Geneza  


Capitolul 39
 • Iosif în Egipt
 • 1 Iosif a fost dus în Egipt, şi Potifar*, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat** de la ismaeliţii care-l aduseseră acolo.
 • * Gen 37:36; Ps 105:17; ** Gen 37:28;
 • 2 Domnul* a fost cu Iosif, aşa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul.
 • * Gen 39:21; Gen 21:22; Gen 26:24; Gen 26:28; Gen 28:15; 1 Sam 16:18; 1 Sam 18:14; 1 Sam 18:28; Fapte 7:9;
 • 3 Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el şi că Domnul făcea* să-i meargă bine ori de ce se apuca.
 • * Ps 1:3;
 • 4 Iosif* a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai-mare peste** casa lui şi i-a încredinţat tot ce avea.
 • * Gen 18:3; Gen 19:19; Gen 39:21; ** Gen 24:2;
 • 5 De îndată ce Potifar l-a pus mai-mare peste casa lui şi peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat* casa egipteanului din pricina lui Iosif, şi binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el: fie acasă, fie la câmp.
 • * Gen 30:27;
 • 6 Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea şi n-avea altă grijă decât să mănânce şi să bea. Dar Iosif era frumos la statură* şi plăcut la chip.
 • * 1 Sam 16:12;
 • Fecioria lui Iosif
 • 7 După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif şi a zis: „Culcă-te* cu mine!”
 • * 2 Sam 13:11;
 • 8 El n-a voit şi a zis nevestei stăpânului său: „Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă şi mi-a dat pe mână tot ce are.
 • 9 El nu este mai mare decât mine în casa aceasta şi nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că eşti nevasta lui. Cum* aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc** împotriva lui Dumnezeu?”
 • * Prov 6:29; Prov 6:32; ** Gen 20:6; Lev 6:2; 2 Sam 12:13; Ps 51:4;
 • 10 Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce şi să se împreune cu ea.
 • 11 Într-o zi, când intrase în casă ca să-şi facă lucrul şi când nu era acolo niciunul din oamenii casei,
 • 12 ea* l-a apucat de haină, zicând: „Culcă-te cu mine!” El i-a lăsat haina în mână şi a fugit afară din casă.
 • * Prov 7:13;
 • 13 Când a văzut ea că-i lăsase haina în mână şi fugise afară,
 • 14 a chemat oamenii din casă şi le-a zis: „Vedeţi, ne-a adus un evreu ca să-şi bată joc de noi! Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am ţipat în gura mare.
 • 15 Şi, când a văzut că ridic glasul şi strig, şi-a lăsat haina lângă mine şi a fugit afară.”
 • 16 Şi a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui.
 • 17 Atunci i-a vorbit* astfel: „Robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-şi bată joc de mine.
 • * Exod 23:1; Ps 120:3;
 • 18 Şi cum am ridicat glasul şi am ţipat, şi-a lăsat haina lângă mine şi a fugit afară.”
 • 19 După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care-i zicea: „Iată ce mi-a făcut robul tău”, stăpânul lui Iosif s-a mâniat* foarte tare.
 • * Prov 6:34; Prov 6:35;
 • 20 A luat pe Iosif şi l-a aruncat* în temniţă**, în locul unde erau închişi întemniţaţii împăratului, şi astfel Iosif a stat acolo, în temniţă.
 • * Ps 105:18; 1 Pet 2:19; ** Gen 40:3; Gen 40:15; Gen 41:14;
 • Iosif în temniţă
 • 21 Domnul a fost cu Iosif şi Şi-a întins bunătatea peste el. L-a făcut* să capete trecere înaintea mai-marelui temniţei.
 • * Exod 3:21; Exod 11:3; Exod 12:36; Ps 106:46; Prov 16:7; Dan 1:9; Fapte 7:9; Fapte 7:10;
 • 22 Şi mai-marele temniţei a pus* sub privegherea lui pe toţi întemniţaţii care erau în temniţă. Şi nimic nu se făcea acolo decât prin el.
 • * Gen 40:3; Gen 40:4;
 • 23 Mai-marele temniţei nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul* era cu el. Şi Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea.
 • * Gen 39:2; Gen 39:3;
  Geneza, capitolul 39