Geneza  


Capitolul 42
 • Fraţii lui Iosif
 • 1 Când a auzit Iacov* că este grâu în Egipt, a zis fiilor săi: „Pentru ce staţi şi vă uitaţi unii la alţii?”
 • * Fapte 7:12;
 • 2 Şi a zis: „Iată, aud că este grâu în Egipt; coborâţi-vă şi cumpăraţi-ne grâu de acolo, ca să trăim* şi să nu murim.”
 • * Gen 43:8; Ps 118:17; Isa 38:1;
 • 3 Zece fraţi ai lui Iosif s-au coborât în Egipt ca să cumpere grâu.
 • 4 Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să* nu i se întâmple vreo nenorocire.
 • * Gen 42:38;
 • 5 Fiii lui Israel au venit să cumpere şi ei grâu, împreună cu cei ce veneau pentru acelaşi lucru, căci în Canaan* era foamete.
 • * Fapte 7:11;
 • Întâia călătorie a fiilor lui Iacov în Egipt
 • 6 Iosif era mai-mare în ţară; el vindea grâu la tot poporul din ţară*. Fraţii lui Iosif au venit şi s-au aruncat** cu faţa la pământ înaintea lui.
 • * Gen 41:41; ** Gen 37:7;
 • 7 Iosif, cum a văzut pe fraţii săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin, le-a vorbit aspru şi le-a zis: „De unde veniţi?” Ei au răspuns: „Venim din ţara Canaan ca să cumpărăm merinde.”
 • 8 Iosif a cunoscut pe fraţii săi, dar ei nu l-au cunoscut.
 • 9 Iosif şi-a adus aminte* de visele pe care le visase cu privire la ei şi le-a zis: „Voi sunteţi iscoade; aţi venit numai ca să cercetaţi locurile slabe ale ţării.”
 • * Gen 37:5; Gen 37:9;
 • 10 Ei i-au răspuns: „Nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană.
 • 11 Noi toţi suntem fiii aceluiaşi om; suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade.”
 • 12 El le-a zis: „Ba nu, aţi venit să cercetaţi locurile slabe ale ţării.”
 • 13 Ei au răspuns: „Noi, robii tăi, suntem doisprezece fraţi, fii ai aceluiaşi om, din ţara Canaan; şi, iată, cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este* în viaţă.”
 • * Gen 37:30; Gen 44:20; Plang 5:7;
 • 14 Iosif le-a zis: „V-am spus că sunteţi iscoade.
 • 15 Iată cum veţi fi încercaţi. Pe viaţa* lui Faraon că nu veţi ieşi de aici până nu va veni fratele vostru cel tânăr!
 • * 1 Sam 1:26; 1 Sam 17:55;
 • 16 Trimiteţi pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneţi la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare şi voi şti dacă adevărul este cu voi sau nu; altfel, pe viaţa lui Faraon că sunteţi nişte iscoade.”
 • 17 Şi i-a aruncat pe toţi trei zile în temniţă.
 • 18 A treia zi, Iosif le-a zis: „Faceţi lucrul acesta, şi veţi trăi. Eu* mă tem de Dumnezeu!
 • * Lev 25:43; Neem 5:15;
 • 19 Dacă sunteţi oameni de treabă, să rămână unul din fraţii voştri închis în temniţa voastră, iar ceilalţi plecaţi, luaţi grâu ca să vă hrăniţi familiile
 • 20 şi aduceţi-mi* pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare şi să scăpaţi de moarte.” Şi aşa au făcut.
 • * Gen 42:34; Gen 44:23; Gen 48:5;
 • 21 Ei au zis atunci unul către altul: „Da, am fost vinovaţi* faţă de fratele nostru, căci am văzut neliniştea sufletului lui când ne ruga, şi nu l-am ascultat! Pentru aceea** vine peste noi necazul acesta.”
 • * Iov 36:8; Iov 36:9; Osea 5:15; ** Prov 21:13; Mat 7:2;
 • 22 Ruben a luat cuvântul şi le-a zis: „Nu vă spuneam* eu să nu faceţi o astfel de nelegiuire faţă de băiatul acesta? Dar n-aţi ascultat. Acum iată că ni se cere** socoteală pentru sângele lui.”
 • * Gen 37:21; ** Gen 9:5; 1 Imp 2:32; 2 Cron 24:22; Ps 9:12; Luca 11:50; Luca 11:51;
 • 23 Ei nu ştiau că Iosif îi înţelegea, căci vorbea cu ei printr-un tălmaci.
 • 24 Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors şi le-a vorbit, apoi a luat dintre ei pe Simeon şi a pus să-l lege cu lanţuri în faţa lor.
 • Întoarcerea fraţilor lui Iosif
 • 25 Iosif a poruncit să li se umple sacii cu grâu, să pună argintul fiecăruia în sacul lui şi să li se dea merinde pentru drum. Şi aşa* s-a făcut.
 • * Mat 5:44; Rom 12:17; Rom 12:20; Rom 12:21;
 • 26 Ei şi-au încărcat grâul pe măgari şi au plecat.
 • 27 Unul* dintre ei şi-a deschis sacul ca să dea nutreţ măgarului în locul unde au rămas peste noapte. A văzut argintul la gura sacului
 • * Gen 43:21;
 • 28 şi a zis fraţilor săi: „Argintul meu mi s-a dat înapoi şi iată-l în sacul meu.” Atunci li s-a tăiat inima şi au zis unul altuia, tremurând: „Ce ne-a făcut Dumnezeu?”
 • 29 S-au întors la tatăl lor Iacov, în ţara Canaan, şi i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis:
 • 30 „Omul acela, care este domnul ţării, ne-a vorbit* aspru şi ne-a luat drept iscoade.
 • * Gen 42:7;
 • 31 Noi i-am spus: ‘Suntem oameni de treabă, nu suntem iscoade.
 • 32 Suntem doisprezece fraţi, fii ai tatălui nostru; unul nu mai este, şi cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru în ţara Canaan.’
 • 33 Şi omul acela, care este domnul ţării, ne-a zis: ‘Iată cum* voi cunoaşte dacă sunteţi oameni de treabă. Lăsaţi la mine pe unul din fraţii voştri, luaţi merinde pentru familiile voastre, plecaţi
 • * Gen 42:15; Gen 42:19; Gen 42:20;
 • 34 şi aduceţi-mi pe fratele vostru cel tânăr. Voi şti astfel că nu sunteţi iscoade, ci sunteţi oameni de treabă; apoi vă voi da înapoi pe fratele vostru şi veţi putea să străbateţi* ţara în voie.’”
 • * Gen 34:10;
 • 35 Când şi-au golit sacii, iată că legătura* cu argintul fiecăruia era în sacul lui. Ei şi tatăl lor au văzut legăturile cu argintul şi s-au temut.
 • * Gen 34:21;
 • 36 Tatăl lor Iacov le-a zis: „Voi mă lipsiţi* de copii: Iosif nu mai este, Simeon nu mai este şi voiţi să luaţi şi pe Beniamin. Toate acestea pe mine mă lovesc!”
 • * Gen 43:14;
 • 37 Ruben a zis tatălui său: „Să-mi omori pe amândoi fiii mei dacă nu-ţi voi aduce înapoi pe Beniamin; dă-l în mâna mea şi ţi-l voi aduce înapoi.”
 • 38 Iacov a zis: „Fiul meu nu se poate coborî împreună cu voi; căci fratele* lui a murit şi el a rămas singur; dacă i s-ar întâmpla vreo nenorocire** în călătoria pe care o faceţi, cu durere îmi veţi coborî perii mei cei albi în Locuinţa morţilor.”
 • * Gen 42:13; Gen 37:33; Gen 44:28; ** Gen 42:4; Gen 44:29; Gen 37:35; Gen 44:31;
  Geneza, capitolul 42