Geneza  


Capitolul 37
 • Iosif vândut de fraţii săi
 • 1 Iacov a locuit în ţara Canaan, unde* locuise ca străin tatăl său.
 • * Gen 17:8; Gen 23:4; Gen 28:4; Gen 36:7; Evr 11:9;
 • 2 Iată istoria lui Iacov:Iosif, la vârsta de şaptesprezece ani, păştea oile cu fraţii lui; băiatul acesta era cu fiii Bilhei şi cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Şi Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele*.
 • * 1 Sam 2:22-24;
 • 3 Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse* la bătrâneţe, şi i-a făcut o haină pestriţă1.
 • * Gen 44:20;
 • 4 Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi şi au început să-l* urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească.
 • * Gen 27:41; Gen 49:23;
 • 5 Iosif a visat un vis şi l-a istorisit fraţilor săi, care l-au urât şi mai mult.
 • 6 El le-a zis: „Ia ascultaţi ce vis am visat!
 • 7 Noi* eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului şi iată că snopul meu s-a ridicat şi a stat în picioare, iar snopii voştri l-au înconjurat şi s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui.”
 • * Gen 42:6; Gen 42:9; Gen 43:26; Gen 44:14;
 • 8 Fraţii lui i-au zis: „Doar n-ai să împărăţeşti tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuieşti tu pe noi?” Şi l-au urât şi mai mult din pricina viselor lui şi din pricina cuvintelor lui.
 • 9 Iosif a mai visat un alt vis şi l-a istorisit fraţilor săi. El a zis: „Am mai visat un vis! Soarele*, luna şi unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.”
 • * Gen 46:29;
 • 10 L-a istorisit tatălui său şi fraţilor săi. Tatăl său l-a mustrat şi i-a zis: „Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta şi fraţii* tăi să ne aruncăm cu faţa la pământ înaintea ta?”
 • * Gen 27:29;
 • 11 Fraţii* săi au început să-l pizmuiască, dar tatăl** său a ţinut minte lucrurile acestea.
 • * Fapte 7:9; ** Dan 7:28; Luca 2:19; Luca 2:51;
 • 12 Fraţii lui Iosif se duseseră la Sihem, ca să pască oile tatălui lor.
 • 13 Israel a zis lui Iosif: „Fraţii tăi pasc oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, sunt gata”, a răspuns el.
 • 14 Israel i-a zis: „Du-te, rogu-te, şi vezi dacă fraţii tăi sunt sănătoşi şi dacă oile sunt bine şi adu-mi veşti.” L-a trimis astfel din Valea Hebronului* şi Iosif a ajuns la Sihem.
 • * Gen 35:27;
 • 15 Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: „Ce cauţi?”
 • 16 „Caut pe fraţii mei”, a răspuns Iosif. „Spune-mi*, te rog, unde pasc ei oile?”
 • * Cant 1:7;
 • 17 Şi omul acela a zis: „Au plecat de aici, căci i-am auzit spunând: ‘Haidem la Dotan*.’” Iosif s-a dus după fraţii săi şi i-a găsit la Dotan.
 • * 2 Imp 6:13;
 • 18 Ei l-au zărit de departe şi, până să se apropie de ei, s-au sfătuit* să-l omoare.
 • * 1 Sam 19:1; Ps 31:13; Ps 37:12; Ps 37:32; Ps 94:21; Mat 27:1; Marc 14:1; Ioan 11:53; Fapte 23:12;
 • 19 Ei au zis unul către altul: „Iată că vine făuritorul de vise!
 • 20 Veniţi acum, să-l* omorâm şi să-l aruncăm într-una din aceste gropi; vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică şi vom vedea ce se va alege de visele lui.”
 • * Prov 1:11; Prov 1:16; Prov 6:17; Prov 27:4;
 • 21 Ruben* a auzit lucrul acesta şi l-a scos din mâinile lor. El a zis: „Să nu-i luăm viaţa!”
 • * Gen 42:22;
 • 22 Ruben le-a zis: „Să nu vărsaţi sânge, ci mai bine aruncaţi-l în groapa aceasta care este în pustie şi nu puneţi mâna pe el.” Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor şi să-l aducă înapoi la tatăl său.
 • 23 Când a ajuns Iosif la fraţii săi, aceştia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriţă pe care o avea pe el.
 • 24 L-au luat şi l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală: nu era apă în ea.
 • 25 Apoi* au şezut să mănânce. Ridicându-şi ochii, au văzut o ceată** de ismaeliţi venind din Galaad; cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător şi smirnă, pe care le duceau în Egipt.
 • * Prov 30:20; Amos 6:6; ** Gen 37:28; Gen 37:36; Ier 8:22;
 • 26 Atunci, Iuda a zis fraţilor săi: „Ce vom câştiga să ucidem pe fratele nostru şi să-i ascundem* sângele?
 • * Gen 4:10; Gen 37:20; Iov 16:18;
 • 27 Veniţi mai bine să-l vindem ismaeliţilor şi să nu punem mâna* pe el, căci este fratele** nostru, carne din carnea noastră.” Şi fraţii lui l-au ascultat.
 • * 1 Sam 18:17; ** Gen 42:21; Gen 29:14;
 • 28 La trecerea negustorilor madianiţi*, au tras şi au scos pe Iosif afară din groapă şi l-au vândut** cu douăzeci de sicli de argint ismaeliţilor, care l-au dus în Egipt.
 • * Jud 6:3; ** Gen 45:4; Gen 45:5; Ps 105:17; Fapte 7:9; Mat 27:9;
 • Jalea lui Iacov
 • 29 Ruben s-a întors la groapă şi iată că Iosif nu mai era în groapă. El şi-a rupt* hainele,
 • * Iov 1:20;
 • 30 s-a întors la fraţii săi şi a zis: „Băiatul nu mai este*! Ce mă voi face eu?”
 • * Gen 42:13; Gen 42:36; Ier 31:15;
 • 31 Ei au luat atunci haina* lui Iosif şi, junghiind un ţap, i-au înmuiat haina în sânge.
 • * Gen 37:23;
 • 32 Au trimis tatălui lor haina cea pestriţă, punând să-i spună: „Iată ce am găsit! Vezi dacă este haina fiului tău sau nu.”
 • 33 Iacov a cunoscut-o şi a zis: „Este haina fiului meu! O fiară* sălbatică l-a mâncat! Da, Iosif a fost făcut bucăţi!”
 • * Gen 37:20; Gen 44:28;
 • 34 Şi şi-a rupt* hainele, şi-a pus un sac pe coapse şi a jelit multă vreme pe fiul său.
 • * Gen 37:29; 2 Sam 3:31;
 • 35 Toţi fiii şi toate fiicele lui au venit* ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: „Plângând** mă voi coborî la fiul meu, în Locuinţa morţilor.” Şi plângea astfel pe fiul său.
 • * 2 Sam 12:17; ** Gen 42:38; Gen 44:29; Gen 44:31;
 • 36 Madianiţii* l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, şi anume căpetenia străjerilor.
 • * Gen 39:1;
 • 1. Sau: o haină lungă, cu mâneci.
  Geneza, capitolul 37