Geneza  


Capitolul 23
 • Moartea şi îngroparea Sarei
 • 1 Viaţa Sarei a fost de o sută douăzeci şi şapte de ani: aceştia sunt anii vieţii Sarei.
 • 2 Sara a murit la Chiriat-Arba*, adică Hebron**, în ţara Canaan, şi Avraam a venit să jelească pe Sara şi s-o plângă.
 • * Ios 14:15; Jud 1:10; ** Gen 13:18; Gen 23:19;
 • 3 Avraam s-a sculat apoi dinaintea moartei sale şi a vorbit astfel fiilor lui Het:
 • 4 „Eu* sunt străin şi venetic printre voi; daţi-mi** un ogor, ca loc de îngropare la voi, ca să-mi îngrop moarta şi s-o ridic dinaintea mea.”
 • * Gen 17:8; 1 Cron 29:15; Ps 105:12; Evr 11:9; Evr 11:13; ** Fapte 7:5;
 • 5 Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avraam:
 • 6 „Ascultă-ne, domnule! Tu eşti ca un domnitor* al lui Dumnezeu în mijlocul nostru; îngroapă-ţi moarta în cel mai bun din mormintele noastre! Niciunul din noi nu te va opri să-ţi îngropi moarta în mormântul lui.”
 • * Gen 13:2; Gen 14:14; Gen 24:35;
 • 7 Avraam s-a sculat şi s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea norodului ţării, adică înaintea fiilor lui Het.
 • 8 Şi le-a vorbit astfel: „Dacă găsiţi cu cale să-mi îngrop moarta şi s-o iau dinaintea ochilor mei, ascultaţi-mă şi rugaţi pentru mine pe Efron, fiul lui Ţohar,
 • 9 să-mi dea peştera Macpela, care-i a lui şi care este chiar la marginea ogorului lui; să mi-o dea în schimbul preţului ei, ca să-mi slujească drept loc pentru îngropare în mijlocul vostru.”
 • 10 Efron era şi el acolo, în mijlocul fiilor lui Het. Şi Efron, Hetitul, a răspuns lui Avraam în auzul fiilor lui Het şi în auzul tuturor celor ce treceau* pe poarta cetăţii:
 • * Gen 34:20; Gen 34:24; Rut 4:4;
 • 11 „Nu*, domnul meu, ascultă-mă! Îţi dăruiesc ogorul şi-ţi dăruiesc şi peştera care este în el. Ţi le dăruiesc în faţa fiilor norodului meu: şi îngroapă-ţi moarta.”
 • * 2 Sam 24:21-24;
 • 12 Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea norodului ţării.
 • 13 Şi a vorbit astfel lui Efron în auzul norodului ţării: „Ascultă-mă, te rog! Îţi dau preţul ogorului. Primeşte-l de la mine şi-mi voi îngropa moarta în el.”
 • 14 Şi Efron a răspuns astfel lui Avraam:
 • 15 „Domnul meu, ascultă-mă! O bucată de pământ de patru sute de sicli* de argint – ce este aceasta între mine şi tine? Îngroapă-ţi dar moarta!”
 • * Exod 30:13; Ezec 45:12;
 • 16 Avraam a înţeles pe Efron. Şi Avraam a cântărit* lui Efron preţul cumpărării despre care vorbise, în faţa fiilor lui Het: patru sute de sicli de argint, care mergeau la orice negustor.
 • * Ier 32:9;
 • 17 Ogorul* lui Efron din Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, ogorul şi peştera din el şi toţi copacii care se aflau în ogor şi în toate hotarele lui de jur împrejur
 • * Gen 25:9; Gen 49:30-32; Gen 50:13; Fapte 7:16;
 • 18 au fost întărite astfel ca moşie a lui Avraam, în faţa fiilor lui Het şi a tuturor celor ce treceau pe poarta cetăţii.
 • 19 După aceea, Avraam a îngropat pe Sara, nevastă-sa, în peştera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, adică Hebron, în ţara Canaan.
 • 20 Ogorul şi peştera din el au fost întărite* astfel lui Avraam, ca ogor pentru înmormântare, de către fiii lui Het.
 • * Rut 4:7-10; Ier 32:10; Ier 32:11;
  Geneza, capitolul 23