Geneza  


Capitolul 47
 • Gosen. Iacov înaintea lui Faraon
 • 1 Iosif s-a dus* să înştiinţeze pe Faraon şi i-a spus: „Fraţii mei şi tatăl meu au sosit din ţara Canaan, cu oile şi boii şi cu tot avutul lor; şi sunt în ţinutul Gosen**.”
 • * Gen 46:31; ** Gen 45:10; Gen 46:28;
 • 2 A luat pe cinci din fraţii lui şi i-a adus înaintea* lui Faraon.
 • * Fapte 7:13;
 • 3 Faraon a întrebat pe fraţii lui Iosif: „Cu ce* vă îndeletniciţi?” Ei au răspuns lui Faraon: „Robii** tăi sunt păstori, cum erau şi părinţii noştri.”
 • * Gen 46:33; ** Gen 46:34;
 • 4 Şi au mai zis lui Faraon: „Noi am venit ca să locuim* o vreme aici în ţară, pentru că nu mai este păşune pentru oile robilor tăi şi este o mare foamete** în ţara Canaanului; îngăduie dar robilor tăi să locuiască în ţinutul Gosen.”
 • * Gen 15:13; Deut 26:5; ** Gen 43:1; Fapte 7:11; Gen 46:34;
 • 5 Faraon a zis lui Iosif: „Tatăl tău şi fraţii tăi au venit la tine.
 • 6 Ţara Egiptului* este deschisă înaintea ta; aşază pe tatăl tău şi pe fraţii tăi în cea mai bună parte a ţării. Să locuiască în ţinutul** Gosen şi, dacă găseşti printre ei oameni destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele.”
 • * Gen 20:15; ** Gen 47:4;
 • 7 Iosif a adus pe tatăl său Iacov şi l-a înfăţişat înaintea lui Faraon. Şi Iacov a binecuvântat pe Faraon.
 • 8 Faraon a întrebat pe Iacov: „Care este numărul zilelor anilor vieţii tale?”
 • 9 Iacov a răspuns lui Faraon: „Zilele* anilor călătoriei mele sunt o sută treizeci de ani. Zilele anilor vieţii mele au fost puţine** la număr şi rele şi n-au atins zilele anilor vieţii părinţilor mei în timpul călătoriei lor.”
 • * Ps 39:12; Evr 11:9; Evr 11:13; ** Iov 14:1; Gen 25:7; Gen 35:28;
 • 10 Iacov a binecuvântat* iarăşi pe Faraon şi a plecat dinaintea lui Faraon.
 • * Gen 47:7;
 • 11 Iosif a aşezat pe tatăl său şi pe fraţii săi şi le-a dat o moşie în ţara Egiptului, în cea mai bună parte a ţării, în ţinutul lui Ramses*, cum** poruncise Faraon.
 • * Exod 1:11; Exod 12:37; ** Gen 47:6;
 • 12 Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său, pe fraţii săi şi pe toată familia tatălui său, după numărul copiilor.
 • Scumpetea în Egipt
 • 13 Nu mai era pâine în toată ţara, căci foametea era foarte mare; ţara Egiptului* şi ţara Canaanului tânjeau din pricina foametei.
 • * Gen 41:30; Fapte 7:11;
 • 14 Iosif* a strâns tot argintul care se găsea în ţara Egiptului şi în ţara Canaanului în schimbul grâului pe care-l cumpărau oamenii şi astfel a făcut ca tot argintul acesta să intre în casa lui Faraon.
 • * Gen 41:56;
 • 15 Când s-a sfârşit argintul din ţara Egiptului şi din ţara Canaanului, toţi egiptenii au venit la Iosif şi au zis: „Dă-ne pâine! Pentru ce* să murim în faţa ta? Căci argint nu mai avem.”
 • * Gen 47:19;
 • 16 Iosif a zis: „Daţi vitele voastre, şi vă voi da pâine în schimbul vitelor voastre, dacă nu mai aveţi argint.”
 • 17 Şi-au adus vitele la Iosif, şi Iosif le-a dat pâine în schimbul cailor, în schimbul turmelor de oi şi de boi şi în schimbul măgarilor. Le-a dat astfel pâine în anul acela în schimbul tuturor turmelor lor.
 • 18 După ce a trecut anul acela, au venit la Iosif în anul următor şi i-au zis: „Nu putem să ascundem domnului nostru faptul că argintul s-a sfârşit şi turmele de vite au trecut în stăpânirea domnului nostru; nu mai rămân înaintea domnului nostru decât trupurile şi pământurile noastre.
 • 19 Pentru ce să murim sub ochii tăi, noi şi pământurile noastre? Cumpără-ne împreună cu pământurile noastre în schimbul pâinii, şi vom fi ai domnului nostru, noi şi pământurile noastre. Dă-ne sămânţă să semănăm, ca să trăim şi să nu murim şi să nu ne rămână pământurile pustii.”
 • 20 Iosif a cumpărat pentru Faraon toate pământurile Egiptului; căci egiptenii şi-au vândut fiecare ogorul, pentru că îi silea foametea. Şi ţara a ajuns în stăpânirea lui Faraon.
 • 21 Cât despre popor, l-a mutat în cetăţi, de la o margine a hotarelor Egiptului până la cealaltă.
 • 22 Numai* pământurile preoţilor nu le-a cumpărat, pentru că era o lege a lui Faraon, dată în folosul preoţilor, care trăiau din venitul pe care li-l dădea Faraon: de aceea ei nu şi-au vândut pământurile.
 • * Ezra 7:24;
 • 23 Iosif a zis poporului: „V-am cumpărat azi cu pământurile voastre pentru Faraon; iată, vă dau sămânţă, ca să puteţi semăna pământul.
 • 24 La vremea roadelor, veţi da a cincea parte lui Faraon, iar celelalte patru părţi vă vor rămâne vouă, ca să semănaţi ogoarele şi să vă hrăniţi împreună cu copiii voştri şi cu cei ce sunt în casele voastre.”
 • 25 Ei au zis: „Tu ne-ai scăpat viaţa! Să căpătăm* trecere înaintea domnului nostru, şi vom fi robi ai lui Faraon.”
 • * Gen 33:15;
 • 26 Iosif a făcut din aceasta o lege care a rămas în picioare până în ziua de azi şi după care a cincea parte din venitul pământurilor Egiptului este a lui Faraon; numai* pământurile preoţilor nu sunt ale lui Faraon.
 • * Gen 47:22;
 • Sfârşitul lui Iacov se apropie
 • 27 Israel a locuit* în ţara Egiptului, în ţinutul Gosen. Ei s-au înstărit, au crescut** şi s-au înmulţit foarte mult.
 • * Gen 47:11; ** Gen 46:3;
 • 28 Iacov a trăit şaptesprezece ani în ţara Egiptului şi zilele anilor vieţii lui Iacov au fost de o sută patruzeci şi şapte de ani.
 • 29 Când s-a apropiat* Israel de clipa morţii, a chemat pe fiul său Iosif şi i-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune**, rogu-te, mâna sub coapsa mea şi poartă-te cu bunătate şi credincioşie faţă de mine: să nu mă îngropi†† în Egipt.
 • * Deut 31:14; 1 Imp 2:1; ** Gen 24:2; Gen 24:49; †† Gen 50:25;
 • 30 Ci, când mă voi* culca lângă părinţii mei, să mă scoţi afară din Egipt şi să mă îngropi** în mormântul lor.” Iosif a răspuns: „Voi face după cuvântul tău.”
 • * 2 Sam 19:37; ** Gen 49:29; Gen 50:5; Gen 50:13;
 • 31 Iacov a zis: „Jură-mi.” Şi Iosif i-a jurat. Apoi Israel* s-a plecat cu faţa pe căpătâiul patului.
 • * Gen 48:2; 1 Imp 1:47; Evr 11:21;
  Geneza, capitolul 47