Geneza  


Capitolul 30
 • Copiii lui Iacov
 • 1 Când a văzut Rahela că nu face* copii lui Iacov, a pizmuit** pe soră-sa şi a zis lui Iacov: „Dă-mi copii ori mor!”
 • * Gen 29:31; ** Gen 37:11; Iov 5:2;
 • 2 Iacov s-a mâniat pe Rahela şi a zis: „Sunt eu oare* în locul lui Dumnezeu, care te-a oprit să ai copii?”
 • * Gen 16:2; 1 Sam 1:5; Ps 128:3;
 • 3 Ea a zis: „Iată roaba mea Bilha*; culcă-te cu ea, ca să nască pe genunchii mei** şi să am şi eu copii prin ea.”
 • * Gen 16:2; ** Gen 50:23; Iov 3:12; Gen 16:2;
 • 4 Şi i-a dat de* nevastă pe roaba ei Bilha, şi Iacov s-a culcat cu ea.
 • * Gen 16:3; Gen 35:22;
 • 5 Bilha a rămas însărcinată şi a născut lui Iacov un fiu.
 • 6 Rahela a zis: „Mi-a făcut Dumnezeu dreptate* şi mi-a auzit glasul şi mi-a dăruit un fiu.” De aceea i-a pus numele Dan (A judecat).
 • * Ps 35:24; Ps 43:1; Plang 3:59;
 • 7 Bilha, roaba Rahelei, a rămas iar însărcinată şi a născut lui Iacov un al doilea fiu.
 • 8 Rahela a zis: „Am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele şi am biruit.” De aceea i-a pus numele Neftali* (Luptele lui Dumnezeu).
 • * Mat 4:13;
 • 9 Când a văzut Lea că nu mai naşte, a luat pe roaba sa Zilpa şi a dat-o* lui Iacov de nevastă.
 • * Gen 30:4;
 • 10 Zilpa, roaba Leei, a născut lui Iacov un fiu.
 • 11 „Cu noroc!” a zis Lea. De aceea i-a pus numele Gad (Noroc).
 • 12 Zilpa, roaba Leei, a născut un al doilea fiu lui Iacov.
 • 13 „Ce fericită sunt!” a zis Lea; „căci femeile mă vor numi* fericită.” De aceea i-a pus numele Aşer (Fericit).
 • * Prov 31:28; Luca 1:48;
 • 14 Ruben a ieşit odată afară, pe vremea seceratului grâului, şi a găsit mandragore pe câmp. Le-a adus mamei sale Lea. Atunci, Rahela a zis Leei: „Dă-mi*, te rog, din mandragorele fiului tău.”
 • * Gen 25:30;
 • 15 Ea i-a răspuns: „Nu-ţi ajunge* că mi-ai luat bărbatul, de vrei să iei şi mandragorele fiului meu?” Şi Rahela a zis: „Ei bine! Poate să se culce cu tine în noaptea aceasta pentru mandragorele fiului tău.”
 • * Num 16:9; Num 16:13;
 • 16 Seara, pe când se întorcea Iacov de la câmp, Lea i-a ieşit înainte şi a zis: „La mine ai să vii, căci te-am cumpărat cu mandragorele fiului meu.” Şi în noaptea aceea s-a culcat cu ea.
 • 17 Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rămas însărcinată şi a născut lui Iacov al cincilea fiu.
 • 18 Lea a zis: „M-a răsplătit Dumnezeu, pentru că am dat bărbatului meu pe roaba mea.” De aceea i-a pus numele Isahar (Răsplătire).
 • 19 Lea a rămas iarăşi însărcinată şi a născut un al şaselea fiu lui Iacov.
 • 20 Lea a zis: „Frumos dar mi-a dat Dumnezeu! De data aceasta, bărbatul meu va locui cu mine, căci i-am născut şase fii.” De aceea i-a pus numele Zabulon* (Locuinţă).
 • * Mat 4:13;
 • 21 În urmă, a născut o fată, căreia i-a pus numele Dina (Judecată).
 • 22 Dumnezeu Şi-a adus aminte* de Rahela, a ascultat-o şi a făcut-o să aibă copii.
 • * Gen 8:1; 1 Sam 1:19; Gen 29:31;
 • 23 Ea a rămas însărcinată şi a născut un fiu şi a zis: „Mi-a luat Dumnezeu ocara*!”
 • * 1 Sam 1:6; Isa 4:1; Luca 1:25;
 • 24 Şi i-a pus numele Iosif (Adaos), zicând: „Domnul* să-mi mai adauge un fiu!”
 • * Gen 35:17;
 • Îmbogăţirea lui Iacov
 • 25 După ce a născut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban: „Lasă-mă* să plec, ca să mă duc** acasă, în ţara mea.
 • * Gen 24:54; Gen 24:56; ** Gen 18:33; Gen 31:55; Deut 28:11;
 • 26 Dă-mi nevestele şi copiii, pentru care ţi-am slujit*, şi voi pleca, fiindcă ştii ce slujbă ţi-am făcut.”
 • * Gen 29:20; Gen 29:30;
 • 27 Laban i-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăboveşte; văd bine* că Domnul m-a binecuvântat din** pricina ta;
 • * Gen 39:3; Gen 39:5; ** Gen 26:24;
 • 28 hotărăşte-mi simbria* ta şi ţi-o voi da.”
 • * Gen 29:15;
 • 29 Iacov i-a răspuns: „Ştii* cum ţi-am slujit şi cum ţi-au propăşit vitele cu mine,
 • * Gen 31:6; Gen 31:38-40; Mat 24:45; Tit 2:10;
 • 30 căci puţinul pe care-l aveai înainte de venirea mea a crescut mult şi Domnul te-a binecuvântat oriîncotro am mers eu. Acum, când am să muncesc* şi pentru casa mea?”
 • * 1 Tim 5:8;
 • 31 Laban a zis: „Ce să-ţi dau?” Şi Iacov a răspuns: „Să nu-mi dai nimic. Dacă te învoieşti cu ce-ţi voi spune, îţi voi paşte turma şi mai departe şi o voi păzi.
 • 32 Azi am să trec prin toată turma ta; am să pun deoparte din oi orice miel sein şi pestriţ şi orice miel negru, şi din capre, tot ce este pestriţ şi sein. Aceasta* să fie simbria mea.
 • * Gen 31:8;
 • 33 Iată cum se va dovedi* cinstea mea: de acum încolo, când ai să vii să-mi vezi simbria, tot ce nu va fi sein şi pestriţ între capre şi negru între miei şi se va găsi la mine să fie socotit ca furat.”
 • * Ps 37:6;
 • 34 Laban a zis: „Bine! Fie aşa cum ai zis.”
 • 35 În aceeaşi zi, a pus deoparte ţapii bălţaţi şi pestriţi, toate caprele seine şi pestriţe, toate cele ce aveau alb pe ele şi toţi mieii care erau negri. Le-a dat în mâinile fiilor săi.
 • 36 Apoi a pus o depărtare de trei zile de drum între el şi Iacov, şi Iacov păştea celelalte oi ale lui Laban.
 • 37 Iacov* a luat nuiele verzi de plop, de migdal şi de platan; a despuiat de pe ele fâşii de coajă şi a făcut să se vadă albeaţa care era pe nuiele.
 • * Gen 31:9-12;
 • 38 Apoi a pus nuielele pe care le despuiase de coajă în jgheaburi, în adăpători, sub ochii oilor care veneau să bea, ca, atunci când vor veni să bea, să zămislească.
 • 39 Oile zămisleau uitându-se la nuiele şi făceau miei bălţaţi, seini şi pestriţi.
 • 40 Iacov despărţea mieii aceştia şi abătea feţele oilor din turma lui Laban către cele seine şi bălţate. Şi-a făcut astfel turme deosebite, pe care nu le-a împreunat cu turma lui Laban.
 • 41 Ori de câte ori se înfierbântau oile cele mai tari, Iacov punea nuielele în jgheaburi, sub ochii oilor, ca ele să zămislească uitându-se la nuiele.
 • 42 Când oile erau slabe, nu punea nuielele; aşa că cele slabe erau pentru Laban, iar cele tari, pentru Iacov.
 • 43 Omul acesta s-a îmbogăţit* astfel din ce în ce mai mult; a avut multe** turme, robi şi roabe, cămile şi măgari.
 • * Gen 30:30; ** Gen 13:2; Gen 24:35; Gen 26:13; Gen 26:14;
  Geneza, capitolul 30