Geneza  


Capitolul 22
 • Jertfirea lui Isaac
 • 1 După aceste lucruri, Dumnezeu* a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă”, a răspuns el.
 • * 1 Cor 10:13; Evr 11:17; Iac 1:12; 1 Pet 1:7;
 • 2 Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul* tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara** Moria şi adu-l ardere-de-tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.”
 • * Evr 11:17; ** 2 Cron 3:1;
 • 3 Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea-de-tot şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu.
 • 4 A treia zi, Avraam a ridicat ochii şi a văzut locul de departe.
 • 5 Şi Avraam a zis slugilor sale: „Rămâneţi aici cu măgarul; eu şi băiatul ne vom duce până colo să ne închinăm şi apoi ne vom întoarce la voi.”
 • 6 Avraam a luat lemnele pentru arderea-de-tot, le-a pus* în spinarea fiului său Isaac şi a luat în mână focul şi cuţitul. Şi au mers astfel amândoi împreună.
 • * Ioan 19:17;
 • 7 Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?” i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul şi lemnele, dar unde este mielul pentru arderea-de-tot?”
 • 8 „Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu Însuşi va purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot.” Şi au mers amândoi împreună înainte.
 • 9 Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar şi a aşezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac şi l-a pus pe altar*, deasupra lemnelor.
 • * Evr 11:17; Iac 2:21;
 • 10 Apoi, Avraam a întins mâna şi a luat cuţitul, ca să înjunghie pe fiul său.
 • 11 Atunci, Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!” a răspuns el.
 • 12 Îngerul a zis: „Să* nu pui mâna pe băiat şi să nu-i faci nimic; căci ştiu acum** că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.”
 • * 1 Sam 15:22; Mica 6:7; Mica 6:8; ** Gen 26:5; Iac 2:22;
 • 13 Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş, şi Avraam s-a dus de a luat berbecul şi l-a adus ca ardere-de-tot în locul fiului său.
 • 14 Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă”1. De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă”.
 • 15 Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam
 • 16 şi a zis: „‘Pe* Mine Însumi jur’, zice Domnul, ‘pentru că ai făcut lucrul acesta şi n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,
 • * Ps 105:9; Luca 1:73;
 • 17 te voi binecuvânta foarte mult şi-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, şi anume: ca stelele* cerului şi ca nisipul** de pe ţărmul mării, şi sămânţa ta va stăpâni†† cetăţile vrăjmaşilor ei.
 • * Gen 15:5; Ier 33:22; ** Gen 13:16; Gen 24:60; †† Mica 1:9;
 • 18 Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în* sămânţa ta, pentru că** ai ascultat de porunca Mea!’”
 • * Gen 12:3; Gen 18:18; Gen 26:4; Fapte 3:25; Gal 3:8; Gal 3:9; Gal 3:16; Gal 3:18; ** Gen 22:3; Gen 22:10; Gen 26:5;
 • 19 Avraam s-a întors la slugile sale şi s-au sculat şi au plecat împreună la Beer-Şeba*, căci Avraam locuia la Beer-Şeba.
 • * Gen 21:31;
 • Spiţa neamului lui Nahor
 • 20 După aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam: „Iată, Milca* a născut şi ea copii fratelui tău Nahor,
 • * Gen 11:29;
 • 21 şi anume pe Uţ*, întâiul său născut, pe Buz, fratele său, pe Chemuel, tatăl lui Aram,
 • * Iov 1:1; Iov 32:2;
 • 22 pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaş, pe Iidlaf şi pe Betuel.
 • 23 Betuel* a născut pe Rebeca**. Aceştia sunt cei opt fii pe care i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam.”
 • * Gen 24:15; ** Rom 9:10;
 • 24 Ţiitoarea lui, numită Reuma, a născut şi ea pe Tebah, Gaham, Tahaş şi Maaca.
 • 1. Evreieşte: Jehova'iire.
  Geneza, capitolul 22