Geneza  


Capitolul 24
 • Rebeca cerută în căsătorie pentru Isaac
 • 1 Avraam* era bătrân, înaintat în vârstă, şi Domnul binecuvântase** pe Avraam în orice lucru.
 • * Gen 18:11; Gen 21:5; ** Gen 13:2; Gen 24:35; Ps 112:3; Prov 10:22;
 • 2 Avraam a zis celui mai bătrân* rob din casa lui, care era îngrijitorul** tuturor averilor lui: „Pune-ţi, te rog, mâna sub coapsa mea
 • * Gen 15:2; ** Gen 24:10; Gen 39:4-6; Gen 47:29; 1 Cron 29:24; Plang 5:6;
 • 3 şi te voi pune să juri* pe Domnul Dumnezeul cerului şi Dumnezeul pământului că** nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor în mijlocul cărora locuiesc,
 • * Gen 14:22; Deut 6:13; Ios 2:12; ** Gen 26:35; Gen 27:46; Gen 28:2; Exod 34:16; Deut 7:3;
 • 4 ci* te vei duce în ţara** şi la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac.”
 • * Gen 28:2; ** Gen 12:1;
 • 5 Robul i-a răspuns: „Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în ţara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în ţara de unde ai ieşit tu?”
 • 6 Avraam i-a zis: „Să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo!
 • 7 Domnul Dumnezeul cerului, care* m-a scos din casa tatălui meu şi din patria mea, care mi-a vorbit şi mi-a jurat zicând: ‘Seminţei** tale voi da ţara aceasta’, va trimite pe Îngerul Său înaintea ta, şi de acolo vei lua o nevastă fiului meu.
 • * Gen 12:1; ** Gen 12:7; Gen 13:15; Gen 15:18; Gen 17:8; Exod 32:13; Deut 1:8; Deut 34:4; Fapte 7:5; Exod 23:20; Exod 23:23; Exod 33:2; Evr 1:14;
 • 8 Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei* fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu.”
 • * Ios 2:17; Ios 2:20;
 • 9 Robul şi-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avraam şi i-a jurat că are să păzească aceste lucruri.
 • 10 Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său şi a plecat, având* cu el toate lucrurile de preţ ale stăpânului său. S-a sculat şi a plecat în Mesopotamia, în cetatea** lui Nahor.
 • * Gen 24:2; ** Gen 27:43;
 • 11 A lăsat cămilele să se odihnească, în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile* să scoată apă.
 • * Exod 2:16; 1 Sam 9:11;
 • 12 Şi a zis: „Doamne, Dumnezeul* stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă** astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu Avraam.
 • * Gen 24:27; Gen 26:24; Gen 28:13; Gen 32:9; Exod 3:6; Exod 3:15; ** Neem 1:11; Ps 37:5;
 • 13 Iată, stau* lângă izvorul acesta de apă, şi fetele** oamenilor din cetate vin să scoată apă.
 • * Gen 24:43; ** Gen 29:9; Exod 2:16;
 • 14 Fă ca fata căreia îi voi zice: ‘Pleacă-ţi vadra, te rog, ca să beau’ şi care va răspunde: ‘Bea şi am să dau de băut şi cămilelor tale’ să fie aceea pe care ai rânduit-o Tu pentru robul Tău Isaac! Şi prin aceasta* voi cunoaşte că Te-ai îndurat de stăpânul meu.”
 • * Jud 6:17; Jud 6:37; 1 Sam 6:7; 1 Sam 14:10; 1 Sam 20:7;
 • 15 Nu sfârşise el încă de vorbit şi a ieşit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi*, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam.
 • * Gen 11:29; Gen 22:23;
 • 16 Fata era* foarte frumoasă, era fecioară şi niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor, şi-a umplut vadra şi s-a suit iarăşi.
 • * Gen 26:7;
 • 17 Robul a alergat înaintea ei şi a zis: „Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta.”
 • 18 „Bea, domnul meu”, a răspuns* ea. Şi s-a grăbit de a plecat vadra pe mână şi i-a dat să bea.
 • * 1 Pet 3:8; 1 Pet 4:9;
 • 19 După ce i-a dat şi a băut de s-a săturat, a zis: „Am să scot apă şi pentru cămilele tale, până vor bea şi se vor sătura.”
 • 20 A vărsat în grabă vadra în adăpătoare şi a alergat iarăşi la fântână ca să scoată apă şi a scos pentru toate cămilele lui.
 • 21 Omul o privea cu mirare şi fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul* a făcut să-i izbutească sau nu călătoria.
 • * Gen 24:12; Gen 24:56;
 • 22 Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă* de aur de greutatea unei jumătăţi de siclu şi două brăţări grele de zece sicli de aur.
 • * Exod 32:2; Exod 32:3; Isa 3:19-21; Ezec 16:11; Ezec 16:12; 1 Pet 3:3;
 • 23 Şi a zis: „A cui fată eşti? Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi în casa tatălui tău, ca să rămânem peste noapte?”
 • 24 Ea a răspuns: „Eu sunt* fata lui Betuel, fiul Milcăi şi al lui Nahor.”
 • * Gen 22:23;
 • 25 Şi i-a zis mai departe: „Avem paie şi nutreţ din belşug şi este şi loc de găzduit peste noapte.”
 • 26 Atunci, omul* a plecat capul şi s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului,
 • * Gen 24:52; Exod 4:31;
 • 27 zicând: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul* stăpânului meu Avraam, care n-a părăsit îndurarea** şi credincioşia Lui faţă de stăpânul meu! Domnul m-a îndreptat în casa fraţilor stăpânului meu.”
 • * Exod 18:10; Rut 4:14; 1 Sam 25:32; 1 Sam 25:39; 2 Sam 18:28; Luca 1:68; ** Gen 32:10; Ps 98:3; Gen 24:48;
 • 28 Fata a alergat şi a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate.
 • 29 Rebeca avea un frate, numit Laban*. Şi Laban a alergat afară la omul acela, la izvor.
 • * Gen 29:5;
 • 30 Văzuse veriga şi brăţările în mâinile surorii sale şi auzise pe soră-sa Rebeca spunând: „Aşa mi-a vorbit omul acela.” A venit dar la omul acela, care stătea lângă cămile la izvor,
 • 31 şi a zis: „Vino, binecuvântatul* Domnului! Pentru ce stai afară? Am pregătit casa şi am pregătit un loc pentru cămile.”
 • * Gen 26:29; Jud 17:2; Rut 3:10; Ps 115:15;
 • 32 Omul a intrat în casă. Laban a pus să descarce cămilele, a dat* paie şi nutreţ cămilelor şi a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia şi ale oamenilor care erau cu el.
 • * Gen 43:24; Jud 19:21;
 • 33 Apoi, i-a dat să mănânce. Dar el a zis: „Nu mănânc* până nu voi spune ce am de spus.” „Vorbeşte!” a zis Laban.
 • * Iov 23:12; Ioan 4:34; Efes 6:5-7;
 • 34 Atunci, el a zis: „Eu sunt robul lui Avraam.
 • 35 Domnul a umplut* de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la mare propăşire. I-a dat oi şi boi, argint şi aur, robi şi roabe, cămile şi măgari.
 • * Gen 24:1; Gen 13:2;
 • 36 Sara, nevasta stăpânului meu, a născut* la bătrâneţe un fiu stăpânului meu şi lui i-a dat el tot ce are.
 • * Gen 21:2; Gen 21:10; Gen 25:5;
 • 37 Stăpânul* meu m-a pus să jur şi a zis: ‘Să nu iei fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor, în ţara cărora locuiesc,
 • * Gen 24:3;
 • 38 ci* să te duci în casa tatălui meu şi la rudele mele, ca de acolo să iei nevastă fiului meu.’
 • * Gen 24:4;
 • 39 Eu* am zis stăpânului meu: ‘Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze.’
 • * Gen 24:5;
 • 40 Şi el mi-a răspuns*: ‘Domnul, înaintea** căruia umblu, va trimite pe Îngerul Său cu tine şi-ţi va da izbândă în călătorie şi vei lua fiului meu o nevastă din rudele şi din casa tatălui meu.
 • * Gen 24:7; ** Gen 17:1;
 • 41 Vei* fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci dacă te vei duce la rudele mele şi, dacă nu ţi-o vor da, vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci.’
 • * Gen 24:8;
 • 42 Eu am ajuns azi la izvor şi am zis: ‘Doamne*, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, dacă binevoieşti să-mi dai izbândă în călătoria pe care o fac,
 • * Gen 24:12;
 • 43 iată, eu* stau la izvorul de apă, şi fata care va ieşi să scoată apă şi căreia îi voi zice: «Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta»
 • * Gen 24:13;
 • 44 şi care îmi va răspunde: «Bea tu însuţi şi voi da de băut şi cămilelor tale», fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stăpânului meu!’
 • 45 Înainte* de a sfârşi de vorbit** în inima mea, iată că a ieşit Rebeca cu vadra pe umăr, s-a coborât la izvor şi a scos apă. Eu i-am zis: ‘Dă-mi să beau, te rog.’
 • * Gen 24:15; ** 1 Sam 1:13;
 • 46 Ea s-a grăbit, şi-a plecat vadra deasupra umărului şi a zis: ‘Bea şi voi da de băut şi cămilelor tale.’ Am băut şi a dat de băut şi cămilelor mele.
 • 47 Eu am întrebat-o şi am zis: ‘A cui fată eşti?’ Ea a răspuns: ‘Sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor şi al Milcăi.’ I-am pus* veriga în nas şi brăţările la mâini.
 • * Ezec 16:11; Ezec 16:12;
 • 48 Apoi am plecat* capul, m-am aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului şi am binecuvântat pe Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avraam că m-a călăuzit pe calea cea dreaptă, ca să iau pe fata fratelui** stăpânului meu pentru fiul lui.
 • * Gen 24:26; ** Gen 22:23;
 • 49 Acum, dacă voiţi să arătaţi bunăvoinţă* şi credincioşie faţă de stăpânul meu, spuneţi-mi; dacă nu, spuneţi-mi iarăşi, ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga.”
 • * Gen 47:29; Ios 2:14;
 • 50 Laban şi Betuel, drept răspuns, au zis: „De la Domnul* vine lucrul acesta; noi nu-ţi mai putem spune** nici rău, nici bine.
 • * Ps 118:23; Mat 21:42; Marc 12:11; ** Gen 31:24;
 • 51 Iată, Rebeca este* înaintea ta; ia-o şi du-te, ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul.”
 • * Gen 20:15;
 • 52 Când a auzit robul lui Avraam cuvintele lor, s-a aruncat* cu faţa la pământ înaintea Domnului.
 • * Gen 24:26;
 • 53 Şi robul a scos scule* de argint, scule de aur şi îmbrăcăminte, pe care le-a dat Rebecăi; a dat, de asemenea, daruri bogate** fratelui său şi mamei sale.
 • * Exod 3:22; Exod 11:2; Exod 12:35; ** 2 Cron 21:3; Ezra 1:6;
 • 54 După aceea, au mâncat şi au băut, el şi oamenii care erau împreună cu el, şi s-au culcat. Dimineaţa când s-au sculat, robul a zis: „Lăsaţi-mă* să mă întorc la stăpânul meu.”
 • * Gen 24:56; Gen 24:59;
 • 55 Fratele şi mama fetei au zis: „Fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo zece zile: pe urmă, poate să plece.”
 • 56 El le-a răspuns: „Nu mă opriţi, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea; lăsaţi-mă să plec şi să mă duc la stăpânul meu.”
 • 57 Atunci, ei au răspuns: „Să chemăm pe fată şi s-o întrebăm.”
 • 58 Au chemat dar pe Rebeca şi i-au zis: „Vrei să te duci cu omul acesta?” „Da, vreau”, a răspuns ea.
 • 59 Şi au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doica* ei, cu robul lui Avraam şi cu oamenii lui.
 • * Gen 35:8;
 • 60 Au binecuvântat pe Rebeca şi i-au zis: „O, sora noastră, să ajungi mama* a mii de zeci de mii şi sămânţa** ta să stăpânească cetăţile vrăjmaşilor săi!”
 • * Gen 17:16; ** Gen 22:17;
 • 61 Rebeca s-a sculat, împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile şi au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca şi a plecat.
 • 62 Isaac se întorsese de la fântâna* Lahai-Roi, căci locuia în ţara de miazăzi.
 • * Gen 16:14; Gen 25:11;
 • 63 Într-o seară, când Isaac ieşise să cugete în taină* pe câmp, a ridicat ochii şi s-a uitat; şi iată că veneau nişte cămile.
 • * Ios 1:8; Ps 1:2; Ps 77:12; Ps 119:15; Ps 143:5;
 • 64 Rebeca a ridicat şi ea ochii, a văzut pe Isaac şi s-a dat* jos de pe cămilă.
 • * Ios 15:18;
 • 65 Şi a zis robului: „Cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp?” Robul a răspuns: „Este stăpânul meu!” Atunci, ea şi-a luat marama şi s-a acoperit.
 • 66 Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse.
 • 67 Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, şi el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat* Isaac pentru pierderea mamei sale.
 • * Gen 38:12;
  Geneza, capitolul 24