Geneza  


Capitolul 32
 • Frica lui Iacov
 • 1 Iacov şi-a văzut de drum şi l-au întâlnit îngerii* lui Dumnezeu.
 • * Ps 91:11; Evr 1:14;
 • 2 Când i-a văzut, Iacov a zis: „Aceasta este tabăra* lui Dumnezeu!” De aceea a pus locului aceluia numele Mahanaim (Tabără îndoită).
 • * Ios 5:14; Ps 103:21; Ps 148:2; Luca 2:13;
 • 3 Iacov a trimis înainte nişte soli la fratele său Esau, în ţara Seir*, în ţinutul lui** Edom.
 • * Gen 33:14; Gen 33:16; ** Gen 36:6-8; Deut 2:5; Ios 24:4;
 • 4 El le-a dat porunca următoare: „Iată* ce să spuneţi domnului meu Esau: ‘Aşa vorbeşte robul tău Iacov: «Am locuit la Laban şi am rămas la el până acum;
 • * Prov 15:1;
 • 5 am* boi, măgari, oi, robi şi roabe şi trimit să dea de ştire lucrul acesta domnului meu, ca** să capăt trecere înaintea ta.»’”
 • * Gen 30:43; ** Gen 33:8; Gen 33:15;
 • 6 Solii s-au întors înapoi la Iacov şi au zis: „Ne-am dus la fratele tău Esau, şi el vine* înaintea ta cu patru sute de oameni.”
 • * Gen 33:1;
 • 7 Iacov s-a înspăimântat* foarte mult şi l-a apucat groaza. A împărţit în două tabere oamenii pe care-i avea cu el, oile, boii şi cămilele
 • * Gen 35:3;
 • 8 şi a zis: „Dacă vine Esau împotriva uneia din tabere şi o bate, tabăra care va rămâne va putea să scape.”
 • Rugăciunea lui Iacov
 • 9 Iacov* a zis: „Dumnezeul** tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac! Tu, Doamne, care mi-ai zis: ‘Întoarce-te în ţara ta şi în locul tău de naştere şi voi îngriji ca să-ţi meargă bine!’
 • * Ps 50:15; ** Gen 28:13; Gen 31:3; Gen 31:13;
 • 10 Eu sunt prea mic pentru toate îndurările* şi pentru toată credincioşia pe care ai arătat-o faţă de robul Tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul** meu, şi iată că acum fac două tabere.
 • * Gen 24:27; ** Iov 8:7;
 • 11 Izbăveşte-mă*, Te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau! Căci mă tem de el, ca să nu vină şi să mă lovească, pe mine, pe mame** şi pe copii.
 • * Ps 59:1; Ps 59:2; ** Osea 10:14;
 • 12 Şi Tu* ai zis: ‘Eu voi îngriji ca să-ţi meargă bine şi-ţi voi face sămânţa ca nisipul mării, care, de mult ce este, nu se poate număra.’”
 • * Gen 28:13-15;
 • Iacov caută să îmblânzească pe Esau
 • 13 Iacov a petrecut noaptea în locul acela. A luat din ce mai avea cu el şi a pus deoparte, ca dar* pentru fratele său Esau:
 • * Gen 43:11; Prov 18:16;
 • 14 două sute de capre şi douăzeci de ţapi, două sute de oi şi douăzeci de berbeci,
 • 15 treizeci de cămile alăptătoare cu mânjii lor, patruzeci de vaci şi zece tauri, douăzeci de măgăriţe şi zece măgăruşi.
 • 16 Le-a dat robilor săi, turmă cu turmă, deosebit, şi a poruncit robilor săi: „Treceţi înaintea mea şi lăsaţi o depărtare între fiecare turmă.”
 • 17 A dat celui dintâi porunca următoare: „Când te va întâlni fratele meu Esau şi te va întreba: ‘Al cui eşti? Unde te duci? Şi a cui este turma aceasta dinaintea ta?’
 • 18 să răspunzi: ‘A robului tău Iacov; ea este un dar trimis domnului meu Esau, şi el însuşi vine în urma noastră.’”
 • 19 A dat aceeaşi poruncă celui de al doilea, celui de al treilea şi tuturor celor ce mânau turmele: „Aşa să vorbiţi domnului meu Esau când îl veţi întâlni.
 • 20 Să spuneţi: ‘Iată, robul tău Iacov vine şi el după noi.’” Căci îşi zicea el: „Îl voi potoli* cu darul acesta care merge înaintea mea; în urmă îl voi vedea faţă în faţă, şi poate că mă va primi cu bunăvoinţă.”
 • * Prov 21:14;
 • 21 Astfel, darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea.
 • 22 Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe şi pe cei unsprezece copii ai lui şi a trecut* vadul Iabocului.
 • * Deut 3:16;
 • 23 I-a luat, i-a trecut pârâul şi a trecut tot ce avea.
 • Lupta lui Iacov. Israel
 • 24 Iacov însă a rămas singur. Atunci, un om s-a luptat* cu el până în revărsatul zorilor.
 • * Osea 12:3; Osea 12:4; Efes 6:12;
 • 25 Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura* coapsei, aşa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu el.
 • * Mat 26:41; 2 Cor 12:7;
 • 26 Omul acela* a zis: „Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te** voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.”
 • * Luca 24:28; ** Osea 12:4;
 • 27 Omul acela i-a zis: „Cum îţi este numele?” „Iacov”, a răspuns el.
 • 28 Apoi a zis: „Numele* tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu), căci ai luptat** cu Dumnezeu şi cu oameni şi ai fost biruitor.”
 • * Gen 35:10; 2 Imp 17:34; ** Osea 12:3; Osea 12:4; Gen 25:31; Gen 27:33;
 • 29 Iacov l-a întrebat: „Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce* Îmi ceri numele?” Şi l-a binecuvântat acolo.
 • * Jud 13:18;
 • 30 Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faţa lui Dumnezeu); „căci”, a zis el, „am* văzut pe Dumnezeu faţă în faţă, şi totuşi am scăpat cu viaţă”.
 • * Gen 16:13; Exod 24:11; Exod 33:20; Deut 5:24; Jud 6:22; Jud 13:22; Isa 6:5;
 • 31 Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov şchiopăta din coapsă.
 • 32 Iată de ce, până în ziua de azi, israeliţii nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână.
  Geneza, capitolul 32