Habacuc  


Capitolul 2
 • 1 M-am dus la locul meu de strajă şi stăteam pe turn ca să veghez* şi să văd** ce are să-mi spună Domnul şi ce-mi va răspunde la plângerea mea.
 • * Isa 21:8; Isa 21:11; ** Ps 85:8;
 • 2 Domnul mi-a răspuns şi a zis: „Scrie* prorocia şi sap-o pe table, ca să se poată citi uşor!
 • * Isa 8:1; Isa 30:8;
 • 3 Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă*, se apropie de împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit**.
 • * Dan 10:14; Dan 11:27; Dan 11:35; ** Evr 10:37;
 • 4 Iată, i s-a îngâmfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit* va trăi prin credinţa lui.
 • * Ioan 3:36; Rom 1:17; Gal 3:11; Evr 10:38;
 • 5 Ca şi cel beat şi semeţ, cel mândru nu stă liniştit, ci îşi lărgeşte gura ca Locuinţa morţilor*, este nesăţios ca moartea, aşa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el şi toate popoarele le trage la el.
 • * Prov 27:20; Prov 30:16;
 • 6 Nu va fi el de batjocura tuturor acestora, de râs şi de* pomină? Se va zice: ‘Vai de cel ce adună ce nu este al lui! Până când se va împovăra cu datorii?’
 • * Mica 2:4;
 • 7 Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat? Nu se vor trezi asupritorii tăi şi vei ajunge prada lor?
 • 8 Fiindcă* ai jefuit multe neamuri, toată rămăşiţa popoarelor te va jefui din pricina vărsării sângelui** oamenilor, din pricina silniciilor făcute în ţară, împotriva cetăţii şi împotriva tuturor locuitorilor ei.
 • * Isa 33:1; ** Hab 2:17;
 • 9 Vai de cel ce strânge câştiguri* nelegiuite pentru casa lui, ca să-şi aşeze apoi cuibul** într-un loc înalt şi să scape din mâna nenorocirii!
 • * Ier 22:13; ** Ier 49:16; Obad 1:4;
 • 10 Ruşinea casei tale ţi-ai croit nimicind o mulţime de popoare şi împotriva ta însuţi ai păcătuit.
 • 11 Căci piatra din mijlocul zidului strigă şi lemnul care leagă grinda îi răspunde.
 • 12 Vai de cel ce zideşte o cetate cu sânge*, care întemeiază o cetate cu nelegiuire!
 • * Ier 22:13; Ezec 24:9; Mica 3:10; Naum 3:1;
 • 13 Iată, când Domnul oştirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc* pentru foc şi neamurile se trudesc degeaba.
 • * Ier 51:58;
 • 14 Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei* Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.
 • * Isa 11:9;
 • 15 Vai de cel ce dă aproapelui său să bea, vai de tine, care îi torni* băutură spumoasă şi-l ameţeşti, ca să-i vezi goliciunea**!
 • * Osea 7:5; ** Gen 9:22;
 • 16 Te vei sătura de ruşine, în loc de slavă; bea* şi tu şi dezveleşte-te! Îţi va veni şi ţie rândul să iei paharul din dreapta Domnului şi va veni ruşinea peste slava ta.
 • * Ier 25:26; Ier 25:27; Ier 51:57;
 • 17 Căci silniciile făcute împotriva Libanului vor cădea asupra ta şi pustiirile fiarelor te vor îngrozi, pentru vărsarea sângelui* oamenilor şi silniciile făcute în ţară, împotriva cetăţii şi împotriva tuturor locuitorilor ei.
 • * Hab 2:8;
 • 18 La ce ar putea folosi* un chip cioplit, pe care-l ciopleşte lucrătorul? La ce ar putea folosi un chip turnat, care** învaţă pe oameni minciuni, pentru ca lucrătorul care l-a făcut să-şi pună încrederea în el, pe când el făureşte numai nişte idoli muţi?
 • * Isa 44:9; Isa 44:10; Isa 46:2; ** Ier 10:8; Ier 10:14; Zah 10:2; Ps 115:5; 1 Cor 12:2;
 • 19 Vai de cel ce zice lemnului: ‘Scoală-te!’ şi unei pietre mute: ‘Trezeşte-te!’ Poate ea să dea învăţătură? Iată că este împodobită cu aur şi argint, dar în ea nu este un duh* care s-o însufleţească.
 • * Ps 135:17;
 • 20 Domnul* însă este în Templul Lui cel sfânt. Tot pământul să tacă** înaintea Lui!”
 • * Ps 11:4; ** Tef 1:7; Zah 2:13;
  Habacuc, capitolul 2