Geneza  


Capitolul 29
 • Iacov la Laban
 • 1 Iacov a pornit la drum şi s-a dus în ţara* celor ce locuiesc la Răsărit.
 • * Num 23:7; Osea 12:12;
 • 2 S-a uitat înainte şi iată că pe câmp era o fântână, şi lângă ea erau trei turme de oi care se odihneau, căci la fântâna aceasta obişnuiau ciobanii să-şi adape turmele. Şi piatra de pe gura fântânii era mare.
 • 3 Toate turmele se strângeau acolo; ciobanii prăvăleau piatra de pe gura fântânii, adăpau turmele şi apoi puneau piatra iarăşi la loc pe gura fântânii.
 • 4 Iacov a zis păstorilor: „Fraţilor, de unde sunteţi?” „Din Haran”, au răspuns ei.
 • 5 El le-a zis: „Cunoaşteţi pe Laban, fiul lui Nahor?” „Îl cunoaştem”, i-au răspuns ei.
 • 6 El le-a zis: „Este* sănătos?” „Sănătos”, au răspuns ei. Şi tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile.
 • * Gen 43:27;
 • 7 El a zis: „Iată, soarele este încă sus şi-i prea devreme ca să strângeţi vitele: adăpaţi oile, apoi duceţi-vă şi paşteţi-le iarăşi.”
 • 8 Ei au răspuns: „Nu putem până nu se vor strânge toate turmele; atunci se prăvăleşte piatra de pe gura fântânii şi vom adăpa oile.”
 • 9 Pe când le vorbea el încă, vine Rahela* cu oile tatălui său, căci ea le păzea.
 • * Exod 2:16;
 • 10 Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, şi turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit* piatra de pe gura fântânii şi a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale.
 • * Exod 2:17;
 • 11 Apoi Iacov a sărutat* pe Rahela şi a început să plângă tare.
 • * Gen 33:4; Gen 45:14; Gen 45:15;
 • 12 Iacov a spus Rahelei că este rudă cu tatăl* ei, că este fiul Rebecăi. Şi ea a dat fuga** de a spus tatălui său.
 • * Gen 13:8; Gen 14:14; Gen 14:16; ** Gen 24:28;
 • 13 Cum a auzit Laban de Iacov, fiul surorii sale, i-a* alergat înainte, l-a îmbrăţişat, l-a sărutat şi l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate.
 • * Gen 24:29;
 • 14 Şi Laban i-a zis: „Cu adevărat*, tu eşti os din oasele mele şi carne din carnea mea!” Iacov a stat la Laban o lună.
 • * Gen 2:23; Jud 9:2; 2 Sam 5:1; 2 Sam 19:12; 2 Sam 19:13;
 • Lea şi Rahela
 • 15 Apoi Laban a zis lui Iacov: „Fiindcă eşti rudă cu mine, să-mi slujeşti oare degeaba? Spune-mi ce simbrie vrei?”
 • 16 Laban însă avea două fete: cea mai mare se numea Lea şi cea mai mică, Rahela.
 • 17 Lea avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură şi mândră la faţă.
 • 18 Iacov iubea pe Rahela şi a zis: „Îţi voi* sluji şapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică.”
 • * Gen 31:41; 2 Sam 3:14;
 • 19 Şi Laban a răspuns: „Mai bine să ţi-o dau ţie, decât s-o dau altuia. Rămâi la mine!”
 • 20 Astfel, Iacov a slujit* şapte ani pentru Rahela; şi anii aceştia i s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea.
 • * Gen 30:26; Osea 12:12;
 • 21 În urmă, Iacov a zis lui Laban: „Dă-mi nevasta, căci mi s-a împlinit sorocul, ca să intru* la ea.”
 • * Jud 15:1;
 • 22 Laban a adunat pe toţi oamenii locului şi a făcut un ospăţ*.
 • * Jud 14:10; Ioan 2:1; Ioan 2:2;
 • 23 Seara, a luat pe fiică-sa Lea şi a adus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea.
 • 24 Şi Laban a dat ca roabă fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa.
 • 25 A doua zi dimineaţă, iată că era Lea. Atunci, Iacov a zis lui Laban: „Ce mi-ai făcut? Nu ţi-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înşelat?”
 • 26 Laban a răspuns: „În locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari.
 • 27 Isprăveşte* săptămâna cu aceasta, şi-ţi vom da şi pe cealaltă pentru slujba pe care o vei mai face la mine alţi şapte ani.”
 • * Jud 14:12;
 • 28 Iacov a făcut aşa şi a isprăvit săptămâna cu Lea; apoi, Laban i-a dat de nevastă pe fiică-sa Rahela.
 • 29 Şi Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela pe roaba sa Bilha.
 • 30 Iacov a intrat şi la Rahela, pe care o iubea* mai mult decât pe Lea, şi a mai slujit la Laban** alţi şapte ani.
 • * Gen 29:20; Deut 21:15; ** Gen 30:26; Gen 31:41; Osea 12:12;
 • Copiii făcuţi lui Iacov de Lea
 • 31 Domnul a văzut* că Lea nu era iubită şi a făcut-o** să aibă copii, pe când Rahela era stearpă.
 • * Ps 127:3; ** Gen 30:1;
 • 32 Lea a rămas însărcinată şi a născut un fiu, căruia i-a pus numele Ruben (Vedeţi fiu); „căci”, a zis ea, „Domnul a văzut* mâhnirea mea, şi acum bărbatul meu are să mă iubească negreşit”.
 • * Exod 3:7; Exod 4:31; Deut 26:7; Ps 25:18; Ps 106:44;
 • 33 A rămas iarăşi însărcinată şi a născut un fiu şi a zis: „Domnul a auzit că nu eram iubită şi mi-a dat şi pe acesta.” De aceea, i-a pus numele Simeon (Ascultare).
 • 34 Iar a rămas însărcinată şi a născut un fiu şi a zis: „De data aceasta, bărbatul meu se va alipi de mine, căci i-am născut trei fii.” De aceea i-a pus numele Levi (Alipire).
 • 35 A rămas iarăşi însărcinată şi a născut un fiu, şi a zis: „De data aceasta, voi lăuda pe Domnul.” De aceea i-a pus numele* Iuda (Lăudat fie Domnul!). Şi a încetat să mai nască.
 • * Mat 1:2;
  Geneza, capitolul 29