Geneza  


Capitolul 7
 • Noe intră în corabie
 • 1 Domnul a zis lui Noe: „Intră* în corabie, tu şi toată casa ta, căci te-am** văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni.
 • * Gen 7:7; Gen 7:13; Mat 24:38; Luca 17:26; Evr 11:7; 1 Pet 3:20; 2 Pet 2:5; ** Gen 6:9; Ps 33:18; Ps 33:19; Prov 10:9; 2 Pet 2:9;
 • 2 Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate*, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate**, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască,
 • * Gen 7:8; ** Lev 10:10; Ezec 44:23;
 • 3 şi câte şapte perechi, de asemenea, din păsările cerului, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască, pentru ca să le ţii vie sămânţa pe toată faţa pământului.
 • 4 Căci, după şapte zile, voi face să plouă pe pământ patruzeci* de zile şi patruzeci de nopţi şi voi şterge astfel de pe faţa pământului toate făpturile pe care le-am făcut.”
 • * Gen 7:12; Gen 7:17;
 • 5 Noe* a făcut tot ce-i poruncise Domnul.
 • * Gen 6:22;
 • 6 Noe era de şase sute de ani când a venit potopul pe pământ.
 • 7 Şi Noe* a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă-sa şi cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului.
 • * Gen 7:1;
 • 8 Din dobitoacele curate şi din dobitoacele necurate, din păsări şi din tot ce se târăşte pe pământ,
 • 9 au intrat în corabie la Noe, două câte două, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască, aşa cum poruncise Dumnezeu lui Noe.
 • Potopul
 • 10 După cele şapte zile, au venit apele potopului pe pământ.
 • 11 În anul al şase sutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele* adâncului celui mare şi s-au deschis stăvilarele** cerurilor.
 • * Gen 8:3; Prov 8:28; Ezec 26:19; ** Gen 1:7; Gen 8:2; Ps 78:23;
 • 12 Ploaia a* căzut pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.
 • * Gen 7:4; Gen 7:17;
 • 13 În aceeaşi zi au intrat* în corabie: Noe, Sem, Ham şi Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe şi cele trei neveste ale fiilor lui cu ei;
 • * Gen 7:1; Gen 7:7; Gen 6:18; Evr 11:7; 1 Pet 3:20; 2 Pet 2:5;
 • 14 ei* şi toate fiarele câmpului după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate târâtoarele care se târăsc pe pământ după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi.
 • * Gen 7:2; Gen 7:3; Gen 7:8; Gen 7:9;
 • 15 Au intrat* în corabie la Noe, două câte două, din orice făptură care are suflare de viaţă.
 • * Gen 6:19;
 • 16 Cele care au intrat erau câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască, din orice făptură, după cum* poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi, Domnul a închis uşa după el.
 • * Gen 7:2; Gen 7:3;
 • 17 Potopul* a fost patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut şi au ridicat corabia, şi ea s-a înălţat deasupra pământului.
 • * Gen 7:4; Gen 7:12;
 • 18 Apele au ajuns mari şi au crescut foarte mult pe pământ, şi corabia plutea* pe deasupra apelor.
 • * Ps 104:26;
 • 19 Apele au ajuns din ce în ce mai mari şi toţi munţii înalţi, care sunt sub cerul întreg, au fost* acoperiţi.
 • * Ps 104:6; Ier 3:23;
 • 20 Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele deasupra munţilor, care au fost acoperiţi.
 • 21 Şi a pierit* orice făptură care se mişca pe pământ, atât păsările, cât şi vitele şi fiarele, tot ce se târa pe pământ şi toţi oamenii.
 • * Gen 7:4; Gen 6:13; Gen 6:17; Iov 22:16; Mat 24:39; Luca 17:27; 2 Pet 3:6;
 • 22 Tot ce răsufla*, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit.
 • * Gen 2:7;
 • 23 Toate făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului; au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe* şi ce era cu el în corabie.
 • * 1 Pet 3:20; 2 Pet 2:5; 2 Pet 3:6;
 • 24 Apele* au fost mari pe pământ o sută cincizeci de zile.
 • * Gen 8:3; Gen 8:4; Gen 7:11;
  Geneza, capitolul 7