Geneza  


Capitolul 48
 • Iacov înfiază pe fiii lui Iosif
 • 1 După aceea, au venit şi au spus lui Iosif: „Tatăl tău este bolnav.” Şi Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase şi Efraim.
 • 2 Au dat de ştire lui Iacov şi i-au spus: „Iată că fiul tău Iosif vine la tine.” Şi Israel şi-a adunat puterile şi s-a aşezat pe pat.
 • 3 Iacov a zis lui Iosif: „Dumnezeul cel Atotputernic mi S-a arătat la Luz*, în ţara Canaan, şi m-a binecuvântat.
 • * Gen 28:13; Gen 28:19; Gen 35:6;
 • 4 El mi-a zis: ‘Te voi face să creşti, te voi înmulţi şi voi face din tine o ceată de popoare; voi da ţara aceasta seminţei tale după tine, ca s-o stăpânească pentru totdeauna*.’
 • * Gen 17:8;
 • 5 Acum, cei doi fii care ţi s-au născut în ţara Egiptului, înainte de venirea mea la tine, în Egipt, vor fi ai mei*; Efraim şi Manase vor fi ai mei, ca şi Ruben şi Simeon.
 • * Gen 41:50; Gen 46:20; Ios 13:7; Ios 14:4;
 • 6 Dar copiii pe care i-ai născut după ei vor fi ai tăi; ei vor purta numele fraţilor lor în partea lor de moştenire.
 • 7 La întoarcerea mea din Padan, Rahela* a murit pe drum lângă mine, în ţara Canaan, la o depărtare bunicică de Efrata, şi am îngropat-o acolo, pe drumul care duce la Efrata, sau Betleem.”
 • * Gen 35:9; Gen 35:16; Gen 35:19;
 • Binecuvântarea celor doi fii ai lui Iosif
 • 8 Israel s-a uitat la fiii lui Iosif şi a zis: „Cine sunt aceştia?”
 • 9 Iosif a răspuns tatălui său: „Sunt* fiii mei pe care mi i-a dat Dumnezeu aici.” Israel a zis: „Apropie-i, te rog, de mine, ca să-i binecuvântez**.”
 • * Gen 33:5; ** Gen 27:4;
 • 10 Ochii* lui Israel erau îngreuiaţi de bătrâneţe, aşa că nu mai putea să vadă. Iosif i-a apropiat de el, şi Israel i-a sărutat** şi i-a îmbrăţişat.
 • * Gen 27:1; ** Gen 27:27;
 • 11 Israel a zis lui Iosif: „Nu credeam* că am să-ţi mai văd faţa şi iată că Dumnezeu m-a făcut să-ţi văd şi sămânţa.”
 • * Gen 45:26;
 • 12 Iosif i-a dat la o parte de lângă genunchii tatălui său şi s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea lui.
 • 13 Apoi Iosif i-a luat pe amândoi, pe Efraim cu mâna dreaptă, la stânga lui Israel, şi pe Manase cu mâna stângă, la dreapta lui Israel, şi i-a adus aproape de el.
 • 14 Israel şi-a întins mâna dreaptă şi a pus-o pe capul lui Efraim, care era cel mai tânăr, iar mâna stângă a pus-o pe capul lui Manase; înadins şi-a încrucişat* mâinile astfel, căci Manase era cel dintâi născut.
 • * Gen 48:19;
 • 15 A binecuvântat* pe Iosif şi a zis: „Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinţii mei Avraam şi Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta,
 • * Evr 11:21; Gen 17:1; Gen 24:40;
 • 16 Îngerul* care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvânteze pe copiii aceştia! Ei să poarte numele** meu şi numele părinţilor mei Avraam şi Isaac şi să se înmulţească foarte mult în mijlocul ţării!”
 • * Gen 28:15; Gen 31:11; Gen 31:13; Gen 31:24; Ps 34:22; Ps 121:7; ** Amos 9:12; Fapte 15:17;
 • 17 Lui Iosif nu i-a venit bine când a văzut că tatăl său îşi pune* mâna dreaptă pe capul lui Efraim, de aceea a apucat mâna tatălui său ca s-o ia de pe capul lui Efraim şi s-o îndrepte pe al lui Manase.
 • * Gen 48:14;
 • 18 Şi Iosif a zis tatălui său: „Nu aşa, tată, căci acela este cel întâi născut; pune-ţi mâna dreaptă pe capul lui.”
 • 19 Tatăl său n-a vrut, ci a zis: „Ştiu*, fiule, ştiu; şi el va ajunge un popor, şi el va fi mare; dar fratele lui cel mai mic** va fi mai mare decât el şi sămânţa lui va ajunge o ceată de neamuri.”
 • * Gen 48:14; ** Num 1:33; Num 1:35; Num 2:19; Num 2:21; Deut 33:17; Apoc 7:6; Apoc 7:8;
 • 20 El i-a binecuvântat în ziua aceea şi a zis: „Numele tău îl vor întrebuinţa israeliţii când vor binecuvânta*, zicând: ‘Dumnezeu să Se poarte cu tine cum S-a purtat cu Efraim şi cu Manase!’” Şi a pus astfel pe Efraim înaintea lui Manase.
 • * Rut 4:11; Rut 4:12;
 • 21 Israel a zis lui Iosif: „Iată că în curând am să mor! Dar Dumnezeu* va fi cu voi şi vă va aduce înapoi în ţara părinţilor voştri.
 • * Gen 46:4; Gen 50:24;
 • 22 Îţi* dau mai mult decât fraţilor tăi – o parte pe care am luat-o din mâna amoriţilor** cu sabia mea şi cu arcul meu.”
 • * Ios 24:32; 1 Cron 5:2; Ioan 4:5; ** Gen 15:16; Gen 34:28; Ios 17:14;
  Geneza, capitolul 48