Geneza  


Capitolul 40
 • Iosif tâlcuieşte visele în temniţă
 • 1 După câtăva vreme, s-a întâmplat că paharnicul* şi pitarul împăratului Egiptului au supărat pe stăpânul lor, împăratul Egiptului.
 • * Neem 1:11;
 • 2 Faraon s-a mâniat* pe cei doi dregători ai săi: pe mai-marele paharnicilor şi pe mai-marele pitarilor.
 • * Prov 16:14;
 • 3 Şi* i-a pus sub pază în casa căpeteniei străjerilor, în temniţă, în locul unde fusese închis Iosif.
 • * Gen 39:20; Gen 39:23;
 • 4 Căpetenia străjerilor i-a pus sub supravegherea lui Iosif, care făcea de slujbă lângă ei, şi au stat mai multă vreme în temniţă.
 • 5 Paharnicul şi pitarul împăratului Egiptului, care erau închişi în temniţă, au visat într-o noapte amândoi câte un vis, şi anume fiecare câte un vis care putea să capete o tălmăcire deosebită.
 • 6 Iosif, când a venit dimineaţa la ei, s-a uitat la ei şi i-a văzut trişti.
 • 7 Atunci a întrebat pe dregătorii lui Faraon, care erau cu el în temniţa stăpânului său, şi le-a zis: „Pentru ce aveţi o faţă aşa de posomorâtă azi?”
 • 8 Ei i-au răspuns: „Am* visat un vis şi nu este nimeni care să-l tălmăcească.” Iosif le-a zis: „Tălmăcirile** sunt ale lui Dumnezeu. Istorisiţi-mi dar visul vostru.”
 • * Gen 41:15; ** Gen 41:16; Dan 2:11; Dan 2:28; Dan 2:47;
 • 9 Mai-marele paharnicilor şi-a istorisit lui Iosif visul şi i-a zis: „În visul meu, se făcea că înaintea mea era o viţă.
 • 10 Viţa aceasta avea trei mlădiţe. Când a început să dea lăstari, i s-a deschis floarea, şi ciorchinele au făcut struguri copţi.
 • 11 Paharul lui Faraon era în mâna mea. Eu am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraon şi am pus paharul în mâna lui Faraon.”
 • 12 Iosif i-a zis: „Iată* tălmăcirea visului. Cele trei mlădiţe** sunt trei zile.
 • * Gen 40:18; Gen 41:12; Gen 41:52; Jud 7:14; Dan 2:36; Dan 4:19; ** Gen 41:26;
 • 13 Peste trei zile, Faraon te* va scoate din temniţă, te va pune iarăşi în slujba ta şi vei pune iarăşi paharul în mâna lui Faraon, cum obişnuiai mai înainte, când erai paharnicul lui.
 • * 2 Imp 25:27; Ps 3:3; Ier 52:31;
 • 14 Dar adu-ţi aminte* şi de mine când vei fi fericit şi arată, rogu-te, bunătate** faţă de mine; pune o vorbă bună pentru mine la Faraon şi scoate-mă din casa aceasta.
 • * Luca 23:42; ** Ios 2:12; 1 Sam 20:14; 1 Sam 20:15; 2 Sam 9:1; 1 Imp 2:7;
 • 15 Căci am fost luat cu sila din ţara evreilor şi chiar aici* n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniţă.”
 • * Gen 39:20;
 • 16 Mai-marele pitarilor, văzând că Iosif dăduse o tălmăcire îmbucurătoare, a zis: „Iată, şi în visul meu se făcea că port trei coşuri cu pâine albă pe capul meu.
 • 17 În coşul de deasupra de tot erau tot felul de bucate pentru Faraon – prăjituri coapte în cuptor – şi păsările mâncau din coşul care era deasupra de tot, pe capul meu.”
 • 18 Iosif a răspuns şi a zis: „Iată-i* tălmăcirea. Cele trei coşuri sunt trei zile.
 • * Gen 40:12;
 • 19 Peste trei zile*, Faraon îţi va lua capul, te va spânzura de un lemn, şi carnea ţi-o vor mânca păsările.”
 • * Gen 40:13;
 • 20 A treia zi, era ziua naşterii* lui Faraon. El a dat un ospăţ** tuturor slujitorilor săi şi a scos afară din temniţă pe mai-marele paharnicilor şi pe mai-marele pitarilor, în faţa slujitorilor săi:
 • * Mat 14:6; ** Marc 6:21; Gen 40:13; Gen 40:19; Mat 25:19;
 • 21 pe mai-marele paharnicilor l-a pus* iarăşi în slujba lui de paharnic, ca să pună paharul** în mâna lui Faraon,
 • * Gen 40:13; ** Neem 2:1;
 • 22 iar pe mai-marele pitarilor l-a spânzurat*, după tălmăcirea pe care le-o dăduse Iosif.
 • * Gen 40:19;
 • 23 Mai-marele paharnicilor nu* s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat.
 • * Iov 19:14; Ps 31:12; Ecl 9:15; Ecl 9:16; Amos 6:6;
  Geneza, capitolul 40