Habacuc  


Capitolul 3
 • 1 Rugăciunea prorocului Habacuc. (De cântat în felul cântecelor* de jale)
 • * Ps 7:1;
 • 2 Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însufleţeşte-Ţi* lucrarea în cursul anilor, Doamne! Fă-Te cunoscut în trecerea anilor! Dar, în mânia Ta, adu-Ţi aminte de îndurările Tale!
 • * Ps 85:6;
 • 3 Dumnezeu vine din Teman şi Cel Sfânt* vine din muntele Paran… – (Oprire) – Măreţia Lui acoperă cerurile şi slava Lui umple pământul.
 • * Deut 33:2; Jud 5:4; Ps 68:7;
 • 4 Strălucirea Lui este ca lumina soarelui, din mâna Lui pornesc raze şi acolo este ascunsă tăria Lui.
 • 5 Înaintea Lui merge* ciuma, şi molima** calcă pe urmele lui.
 • * Naum 1:3; ** Ps 18:8;
 • 6 Se opreşte şi măsoară pământul cu ochiul; priveşte şi face pe neamuri să tremure; munţii* cei veşnici** se sfărâmă, dealurile cele vechi se pleacă; El umblă pe cărări veşnice.
 • * Naum 1:5; ** Gen 49:26;
 • 7 Văd corturile Etiopiei pline de groază şi se cutremură colibele din ţara Madianului.
 • 8 S-a mâniat oare Domnul pe râuri? Împotriva râurilor se aprinde mânia Ta sau împotriva mării se varsă urgia Ta, de ai încălecat* pe caii Tăi şi Te-ai suit în carul Tău de biruinţă?
 • * Deut 33:26; Deut 33:27; Ps 68:4; Ps 104:3; Hab 3:15;
 • 9 Arcul Tău este dezvelit; blestemele sunt săgeţile Cuvântului Tău… – (Oprire) – Tu despici pământul ca să dai drumul* râurilor.
 • * Ps 78:15; Ps 78:16; Ps 105:41;
 • 10 La vederea Ta, se cutremură* munţii; se năpustesc râuri de apă; adâncul îşi ridică glasul şi îşi înalţă valurile** în sus.
 • * Exod 19:16; Exod 19:18; Jud 5:4; Jud 5:5; Ps 68:8; Ps 77:18; Ps 114:4; ** Exod 14:22; Ios 3:16;
 • 11 Soarele* şi luna se opresc în locuinţa lor de lumina săgeţilor** Tale, care pornesc, de strălucirea suliţei Tale, care luceşte.
 • * Ios 10:12; Ios 10:13; ** Ios 10:11; Ps 18:14; Ps 77:17; Ps 77:18;
 • 12 Tu cutreieri pământul în urgia Ta, zdrobeşti neamurile în mânia Ta*.
 • * Ier 51:33; Amos 1:3; Mica 4:13;
 • 13 Ieşi ca să izbăveşti pe poporul Tău, să izbăveşti pe unsul Tău; sfărâmi* acoperişul casei celui rău, o nimiceşti din temelii până în vârf. – (Oprire) –
 • * Ios 10:24; Ios 11:8; Ios 11:12; Ps 68:21;
 • 14 Străpungi cu săgeţile Tale capul căpeteniilor lui, care se năpustesc peste mine ca furtuna, să mă pună pe fugă, scoţând strigăte de bucurie, ca şi cum ar fi şi mâncat pe cel nenorocit în culcuş.
 • 15 Cu caii Tăi mergi* pe mare, pe spuma apelor mari.
 • * Ps 77:19; Hab 3:8;
 • 16 Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul*; la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase şi-mi tremură genunchii. Căci aş putea oare aştepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului?
 • * Ps 119:120; Ier 23:9;
 • 17 Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, viţa nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi şi câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule şi nu vor mai fi boi în grajduri,
 • 18 eu* tot mă voi bucura** în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!
 • * Iov 13:15; ** Isa 41:16; Isa 61:10;
 • 19 Domnul Dumnezeu este tăria* mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor** şi mă face să merg pe înălţimile mele. –Către mai-marele cântăreţilor. De cântat cu instrumente cu coarde.
 • * Ps 27:1; ** 2 Sam 22:34; Ps 18:33; Deut 32:13; Deut 33:29;
  Habacuc, capitolul 3