Geneza  


Capitolul 5
 • Urmaşii lui Adam prin Set până la Noe
 • 1 Iată cartea* neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea** lui Dumnezeu.
 • * 1 Cron 1:1; Luca 3:38; ** Gen 1:26; Efes 4:24; Col 3:10;
 • 2 I-a făcut parte bărbătească* şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om” în ziua când au fost făcuţi.
 • * Gen 1:27;
 • 3 La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus* numele Set.
 • * Gen 4:25;
 • 4 După naşterea lui Set, Adam* a trăit opt sute de ani şi a născut** fii şi fiice.
 • * 1 Cron 1:1; ** Gen 1:28;
 • 5 Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani, apoi* a murit.
 • * Gen 3:19; Evr 9:27;
 • 6 La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut* pe Enos.
 • * Gen 4:26;
 • 7 După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi a născut fii şi fiice.
 • 8 Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani, apoi a murit.
 • 9 La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
 • 10 După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi a născut fii şi fiice.
 • 11 Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani, apoi a murit.
 • 12 La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
 • 13 După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani şi a născut fii şi fiice.
 • 14 Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani, apoi a murit.
 • 15 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
 • 16 După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani şi a născut fii şi fiice.
 • 17 Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani, apoi a murit.
 • 18 La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh*.
 • * Iuda 1:14; Iuda 1:15;
 • 19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani şi a născut fii şi fiice.
 • 20 Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani, apoi a murit.
 • 21 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
 • 22 După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat* cu Dumnezeu trei sute de ani şi a născut fii şi fiice.
 • * Gen 6:9; Gen 17:1; Gen 24:40; 2 Imp 20:3; Ps 16:8; Ps 116:9; Ps 128:1; Mica 6:8; Mal 2:6;
 • 23 Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.
 • 24 Enoh* a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.
 • * 2 Imp 2:11; Evr 11:5;
 • 25 La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
 • 26 După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani şi a născut fii şi fiice.
 • 27 Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani, apoi a murit.
 • 28 La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
 • 29 El i-a pus numele Noe1, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care l-a blestemat* Domnul.”
 • * Gen 3:17; Gen 4:11;
 • 30 După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani şi a născut fii şi fiice.
 • 31 Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani, apoi a murit.
 • 32 Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem*, Ham şi Iafet**.
 • * Gen 6:10; ** Gen 10:21;
 • 1. Adică: Mângâiere.
  Geneza, capitolul 5