Geneza  


Capitolul 6
 • Stricăciunea oamenilor
 • 1 Când au început oamenii să se înmulţească* pe faţa pământului şi li s-au născut fete,
 • * Gen 1:28;
 • 2 fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase şi din toate şi-au luat de neveste* pe acelea pe care şi le-au ales.
 • * Deut 7:3; Deut 7:4;
 • 3 Atunci, Domnul a zis: „Duhul* Meu nu va rămâne1 pururea în om, căci** omul nu este decât carne păcătoasă; totuşi2, zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.”
 • * Gal 5:16; Gal 5:17; 1 Pet 3:19; 1 Pet 3:20; ** Ps 78:39;
 • 4 Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii; aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume.
 • 5 Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor* din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.
 • * Gen 8:21; Deut 29:19; Prov 6:18; Mat 15:19;
 • 6 I-a părut rău* Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit** în inima Lui.
 • * Num 23:19; 1 Sam 15:11; 1 Sam 15:29; 2 Sam 24:16; Mal 3:6; Iac 1:17; ** Isa 63:10; Efes 4:30;
 • 7 Şi Domnul a zis: „Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului, căci Îmi pare rău că i-am făcut.”
 • Noe
 • 8 Dar Noe a căpătat* milă înaintea Domnului.
 • * Gen 19:19; Exod 33:12; Exod 33:13; Exod 33:16; Exod 33:17; Luca 1:30; Fapte 7:46;
 • 9 Iată care sunt urmaşii lui Noe.Noe* era un om neprihănit şi fără pată între cei din vremea lui: Noe** umbla cu Dumnezeu.
 • * Gen 7:1; Ezec 14:14; Ezec 14:20; Rom 1:17; Evr 11:7; 2 Pet 2:5; ** Gen 5:22;
 • 10 Noe a născut trei fii: Sem*, Ham şi Iafet.
 • * Gen 5:32;
 • 11 Pământul era stricat* înaintea lui Dumnezeu; pământul era plin** de silnicie.
 • * Gen 7:1; Gen 10:9; Gen 13:13; 2 Cron 34:27; Luca 1:6; Rom 2:13; Rom 3:19; ** Ezec 8:17; Ezec 28:16; Hab 2:8; Hab 2:17;
 • 12 Dumnezeu S-a uitat* spre pământ şi iată că pământul era stricat, căci orice făptură îşi stricase calea pe pământ.
 • * Gen 18:21; Ps 14:2; Ps 33:13; Ps 33:14; Ps 53:2; Ps 53:3;
 • 13 Atunci, Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârşitul* oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am** să-i nimicesc împreună cu pământul.
 • * Ier 51:13; Ezec 7:2; Ezec 7:3; Ezec 7:6; Amos 8:2; 1 Pet 4:7; ** Gen 6:17;
 • 14 Fă-ţi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe şi s-o tencuieşti cu smoală pe dinăuntru şi pe dinafară.
 • 15 Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime.
 • 16 Să faci corabiei o fereastră3, sus, lată de un cot; uşa s-o pui în latura corabiei şi să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc şi altul sus.
 • 17 Şi iată că Eu* am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri.
 • * Gen 6:13; Gen 7:4; Gen 7:21-23; 2 Pet 2:5;
 • 18 Dar cu tine fac un legământ: să* intri în corabie, tu şi fiii tăi, nevastă-ta şi nevestele fiilor tăi împreună cu tine.
 • * Gen 7:1; Gen 7:7; Gen 7:13; 1 Pet 3:20; 2 Pet 2:5;
 • 19 Din tot ce trăieşte, din orice făptură, să iei în corabie câte două* din fiecare soi, ca să le ţii vii cu tine: să fie o parte bărbătească şi o parte femeiască.
 • * Gen 7:8; Gen 7:9; Gen 7:15; Gen 7:16;
 • 20 Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor şi din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină* la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă.
 • * Gen 2:9; Gen 7:9; Gen 7:15;
 • 21 Şi tu ia-ţi din toate bucatele care se mănâncă şi fă-ţi merinde din ele, ca să-ţi slujească de hrană ţie şi lor.”
 • 22 Aşa a şi făcut Noe*: a făcut tot** ce-i poruncise Dumnezeu.
 • * Evr 11:7; Exod 40:16; ** Gen 7:5; Gen 7:9; Gen 7:16;
 • 1. Sau: nu se va lupta, nu va stăpâni.
 • 2. Sau: de aceea.
 • 3. Sau: acoperiş.
  Geneza, capitolul 6