Geneza  


Capitolul 35
 • Iacov la Betel
 • 1 Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel*, locuieşte acolo şi ridică acolo un altar Dumnezeului care** ţi S-a arătat când fugeai de fratele tău Esau.”
 • * Gen 28:19; ** Gen 28:13; Gen 27:43;
 • 2 Iacov a zis casei* lui şi tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini** care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,
 • * Gen 18:19; Ios 24:15; ** Gen 31:19; Gen 31:34; Ios 24:2; Ios 24:23; 1 Sam 7:3; Exod 19:10;
 • 3 ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care* m-a ascultat în ziua necazului meu şi** care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.”
 • * Gen 32:7; Gen 32:24; ** Gen 28:20; Gen 31:3; Gen 31:42;
 • 4 Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor şi cerceii* pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul** de lângă Sihem.
 • * Osea 2:13; ** Ios 24:26; Jud 9:6;
 • 5 Apoi au plecat. Groaza* lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile care-i înconjurau, aşa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov.
 • * Exod 15:16; Exod 23:27; Exod 34:24; Deut 11:25; Ios 2:9; Ios 5:1; 1 Sam 14:15; 2 Cron 14:14;
 • 6 Iacov şi toţi cei ce erau cu el au ajuns la Luz*, adică Betel, în ţara Canaan.
 • * Gen 28:19; Gen 28:22;
 • 7 A zidit* acolo un altar şi a numit locul acela El-Betel (Dumnezeul Betelului), căci acolo** i Se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său.
 • * Ecl 5:4; ** Gen 28:13;
 • 8 Debora*, doica Rebecăi, a murit şi a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele: „Stejarul jalei”.
 • * Gen 24:59;
 • 9 Dumnezeu* S-a arătat iarăşi lui Iacov după întoarcerea lui din Padan-Aram şi l-a binecuvântat.
 • * Osea 12:4;
 • 10 Dumnezeu i-a zis: „Numele tău* este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău** va fi Israel.” Şi i-a pus numele Israel.
 • * Gen 17:5; ** Gen 32:28;
 • 11 Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt* Dumnezeul cel Atotputernic. Creşte şi înmulţeşte-te; un neam** şi o mulţime de neamuri se vor naşte din tine şi chiar împăraţi vor ieşi din coapsele tale.
 • * Gen 17:1; Gen 48:3; Gen 48:4; Exod 6:3; ** Gen 17:5; Gen 17:6; Gen 17:16; Gen 28:3; Gen 48:4;
 • 12 Ţie îţi voi da ţara pe* care am dat-o lui Avraam şi lui Isaac şi voi da ţara aceasta seminţei tale după tine.”
 • * Gen 12:7; Gen 13:15; Gen 26:3; Gen 26:4; Gen 28:13;
 • 13 Dumnezeu S-a înălţat* de la el, în locul unde îi vorbise.
 • * Gen 17:22;
 • 14 Şi Iacov a ridicat* un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură şi a turnat untdelemn.
 • * Gen 28:18;
 • 15 Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel*.
 • * Gen 28:19;
 • Moartea Rahelei
 • 16 Apoi au plecat din Betel şi mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile naşterii. A avut o naştere grea
 • 17 şi, în timpul durerilor naşterii, moaşa i-a zis: „Nu te teme, căci* mai ai un fiu!”
 • * Gen 30:24; 1 Sam 4:20;
 • 18 Şi, pe când îşi dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele), dar tatăl său l-a numit Beniamin (Fiul dreptei).
 • 19 Rahela* a murit şi a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata**, sau Betleem.
 • * Gen 48:7; ** Rut 1:2; Rut 4:11; Mica 5:2; Mat 2:6;
 • 20 Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei: acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este* şi azi.
 • * 1 Sam 10:2; 2 Sam 18:18;
 • Fiii lui Iacov
 • 21 Israel a plecat mai departe şi şi-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder*.
 • * Mica 4:8;
 • 22 Pe când locuia Israel în ţinutul acesta, Ruben s-a dus şi s-a culcat* cu Bilha, ţiitoarea tatălui său. Şi Israel a aflat. Fiii lui Iacov erau în număr de doisprezece.
 • * Gen 49:4; 1 Cron 5:1; 2 Sam 16:22; 2 Sam 20:3; 1 Cor 5:1;
 • 23 Fiii Leei: Ruben*, întâiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar şi Zabulon.
 • * Gen 46:8; Exod 1:2;
 • 24 Fiii Rahelei: Iosif şi Beniamin.
 • 25 Fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan şi Neftali.
 • 26 Fiii Zilpei, roaba Leei: Gad şi Aşer. Aceştia sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.
 • Moartea lui Isaac
 • 27 Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre*, la Chiriat-Arba**, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam şi Isaac.
 • * Gen 13:18; Gen 23:2; Gen 23:19; ** Ios 14:15; Ios 15:13;
 • 28 Zilele vieţii lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani.
 • 29 Isaac şi-a dat duhul şi a murit şi a fost* adăugat la poporul său, bătrân şi sătul de zile. Fiii** săi, Esau şi Iacov, l-au îngropat.
 • * Gen 15:15; Gen 25:8; ** Gen 25:9; Gen 49:31;
  Geneza, capitolul 35