Geneza  


Capitolul 46
 • Sosirea şi aşezarea familiei lui Iacov în Egipt
 • 1 Israel a plecat cu tot ce avea. A ajuns la Beer-Şeba* şi a adus jertfe Dumnezeului** tatălui său Isaac.
 • * Gen 21:31; Gen 21:33; Gen 28:10; ** Gen 26:24; Gen 26:25; Gen 28:13; Gen 31:42;
 • 2 Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie* noaptea şi a zis: „Iacove! Iacove!” Israel a răspuns: „Iată-mă!”
 • * Gen 15:1; Iov 33:14; Iov 33:15;
 • 3 Şi Dumnezeu a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul* tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face** să ajungi un neam mare.
 • * Gen 28:13; ** Gen 12:2; Deut 26:5;
 • 4 Eu Însumi* Mă voi coborî cu tine în Egipt şi Eu Însumi te voi scoate** iarăşi de acolo, iar Iosif îţi va închide ochii.”
 • * Gen 28:15; Gen 48:21; ** Gen 15:16; Gen 50:13; Gen 50:24; Gen 50:25; Exod 3:8; Gen 50:1;
 • 5 Iacov* a părăsit Beer-Şeba şi fiii lui Israel au pus pe tatăl lor Iacov, cu copilaşii şi nevestele lor, în carele** pe care le trimisese Faraon ca să-l ducă.
 • * Fapte 7:15; ** Gen 45:19; Gen 45:21;
 • 6 Şi-au luat şi turmele, şi averile pe care le agonisiseră în ţara Canaanului. Şi Iacov s-a dus în Egipt* cu toată familia lui.
 • * Deut 26:5; Ios 24:4; Ps 105:23; Isa 52:4;
 • 7 A luat cu el în Egipt pe fiii lui şi pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui şi pe fiicele fiilor lui şi pe toată familia lui.
 • Copiii lui Israel
 • 8 Iată* numele fiilor lui Israel care au venit în Egipt.Iacov şi fiii lui.Întâiul născut al lui Iacov: Ruben**.
 • * Exod 1:1; Exod 6:14; ** Num 26:5; 1 Cron 5:1;
 • 9 Fiii lui Ruben: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.
 • 10 Fiii* lui Simeon: Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin şi Ţohar, şi Saul, fiu dintr-o femeie canaanită.
 • * Exod 6:15; 1 Cron 4:24;
 • 11 Fiii lui Levi*: Gherşon, Chehat şi Merari.
 • * 1 Cron 6:1; 1 Cron 6:16;
 • 12 Fiii lui Iuda*: Er, Onan, Şela, Pereţ şi Zarah, dar Er** şi Onan au murit în ţara Canaanului. Fiii lui Pereţ au fost: Heţron şi Hamul.
 • * 1 Cron 2:3; 1 Cron 4:21; ** Gen 38:3; Gen 38:7; Gen 38:10; Gen 38:29; 1 Cron 2:5;
 • 13 Fiii lui* Isahar: Tola, Puva, Iov şi Şimron.
 • * 1 Cron 7:1;
 • 14 Fiii lui Zabulon: Sered, Elon şi Iahleel.
 • 15 Aceştia sunt fiii pe care i-a născut lui Iacov Lea în Padan-Aram, împreună cu fiică-sa Dina. Fiii şi fiicele lui alcătuiau în totul treizeci şi trei de inşi.
 • 16 Fiii lui Gad: Ţifion*, Haghi, Şuni, Eţbon, Eri, Arodi şi Areeli.
 • * Num 26:15;
 • 17 Fiii lui Aşer*: Imna, Işva, Işvi şi Beria, şi Serah, sora lor. Şi fiii lui Beria: Heber şi Malchiel.
 • * 1 Cron 7:30;
 • 18 Aceştia sunt fiii Zilpei*, pe care o dăduse** Laban fetei sale Lea; pe aceştia i-a născut ea lui Iacov. În totul şaisprezece inşi.
 • * Gen 30:10; ** Gen 29:24;
 • 19 Fiii Rahelei, nevasta* lui Iacov: Iosif şi Beniamin.
 • * Gen 44:27;
 • 20 Lui Iosif* i s-au născut în ţara Egiptului: Manase şi Efraim, pe care i-a născut Asnat, fata lui Poti-Fera, preotul lui On.
 • * Gen 41:50;
 • 21 Fiii* lui Beniamin: Bela, Becher, Aşbel, Ghera, Naaman, Ehi**, Roş, Mupim, Hupim şi Ard.
 • * 1 Cron 7:6; 1 Cron 8:1; ** Num 26:38; Num 26:39;
 • 22 Aceştia sunt fiii Rahelei, pe care i-a născut lui Iacov. În totul paisprezece inşi.
 • 23 Fiul* lui Dan: Huşim.
 • * 1 Cron 7:12;
 • 24 Fiii* lui Neftali: Iahţeel, Guni, Ieţer şi Şilem.
 • * 1 Cron 7:13;
 • 25 Aceştia* sunt fiii Bilhei, pe care** o dăduse Laban fetei sale Rahela; şi pe aceştia i-a născut ea lui Iacov. În totul şapte inşi.
 • * Gen 30:5; Gen 30:7; ** Gen 29:29;
 • 26 Sufletele* care au venit cu Iacov în Egipt şi care ieşiseră din el erau în totul şaizeci şi şase, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov.
 • * Exod 1:5;
 • 27 Şi Iosif avea doi fii, care i se născuseră în Egipt. Toate sufletele* din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau în număr de şaptezeci.
 • * Deut 10:22; Fapte 7:14;
 • Primirea lui Iacov de către Iosif
 • 28 Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif, ca să-i dea de ştire să-i iasă înainte în Gosen*.
 • * Gen 31:21;
 • 29 Şi au venit în ţinutul* Gosen. Iosif şi-a pregătit carul şi s-a suit ca să se ducă în Gosen, în întâmpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat** pe gâtul lui şi a plâns multă vreme pe gâtul lui.
 • * Gen 47:1; ** Gen 45:14;
 • 30 Israel a zis lui Iosif: „Acum* pot să mor, fiindcă ţi-am văzut faţa şi tu tot mai trăieşti.”
 • * Luca 2:29; Luca 2:30;
 • 31 Iosif a zis fraţilor săi şi familiei tatălui său: „Mă duc* să înştiinţez pe Faraon şi să-i spun: ‘Fraţii mei şi familia tatălui meu, care erau în ţara Canaan, au venit la mine.
 • * Gen 47:1;
 • 32 Oamenii aceştia sunt păstori, căci cresc vite; ei şi-au adus oile şi boii şi tot ce este al lor.’
 • 33 Şi, când vă va chema Faraon şi vă va întreba: ‘Cu ce vă îndeletniciţi*?’,
 • * Gen 47:2; Gen 47:3;
 • 34 voi să răspundeţi: ‘Robii* tăi au crescut vite din tinereţea** noastră până acum, atât noi, cât şi părinţii noştri.’ În felul acesta, veţi locui în ţinutul Gosen, căci toţi păstorii sunt o urâciune pentru egipteni.”
 • * Gen 46:32; ** Gen 30:35; Gen 34:5; Gen 37:12; Gen 43:32; Exod 8:26;
  Geneza, capitolul 46