Geneza  


Capitolul 9
 • Dumnezeu binecuvântează pe Noe
 • 1 Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: „Creşteţi*, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul.
 • * Gen 9:7; Gen 9:19; Gen 1:28; Gen 10:32;
 • 2 S-apuce groaza* şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe pământ şi pe toţi peştii mării: vi le-am dat în mâinile voastre!
 • * Gen 1:28; Osea 2:18;
 • 3 Tot ce se mişcă* şi are viaţă să vă slujească de hrană; toate** acestea vi le dau, ca şi iarba verde.
 • * Deut 12:15; Deut 14:3; Deut 14:9; Deut 14:11; Fapte 10:12; Fapte 10:13; ** Gen 1:29; Rom 14:14; Rom 14:20; 1 Cor 10:23; 1 Cor 10:26; Col 2:16; 1 Tim 4:3; 1 Tim 4:4;
 • 4 Numai carne cu viaţa ei*, adică sângele ei, să nu mâncaţi.
 • * Lev 17:10; Lev 17:11; Lev 17:14; Lev 11:26; Deut 12:23; 1 Sam 14:33; Fapte 15:19; Fapte 15:20;
 • 5 Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc* şi voi cere înapoi viaţa omului din mâna omului**, din mâna oricărui om, care este fratele lui.
 • * Exod 21:28; ** Gen 4:9; Gen 4:10; Ps 9:12; Fapte 17:26;
 • 6 Dacă varsă* cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul** Lui.
 • * Exod 21:12; Exod 21:14; Lev 24:17; Mat 26:52; Apoc 13:10; ** Gen 1:27;
 • 7 Iar voi creşteţi* şi înmulţiţi-vă; răspândiţi-vă pe pământ şi înmulţiţi-vă pe el!”
 • * Gen 9:1; Gen 9:19; Gen 1:28;
 • Legământul lui Dumnezeu cu Noe
 • 8 Dumnezeu a mai vorbit lui Noe şi fiilor lui, care erau cu el, şi a zis:
 • 9 „Iată, Eu fac* un legământ** cu voi şi cu sămânţa voastră, care va veni după voi;
 • * Gen 6:18; ** Isa 54:9;
 • 10 cu toate* vieţuitoarele care sunt cu voi, atât păsările, cât şi vitele, şi toate fiarele de pe pământ care sunt cu voi; cu toate cele care au ieşit din corabie şi cu orice alte dobitoace de pe pământ.
 • * Ps 115:9;
 • 11 Fac* un legământ cu voi că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului şi nu va mai veni potop, ca să pustiască pământul.”
 • * Isa 54:9;
 • 12 Şi Dumnezeu a zis: „Iată semnul* legământului pe care-l fac între Mine şi voi şi între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci:
 • * Gen 17:11;
 • 13 curcubeul Meu, pe care l-am aşezat* în nor, el va sluji ca semn al legământului dintre Mine şi pământ.
 • * Exod 28:12;
 • 14 Când voi strânge nori deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor,
 • 15 şi Eu Îmi voi aduce aminte* de legământul dintre Mine şi voi şi dintre toate vieţuitoarele de orice trup; şi apele nu se vor mai face un potop, ca să nimicească orice făptură.
 • * Lev 26:42; Lev 26:45; Ezec 16:60;
 • 16 Curcubeul va fi în nor, şi Eu Mă voi uita la el, ca să-Mi aduc aminte de legământul cel veşnic* dintre Dumnezeu şi toate vieţuitoarele de orice trup de pe pământ.”
 • * Gen 17:13; Gen 17:19;
 • 17 Şi Dumnezeu a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine şi orice făptură de pe pământ.”
 • Fiii lui Noe
 • 18 Fiii lui Noe, care au ieşit din corabie, erau: Sem, Ham şi Iafet: Ham* este tatăl lui Canaan.
 • * Gen 10:6;
 • 19 Aceştia* au fost cei trei fii ai lui Noe, şi din ei** s-au răspândit oameni peste tot pământul.
 • * Gen 5:32; ** Gen 10:32; 1 Cron 1:4;
 • 20 Noe a început să fie lucrător* de pământ şi a sădit o vie.
 • * Gen 3:23; Gen 4:2; Prov 12:11;
 • 21 A băut vin, s-a îmbătat* şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său.
 • * Prov 20:1; 1 Cor 10:12;
 • 22 Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi a spus celor doi fraţi ai lui afară.
 • 23 Atunci, Sem* şi Iafet au luat mantaua, au pus-o pe umeri, au mers de-a-ndăratelea şi au acoperit goliciunea tatălui lor; fiindcă feţele le erau întoarse înapoi, n-au văzut goliciunea tatălui lor.
 • * Exod 20:12; Gal 6:1;
 • 24 Noe s-a trezit din ameţeala vinului şi a aflat ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr.
 • 25 Şi a zis: „Blestemat* să fie Canaan! Să fie robul** robilor fraţilor lui!”
 • * Deut 27:16; ** Ios 9:23; 1 Imp 9:20; 1 Imp 9:21;
 • 26 El a mai zis: „Binecuvântat* să fie Domnul Dumnezeul lui Sem, Şi Canaan să fie robul lui1!
 • * Ps 144:15; Evr 11:16;
 • 27 Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet. Iafet să locuiască* în corturile lui Sem, Şi Canaan să fie robul lor!”
 • * Efes 2:13; Efes 2:14; Efes 3:6;
 • 28 Noe a trăit, după potop, trei sute cincizeci de ani.
 • 29 Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani, apoi a murit.
 • 1. Sau: lor.
  Geneza, capitolul 9  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta