Geneza  


Capitolul 20
 • Avraam în Gherar
 • 1 Avraam a plecat* de acolo în ţara de miazăzi, s-a aşezat între Cades** şi Şur şi a locuit ca străin în Gherar.
 • * Gen 18:1; ** Gen 16:7; Gen 16:14; Gen 26:6;
 • 2 Avraam zicea despre Sara, nevastă-sa: „Este* sora mea!” S-a temut să spună că este nevastă-sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gherarului, a trimis şi a luat** pe Sara.
 • * Gen 12:13; Gen 26:7; ** Gen 12:15;
 • 3 Atunci, Dumnezeu* S-a arătat noaptea în vis** lui Abimelec şi i-a zis: „Iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.”
 • * Ps 105:14; ** Iov 33:15; Gen 20:7;
 • 4 Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: „Doamne*, vei omorî Tu oare chiar şi un neam nevinovat?
 • * Gen 18:23; Gen 20:18;
 • 5 Nu mi-a spus el că este soră-sa? Şi n-a zis ea însăşi că el este frate-său? Eu am lucrat cu inimă curată* şi cu mâini nevinovate.”
 • * 2 Imp 20:3; 2 Cor 1:12;
 • 6 Dumnezeu i-a zis în vis: „Ştiu şi Eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am* şi ferit să păcătuieşti împotriva** Mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea.
 • * Gen 31:7; Gen 35:5; Exod 34:24; 1 Sam 25:26; 1 Sam 25:34; ** Gen 39:9; Lev 6:2; Ps 51:4;
 • 7 Acum, dă omului nevasta înapoi, căci* el este proroc. Se va ruga pentru tine şi vei trăi. Dar, dacă n-o dai înapoi, să ştii** că vei muri negreşit, tu şi tot ce-i al tău.”
 • * 1 Sam 7:5; 2 Imp 5:11; Iov 42:8; Iac 5:14; Iac 5:15; 1 Ioan 5:16; ** Gen 2:17; Num 16:32; Num 16:33;
 • 8 Abimelec s-a sculat dis-de-dimineaţă, a chemat pe toţi slujitorii săi şi le-a spus tot ce se întâmplase. Şi oamenii aceia au fost cuprinşi de o mare spaimă.
 • 9 Abimelec a chemat şi pe Avraam şi i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină* peste mine şi peste împărăţia mea un păcat atât de mare? Ai făcut faţă de mine lucruri care nu trebuiau** nicidecum făcute.”
 • * Gen 26:10; Exod 32:21; Ios 7:25; ** Gen 34:7;
 • 10 Şi Abimelec a zis lui Avraam: „Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta?”
 • 11 Avraam a răspuns: „Îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu* în ţara aceasta şi că au să mă omoare** din pricina nevestei mele.
 • * Gen 42:18; Ps 36:1; Prov 16:6; ** Gen 12:12; Gen 26:7;
 • 12 De altfel, este adevărat că este* sora mea, fiica tatălui meu; numai că nu-i fiica mamei mele şi a ajuns să-mi fie nevastă.
 • * Gen 11:29;
 • 13 Când m-a scos Dumnezeu* din casa tatălui meu, am zis Sarei: ‘Iată hatârul pe care ai să mi-l faci: în toate locurile unde vom merge, spune** despre mine că sunt fratele tău.’”
 • * Gen 12:1; Gen 12:9; Evr 11:8; ** Gen 12:13;
 • 14 Abimelec a luat* oi şi boi, robi şi roabe şi le-a dat lui Avraam şi i-a dat înapoi şi pe Sara, nevastă-sa.
 • * Gen 12:16;
 • 15 Abimelec a zis: „Iată, ţara* mea este înaintea ta; locuieşte unde-ţi va plăcea.”
 • * Gen 13:9;
 • 16 Şi Sarei i-a zis: „Iată, dau fratelui* tău o mie de arginţi; aceasta** să-ţi fie o dovadă de cinste faţă de toţi cei ce sunt cu tine, aşa că înaintea tuturor vei fi fără vină.”
 • * Gen 20:5; ** Gen 26:11; Gen 24:65;
 • 17 Avraam* s-a rugat lui Dumnezeu, şi Dumnezeu a însănătoşit pe Abimelec, pe nevasta şi roabele lui, aşa că au putut să nască.
 • * Iov 42:9; Iov 42:10;
 • 18 Fiindcă Domnul încuiase* pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec din pricina Sarei, nevasta lui Avraam.
 • * Gen 12:17;
  Geneza, capitolul 20