Geneza  


Capitolul 41
 • Iosif tâlcuieşte visele lui Faraon
 • 1 După doi ani, Faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râu (Nil).
 • 2 Şi iată că şapte vaci frumoase la vedere şi grase la trup s-au suit din râu şi au început să pască prin mlaştini.
 • 3 După ele s-au mai suit din râu alte şapte vaci, urâte la vedere şi slabe la trup, şi s-au aşezat lângă ele, pe marginea râului.
 • 4 Vacile urâte la vedere şi slabe la trup au mâncat pe cele şapte vaci frumoase la vedere şi grase la trup. Şi Faraon s-a trezit.
 • 5 A adormit din nou şi a visat un al doilea vis. Se făcea că şapte spice de grâu grase şi frumoase au crescut pe acelaşi pai.
 • 6 Şi după ele au răsărit alte şapte spice, slabe şi arse de vântul de răsărit.
 • 7 Spicele slabe au înghiţit pe cele şapte spice grase şi pline. Şi Faraon s-a trezit. Iată visul.
 • 8 Dimineaţa, Faraon s-a tulburat* şi a trimis să cheme pe toţi magii** şi pe toţi înţelepţii Egiptului. Le-a istorisit visele lui. Dar nimeni n-a putut să le tălmăcească lui Faraon.
 • * Dan 2:1; Dan 4:5; Dan 4:19; ** Exod 7:11; Exod 7:22; Isa 29:14; Dan 1:20; Dan 2:2; Dan 4:7; Mat 2:1;
 • 9 Atunci, mai-marele paharnicilor a luat cuvântul şi a zis lui Faraon: „Mi-aduc aminte astăzi de greşeala mea.
 • 10 Faraon se mâniase* pe slujitorii lui şi mă aruncase** în temniţă, în casa căpeteniei străjerilor, pe mine şi pe mai-marele pitarilor.
 • * Gen 40:2; Gen 40:3; ** Gen 39:20;
 • 11 Amândoi am* visat câte un vis în aceeaşi noapte, şi anume fiecare din noi a visat un vis care a primit o tălmăcire deosebită.
 • * Gen 40:5;
 • 12 Era acolo cu noi un tânăr evreu, rob* al căpeteniei străjerilor. I-am istorisit visele noastre, şi el ni le-a tălmăcit** şi ne-a spus întocmai ce înseamnă visul fiecăruia.
 • * Gen 37:36; ** Gen 40:12;
 • 13 Lucrurile s-au întâmplat întocmai după* tălmăcirea pe care ne-o dăduse el. Pe mine, Faraon m-a pus iarăşi în slujba mea, iar pe mai-marele pitarilor l-a spânzurat.”
 • * Gen 40:22;
 • 14 Faraon* a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos** în grabă din temniţă. Iosif s-a ras, şi-a schimbat hainele şi s-a dus la Faraon.
 • * Ps 105:20; ** Dan 2:25; 1 Sam 2:8; Ps 113:7; Ps 113:8;
 • 15 Faraon a zis lui Iosif: „Am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci şi am* aflat că tu tălmăceşti un vis îndată după ce l-ai auzit.”
 • * Gen 41:12; Ps 25:14; Dan 5:16;
 • 16 Iosif a răspuns lui Faraon: „Nu eu*! Dumnezeu** este Acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon!”
 • * Dan 2:30; Fapte 3:12; 2 Cor 3:5; ** Gen 40:8; Dan 2:22; Dan 2:28; Dan 2:47; Dan 4:2;
 • 17 Faraon a început să istorisească atunci lui Iosif: „În visul meu*, se făcea că stăteam pe malul râului.
 • * Gen 41:1;
 • 18 Şi deodată, şapte vaci grase la trup şi frumoase la chip s-au suit din râu şi au început să pască prin mlaştini.
 • 19 După ele, s-au suit alte şapte vaci slabe, foarte urâte la chip şi sfrijite: n-am mai văzut altele aşa de urâte în toată ţara Egiptului.
 • 20 Vacile cele sfrijite şi slabe au mâncat pe cele şapte vaci dintâi, care erau grase.
 • 21 Le-au înghiţit, fără să se poată cunoaşte că intraseră în pântecele lor; ba încă înfăţişarea lor era tot aşa de urâtă ca mai înainte. Şi m-am deşteptat.
 • 22 Am mai văzut în vis şapte spice pline şi frumoase, care creşteau pe acelaşi pai.
 • 23 Şi după ele au răsărit şapte spice goale, slabe, arse de vântul de răsărit.
 • 24 Spicele slabe au înghiţit pe cele şapte spice frumoase. Am spus aceste lucruri magilor*, dar nimeni nu mi le-a putut tălmăci.”
 • * Gen 41:8; Dan 4:7;
 • 25 Iosif a zis lui Faraon: „Ce a visat Faraon înseamnă un singur lucru: Dumnezeu* a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă.
 • * Dan 2:28; Dan 2:29; Dan 2:45; Apoc 4:1;
 • 26 Cele şapte vaci frumoase înseamnă şapte ani şi cele şapte spice frumoase înseamnă şapte ani: este un singur vis.
 • 27 Cele şapte vaci sfrijite şi urâte, care se suiau după cele dintâi, înseamnă şapte ani, şi cele şapte spice goale, arse de vântul de răsărit, vor fi şapte ani* de foamete.
 • * 2 Imp 8:1;
 • 28 Astfel, după cum am spus lui Faraon, Dumnezeu a arătat lui Faraon ce are* să facă.
 • * Gen 41:25;
 • 29 Iată, vor fi şapte* ani de mare belşug în toată ţara Egiptului.
 • * Gen 41:47;
 • 30 După ei, vor veni* şapte ani de foamete, aşa că se va uita tot belşugul acesta în ţara Egiptului, şi foametea** va topi ţara.
 • * Gen 41:54; ** Gen 47:13;
 • 31 Foametea aceasta care va urma va fi aşa de mare că nu se va mai cunoaşte belşugul în ţară.
 • 32 Cât priveşte faptul că Faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul este hotărât* din partea lui Dumnezeu şi că Dumnezeu Se va grăbi să-l aducă la îndeplinire.
 • * Num 23:19; Isa 46:10; Isa 46:11;
 • 33 Acum, Faraon să aleagă un om priceput şi înţelept şi să-l pună în fruntea ţării Egiptului.
 • 34 Faraon să pună prefecţi în ţară, ca să ridice* o cincime din roadele Egiptului în timpul celor şapte ani de belşug.
 • * Prov 6:6-8;
 • 35 Să se strângă* toate bucatele din aceşti ani buni care au să vină; să se facă, la îndemâna lui Faraon, grămezi de grâu, provizii în cetăţi, şi să le păzească.
 • * Gen 41:48;
 • 36 Bucatele acestea vor fi provizia ţării pentru cei şapte ani de foamete care vor veni în ţara Egiptului, pentru ca ţara să nu fie prăpădită* de foamete.”
 • * Gen 47:15; Gen 47:19;
 • Înălţarea lui Iosif
 • 37 Cuvintele* acestea au plăcut lui Faraon şi tuturor slujitorilor lui.
 • * Ps 105:19; Fapte 7:10;
 • 38 Şi Faraon a zis slujitorilor săi: „Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care* să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?”
 • * Num 27:18; Iov 32:8; Prov 2:6; Dan 4:8; Dan 4:18; Dan 5:11; Dan 5:14; Dan 6:3;
 • 39 Şi Faraon a zis lui Iosif: „Fiindcă Dumnezeu ţi-a făcut cunoscute toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput şi atât de înţelept ca tine.
 • 40 Te pun* mai-mare peste casa mea şi tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunul meu de domnie mă va ridica mai presus de tine.”
 • * Ps 105:21; Ps 105:22; Fapte 7:10;
 • 41 Faraon a zis lui Iosif: „Uite, îţi dau* stăpânire peste toată ţara Egiptului.”
 • * Dan 6:3;
 • 42 Faraon şi-a scos* inelul din deget şi l-a pus în degetul lui Iosif; l-a îmbrăcat** cu haine de in subţire şi i-a pus un lanţ de aur la gât.
 • * Estera 3:10; Estera 8:2; Estera 8:8; ** Estera 8:15; Dan 5:7; Dan 5:29;
 • 43 L-a suit în carul care venea după al lui şi strigau* înaintea lui: „În genunchi!” Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată ţara Egiptului.
 • * Estera 6:9; Gen 42:6; Gen 45:8; Gen 45:26; Fapte 7:10;
 • 44 Şi a mai zis lui Iosif: „Eu sunt Faraon! Dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul, în toată ţara Egiptului.”
 • 45 Faraon a pus lui Iosif numele: Ţafnat-Paeneah (Descoperitor de taine) şi i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On. Şi Iosif a pornit să cerceteze ţara Egiptului.
 • 46 Iosif era în vârstă de treizeci de ani când s-a înfăţişat* înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, şi a plecat de la Faraon şi a străbătut toată ţara Egiptului.
 • * 1 Sam 16:21; 1 Imp 12:6; 1 Imp 12:8; Dan 1:19;
 • 47 În timpul celor şapte ani de rod, pământul a dat bucate din belşug.
 • 48 Iosif a strâns toate bucatele din aceşti şapte ani de belşug în ţara Egiptului. A făcut provizii în cetăţi, punând în fiecare cetate bucatele de pe câmpul de primprejur.
 • 49 Iosif a strâns grâu ca nisipul* mării, atât de mult, că au încetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură.
 • * Gen 22:17; Jud 7:12; 1 Sam 13:5; Ps 78:27;
 • Iosif strânge bucate în Egipt
 • 50 Înaintea anilor de foamete, i s-au născut lui Iosif* doi fii, pe care i-a născut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On.
 • * Gen 46:20; Gen 48:5;
 • 51 Iosif a pus întâiului născut numele Manase (Uitare); „căci”, a zis el, „Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele şi toată casa tatălui meu”.
 • 52 Şi celui de al doilea i-a pus numele Efraim (Rodire); „căci”, a zis el, „Dumnezeu m-a făcut* roditor în ţara întristării mele”.
 • * Gen 49:22;
 • 53 Cei şapte ani de belşug care au fost în ţara Egiptului au trecut
 • 54 şi au început* să vină cei şapte ani de foamete, aşa cum** vestise Iosif. În toate ţările era foamete, dar în toată ţara Egiptului era pâine.
 • * Ps 105:16; Fapte 7:11; ** Gen 41:30;
 • 55 Când a flămânzit, în sfârşit, toată ţara Egiptului, poporul a strigat la Faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egiptenilor: „Duceţi-vă la Iosif şi faceţi ce vă va spune el.”
 • 56 Foametea bântuia în toată ţara. Iosif a deschis toate locurile cu provizii şi a vândut* grâu egiptenilor. Foametea creştea din ce în ce mai mult în ţara Egiptului.
 • * Gen 42:6; Gen 47:14; Gen 47:24;
 • 57 Şi din toate ţările* venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate ţările era foamete mare.
 • * Deut 9:28;
  Geneza, capitolul 41