-o păzească.
 • * Gen 2:8;
 • 16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină,
 • 17 dar din pomul* cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci**, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”
 • * Gen 2:9; ** Gen 3:1; Gen 3:3; Gen 3:11; Gen 3:17; Gen 3:3; Gen 3:19; Rom 6:23; 1 Cor 15:56; Iac 1:15; 1 Ioan 5:16;
 • Facerea femeii
 • 18 Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac* un ajutor potrivit pentru el.”
 • * Gen 3:12; 1 Cor 11:9; 1 Tim 2:13;
 • 19 Domnul Dumnezeu* a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului şi le-a adus** la om, ca să vadă cum are să le numească, şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.
 • * Gen 1:20; Gen 1:24; ** Ps 8:6; Gen 6:20;
 • 20 Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului, dar, pentru om, nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească.
 • 21 Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn* adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.
 • * Gen 15:12; 1 Sam 26:12;
 • 22 Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la* om.
 • * Prov 18:22; Evr 13:4;
 • 23 Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os* din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi ‘femeie’2, pentru că a fost luată din** om.”
 • * Gen 29:14; Jud 9:2; 2 Sam 5:1; 2 Sam 19:13; Efes 5:30; ** 1 Cor 11:8;
 • 24 De aceea* va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup.
 • * Gen 31:15; Ps 45:10; Mat 19:5; Marc 10:7; 1 Cor 6:16; Efes 5:31;
 • Ispitirea femeii
 • 25 Omul şi nevasta lui erau amândoi* goi şi nu le era** ruşine.
 • * Gen 3:7; Gen 3:10; Gen 3:11; ** Exod 32:25; Isa 47:3;
 • 1. Adică: Tigru.
 • 2. În evreieşte, femeie (işa) vine de la un cuvânt care înseamnă bărbat (iş).
  Geneza, capitolul 2