Geneza  


Capitolul 8
 • Sfârşitul potopului
 • 1 Dumnezeu Şi-a adus aminte* de Noe, de toate vieţuitoarele şi de toate vitele care erau cu el în corabie şi Dumnezeu** a făcut să sufle un vânt pe pământ, şi apele s-au potolit.
 • * Gen 19:29; Exod 2:24; 1 Sam 2:19; ** Exod 14:21;
 • 2 Izvoarele adâncului şi stăvilarele cerurilor au fost închise* şi ploaia** din cer a fost oprită.
 • * Gen 7:11; ** Iov 38:37;
 • 3 Apele au scăzut de pe faţa pământului, scurgându-se şi împuţinându-se şi, după o sută cincizeci* de zile, apele s-au micşorat.
 • * Gen 7:24;
 • 4 În luna a şaptea, în ziua a şaptesprezecea a lunii, corabia s-a oprit pe munţii Ararat.
 • 5 Apele au mers scăzând până în luna a zecea. În luna a zecea, în ziua întâi a lunii, s-au văzut vârfurile munţilor.
 • 6 După patruzeci de zile, Noe a deschis fereastra* corabiei pe care o făcuse.
 • * Gen 6:16;
 • 7 A dat drumul unui corb care a ieşit, ducându-se şi întorcându-se până când au secat apele de pe pământ.
 • 8 A dat drumul şi unui porumbel, ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe faţa pământului.
 • 9 Dar porumbelul n-a găsit niciun loc ca să-şi pună piciorul şi s-a întors la el în corabie, căci erau ape pe toată faţa pământului. Noe a întins mâna, l-a luat şi l-a băgat la el în corabie.
 • 10 A mai aşteptat alte şapte zile şi iarăşi a dat drumul porumbelului din corabie.
 • 11 Porumbelul s-a întors la el spre seară şi iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Noe a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pământ.
 • 12 A mai aşteptat alte şapte zile şi a dat drumul porumbelului. Dar porumbelul nu s-a mai întors la el.
 • 13 În anul şase sute unu, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele secaseră pe pământ. Noe a ridicat învelitoarea corabiei: s-a uitat şi iată că faţa pământului se uscase.
 • 14 În luna a doua, în a douăzeci şi şaptea zi a lunii, pământul era uscat de tot.
 • Ieşirea lui Noe din corabie
 • 15 Atunci, Dumnezeu a vorbit lui Noe şi i-a zis:
 • 16 „Ieşi din corabie, tu* şi nevastă-ta, fiii tăi şi nevestele fiilor tăi cu tine!
 • * Gen 7:13;
 • 17 Scoate afară împreună cu tine toate* vieţuitoarele de tot felul, care sunt cu tine, atât păsările, cât şi vitele şi toate târâtoarele care se târăsc pe pământ: să mişune pe pământ, să crească** şi să se înmulţească pe pământ.”
 • * Gen 7:15; ** Gen 1:22;
 • 18 Şi Noe a ieşit afară cu fiii săi, cu nevastă-sa şi cu nevestele fiilor săi.
 • 19 Toate dobitoacele, toate târâtoarele, toate păsările, tot ce se mişcă pe pământ, după soiurile lor, au ieşit din corabie.
 • 20 Noe a zidit un altar Domnului, a luat din toate dobitoacele curate şi din toate păsările curate şi a adus arderi-de-tot pe altar.
 • 21 Domnul a mirosit un miros* plăcut şi Domnul a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema** pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui, şi nu voi mai lovi†† tot ce este viu, cum am făcut.
 • * Lev 1:9; 2 Cor 2:15; Efes 5:2; ** Gen 3:17; Gen 6:17; Gen 6:5; Iov 14:4; Iov 15:14; Ps 51:5; Ier 17:9; Mat 15:19; Rom 1:31; Rom 3:23; †† Gen 9:11; Gen 9:15;
 • 22 Cât va fi pământul*, nu vor înceta semănatul şi seceratul, frigul şi căldura, vara şi iarna, ziua** şi noaptea!”
 • * Isa 54:9; ** Ier 33:20; Ier 33:25;
  Geneza, capitolul 8