Geneza  


Capitolul 25
 • Moartea lui Avraam
 • 1 Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura.
 • 2 Ea* i-a născut pe Zimran, pe Iocşan, pe Medan, pe Madian, pe Işbac şi Şuah.
 • * 1 Cron 1:32;
 • 3 Iocşan a născut pe Seba şi pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost aşurimii, letuşimii şi leumimii.
 • 4 Fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei.
 • 5 Avraam* a dat lui Isaac toate averile sale.
 • * Gen 24:36;
 • 6 Dar a dat daruri fiilor ţiitoarelor sale şi, pe când era încă în viaţă, i-a îndepărtat* de lângă fiul său Isaac înspre** răsărit, în Ţara Răsăritului.
 • * Gen 21:14; ** Jud 6:3;
 • 7 Iată zilele anilor vieţii lui Avraam: el a trăit o sută şaptezeci şi cinci de ani.
 • 8 Avraam şi-a dat duhul şi a murit* după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă şi sătul de zile, şi a fost adăugat** la poporul său.
 • * Gen 15:15; Gen 49:29; ** Gen 35:29; Gen 49:33;
 • 9 Isaac şi Ismael, fiii* săi, l-au îngropat în peştera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Ţohar, Hetitul, care este faţă în faţă cu Mamre.
 • * Gen 35:29; Gen 50:13;
 • 10 Acesta este ogorul* pe care-l cumpărase Avraam de la fiii lui Het. Acolo** au fost îngropaţi Avraam şi nevastă-sa Sara.
 • * Gen 23:16; ** Gen 49:31;
 • 11 După moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său Isaac. El locuia lângă fântâna* Lahai-Roi.
 • * Gen 16:14; Gen 24:62;
 • Urmaşii lui Ismael
 • 12 Iată spiţa neamului lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care-l* născuse lui Avraam egipteanca Agar, roaba Sarei.
 • * Gen 16:15;
 • 13 Iată* numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după neamurile lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam,
 • * 1 Cron 1:29;
 • 14 Mişma, Duma, Masa,
 • 15 Hadad, Tema, Ietur, Nafiş şi Chedma.
 • 16 Aceştia sunt fiii lui Ismael; acestea sunt numele lor, după satele şi taberele lor. Ei au fost cei doisprezece voievozi*, după neamurile lor.
 • * Gen 17:20;
 • 17 Şi iată anii vieţii lui Ismael: o sută treizeci şi şapte de ani. El şi-a dat* duhul şi a murit şi a fost adăugat la poporul său.
 • * Gen 25:8;
 • 18 Fiii lui au locuit* de la Havila până la Şur, care este în faţa Egiptului, cum mergi spre Asiria. El s-a aşezat în faţa** tuturor fraţilor lui.
 • * 1 Sam 15:7; ** Gen 16:12;
 • Esau şi Iacov
 • 19 Iată spiţa neamului lui Isaac, fiul lui Avraam.Avraam* a născut pe Isaac.
 • * Mat 1:2;
 • 20 Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata* lui Betuel, Arameul din Padan-Aram1, şi sora** lui Laban, Arameul.
 • * Gen 22:23; ** Gen 24:29;
 • 21 Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă-sa, căci era stearpă, şi Domnul* l-a ascultat: nevastă-sa Rebeca** a rămas însărcinată.
 • * 1 Cron 5:20; 2 Cron 33:13; Ezra 8:23; ** Rom 9:10;
 • 22 Copiii se băteau în pântecele ei, şi ea a zis: „Dacă-i aşa, pentru ce mai sunt însărcinată?” S-a dus să întrebe* pe Domnul.
 • * 1 Sam 9:9; 1 Sam 10:22;
 • 23 Şi Domnul i-a zis: „Două neamuri* sunt în pântecele tău, Şi două noroade se vor despărţi la ieşirea din pântecele tău. Unul** din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt. Şi cel mai mare va sluji celui mai mic.”
 • * Gen 17:16; Gen 24:60; ** 2 Sam 8:14; Gen 27:29; Mal 1:3; Rom 9:12;
 • 24 S-au împlinit zilele când avea să nască şi iată că în pântecele ei erau doi gemeni.
 • 25 Cel dintâi a ieşit roşu de* tot, ca o manta de păr, şi de aceea i-au pus numele Esau2.
 • * Gen 27:11; Gen 27:16; Gen 27:23;
 • 26 Apoi a ieşit fratele său, care* ţinea cu mâna de călcâi pe Esau, şi de aceea i-au pus numele** Iacov3. Isaac era în vârstă de şaizeci de ani când s-au născut ei.
 • * Osea 12:3; ** Gen 27:36;
 • Esau îşi vinde dreptul de întâi născut
 • 27 Băieţii aceştia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător* îndemânatic, un om care îşi petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniştit**, care stătea acasă în corturi.
 • * Gen 27:3; Gen 27:5; ** Iov 1:1; Iov 1:8; Iov 2:3; Ps 37:37; Evr 11:9;
 • 28 Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca* din vânatul lui; Rebeca** însă iubea mai mult pe Iacov.
 • * Gen 27:19; Gen 27:25; Gen 27:31; ** Gen 27:6;
 • 29 Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală.
 • 30 Şi Esau a zis lui Iacov: „Dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roşiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală.” Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom4.
 • 31 Iacov a zis: „Vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut!”
 • 32 Esau a răspuns: „Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi slujeşte dreptul acesta de întâi născut?”
 • 33 Şi Iacov a zis: „Jură-mi întâi.” Esau i-a jurat şi astfel şi-a vândut* dreptul de întâi născut lui Iacov.
 • * Evr 12:16;
 • 34 Atunci, Iacov a dat lui Esau pâine şi ciorbă de linte. El a mâncat şi a băut*; apoi s-a sculat şi a plecat. Astfel şi-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.
 • * Ecl 8:15; Isa 22:13; 1 Cor 15:32;
 • 1. Adică: Mesopotamia.
 • 2. Adică: Păros.
 • 3. Adică: Cel ce ţine de călcâi.
 • 4. Adică: Roşu.
  Geneza, capitolul 25