Geneza  


Capitolul 33
 • Împăcarea lui Iacov cu Esau
 • 1 Iacov a ridicat ochii şi s-a uitat, şi iată că Esau* venea cu patru sute de oameni. Atunci a împărţit copiii între Lea, Rahela şi cele două roabe.
 • * Gen 32:6;
 • 2 A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei şi la urmă pe Rahela cu Iosif.
 • 3 El însuşi a trecut înaintea lor şi s-a aruncat* cu faţa la pământ de şapte ori, până ce s-a apropiat de tot de fratele său.
 • * Gen 18:2; Gen 42:6; Gen 43:26;
 • 4 Esau* a alergat înaintea lui, l-a îmbrăţişat, i s-a aruncat** pe grumaz şi l-a sărutat. Şi au plâns.
 • * Gen 32:28; ** Gen 45:14; Gen 45:15;
 • 5 Esau, ridicând ochii, a văzut femeile şi copiii şi a zis: „Cine sunt aceia?” Şi Iacov a răspuns: „Sunt copiii* pe care i-a dat Dumnezeu robului tău.”
 • * Gen 48:9; Ps 127:3; Isa 8:18;
 • 6 Roabele s-au apropiat cu copiii lor şi s-au aruncat cu faţa la pământ.
 • 7 Lea şi copiii ei, de asemenea, s-au apropiat şi s-au aruncat cu faţa la pământ. În urmă s-au apropiat Iosif şi Rahela şi s-au aruncat cu faţa la pământ.
 • 8 Esau a zis: „Ce ai de gând să faci cu toată* tabăra aceea pe care am întâlnit-o?” Şi Iacov a răspuns: „Voiesc să capăt** trecere cu ea înaintea domnului meu.”
 • * Gen 32:16; ** Gen 32:5;
 • 9 Esau a zis: „Eu am din belşug; păstrează, frate, ce este al tău.”
 • 10 Şi Iacov a răspuns: „Nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primeşte darul acesta din mâna mea, căci* m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la Faţa lui Dumnezeu, şi tu m-ai primit cu bunăvoinţă.
 • * Gen 43:3; 2 Sam 3:13; 2 Sam 14:24; 2 Sam 14:28; 2 Sam 14:32; Mat 18:10;
 • 11 Primeşte deci* darul meu care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi şi am de toate.” Astfel a stăruit** de el, şi Esau a primit.
 • * Jud 1:15; 1 Sam 25:27; 1 Sam 30:26; 2 Imp 5:15; ** 2 Imp 5:23;
 • 12 Esau a zis: „Haidem să plecăm şi să pornim la drum; eu voi merge înaintea ta.”
 • 13 Iacov i-a răspuns: „Domnul meu vede că copiii sunt micşori şi am oi şi vaci fătate; dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va pieri.
 • 14 Domnul meu s-o ia înaintea robului său, şi eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, şi la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir*.”
 • * Gen 32:3;
 • 15 Esau a zis: „Vreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei.” Şi Iacov a răspuns: „Pentru ce aceasta? Mi-ajunge să capăt trecere* înaintea ta, domnul meu!”
 • * Gen 34:11; Gen 47:25; Rut 2:13;
 • 16 În aceeaşi zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir.
 • Iacov se aşază la Sihem
 • 17 Iacov a plecat mai departe la Sucot*. Şi-a zidit o casă şi a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele Sucot** (Colibe).
 • * Ios 13:27; Jud 8:5; Ps 60:6; ** Ioan 3:23;
 • 18 La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem*, în ţara Canaan, şi a tăbărât înaintea cetăţii.
 • * Ios 24:1; Jud 9:1;
 • 19 Partea de ogor pe care îşi întinsese cortul a cumpărat-o* de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita1.
 • * Ios 24:32; Ioan 4:5;
 • 20 Şi acolo a ridicat un altar, pe care l-a numit* El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel).
 • * Gen 35:7;
 • 1. Chesita – o măsură de bani.
  Geneza, capitolul 33